Camera Separatoria

Szanowni Państwo !
Drodzy Przyjaciele !
 
W grudniu 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Index  Copernicus podały  wyniki  nowych  ewaluacji  czasopism.  Uprzejmie  informujemy,  że Camera  Separatoria (CamSep)  –  nasze  czasopismo  typu  „open  access”,  publikujące  nieodpłatnie!  -  otrzymało pięciokrotny wzrost punktacji (obecnie, od początku roku 2016: PM  =  5; IC  =  6,02). Żadne inne czasopismo nie zanotowało tak znacznego wzrostu. Jesteśmy z tego bardzo dumni, tym bardziej, że powstanie tego czasopisma, to inicjatywa całkowicie „oddolna”, a jego dotychczasowy rozwój, jest oparty wyłącznie na „pracy społecznej”. Nigdy nie dostaliśmy pomocy od żadnej instytucji, jeśli już, to raczej nas zwalczano.  
Gorąco zapraszamy wszystkich Państwa zaangażowanych w rozwój szeroko rozumianego rozdzielania”,  do  przesyłania  nam  ciekawych  artykułów  (oryginalnych,  przeglądowych, popularnych, opisów aparatury, a przede wszystkim artykułów krytycznych!). Bardzo bylibyśmy też zainteresowani publikowaniem prac z obszaru przemysłu zaangażowanego w rozdzielanie.
Od  grudniowego  numeru  2015  r.  Camera  Separatoria,  to  „formalnie”  -  wspólne przedsięwzięcie  Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego  w  Siedlcach  (Zakład  Chemii Analitycznej) i Politechniki Gdańskiej (Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej). Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby w 2016 r. odnośniki do Czasopisma znalazły się na stronach wszystkich członków Komitetów, Naukowego i Redakcyjnego, w postaci tzw. mirroru strony. Jednocześnie informujemy,  że  pragnęlibyśmy  rozszerzyć  nie  tylko  skład  Redakcji,  ale  także  „afiliację” Czasopisma. Zależy nam na nowych osobach, które będą chciały wziąć na siebie część zadań redakcyjnych, będą publikowały i cytowały artykuły, pisały recenzje, itp. Zastanawiamy się również  nad  wykupieniem  własnej  domeny  oraz  przywróceniu  także -  wersji  papierowej  czasopisma, oprócz wersji open access.  
Zapraszamy  do  współpracy,  w  tym,  do  zgłaszania  Państwa  kandydatur  do  Komitetu Redakcyjnego, z możliwością włączenia Państwa Instytucji do listy afiliacji czasopisma, a także do przedstawienia nam innych pomysłów zwiększających poczytność czasopisma i zainteresowanie nim.
 

Serdecznie zapraszamy studnetów, doktorantów, jak również pracowników naukowych do publikowania artykułów na łamach naszego czasopisma. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Camera Separatoria, gdzie znajdą Państwo bieżące numery czasopisma oraz wytyczne dla autorów artykułów.