Zmiana organizacji treści na stronie

Aby ułatwić wyszukiwanie informacji na stronie domowej Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, zmieniliśmy organizację treści oraz sposób nawigacji.

Jednocześnie dodana została wstępna wersja strony w języku angielskim.

Strona jest ciągle w trakcie modernizacji, w związku z czym w najbliższym czasie wygląd oraz organizacja treści mogą ulec dalszym zmianom.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.