Instrumentalne Metody Badań Struktury i Aktywności Biomolekuł

Laboratorium

Wykorzystanie HPLC do izolacji i badania czystości antybiotyków

Materiały uzupełniające do przygotowania sprawozdania