Metody Analizy Technicznej

 

Wykłady

Opis przedmiotu

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład 1

 

Materiały dodatkowe

Wykład 1

Zagadnienia
Pytania
Pytania - XRF
Przykłady pytań na egzamin

Nowoczesne laboratorium przemys przemysłowe - stan obecny i kierunki rozwoju
Fluorescencja Rentgenowska
Polityka jakości - niepewność, błędy pomiarowe
Systemy zapewnienia jakości w laboratorium badawczym i pomiarowym
Wykład: I-Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb; II-Pobieranie próbek
DECYZJA KOMISJI wykonująca dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji
Pobieranie próbek produktów naftowych
Rysunki 1
Rysunki 2
Sposoby i skutki fałszowania paliw silnikowych oraz metody wykrywania.
Wykład nr 15
Zarządzanie jakością - wybrane "narzędzia"
Chromatografia gazowa (prezentacja uzupełniona: 27-10-2017)

Manualne pobieranie próbek produktów naftowych - W. Jackowski LotosLAB
Wymagania i metody badań paliw płynnych

Dodatek - chromatografia jonowymienna - skrót zasad

 

Laboratoria

Grafik zajęć laboratorynych
Wykaz zajęć laboratoryjnych

Wymagania do sprawozdania

Ćwiczenie 1
Oznaczanie parametrów podstawowych - PP1

Ćwiczenie 2
Oznaczanie parametrów podstawowych - PP2

Ćwiczenie 3
Metody charakterystyki produktów technicznych (część 1)

Ćwiczenie 4
Metody charakterystyki produktów technicznych (część 2)

Ćwiczenie 5
Oznaczanie "syntetycznych" parametrów technicznych - "barwy", "liczb", "rozkładów", właściwości produktów/strumieni procesowych.

    Załącznik 1 - Badanie rozkładu temperatury destylacji
    Załącznik 2 - Wykorzystanie liczb charakterystycznych do badania rodzaju i jakości tłuszczu

Ćwiczenie 6
Przygotowanie próbki do badania zawartości pierwiastków i jonów metodami instrumentalnymi.

Ćwiczenie 7
PP7: Wymiana jonowa i chromatografia jonowymienna – oznaczanie kationów i anionów

Ćwiczenie 8
PP8: Oznaczenie składu grupowego niskolotnego materiału naftowego z zastosowaniem PLC, TLC-FID oraz NP-TLC

Ćwiczenie 9
Przygotowanie próbki do wykonania oznaczeń zawartości metali ciężkich w produktach technicznych (Aktualizacja 4.05.2011 godz. 13.00)