OFERTA USŁUGOWA

  • Projektowanie reaktorów do technologii chemicznej i biotechnologii
  • Projektowanie reaktorów specjalnej konstrukcji do wytwarzania sub-mikrocząstek
  • Konstrukcja czujników gazów
  • Ocena oddziaływania na środowisko instalacji przemysłowych
  • Dobór technologii oczyszczania ścieków przemysłowych oraz gazów odlotowych
  • Ekspertyzy w dziedzinie awarii przemysłowych
  • Opracowanie metod kontroli technicznej procesów technologicznych i biotechnicznych
  • Analizy jakościowe i ilościowe z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych
  • Wdrożenia i walidacja technik i metod analityki technicznej i przemysłowej.

Kontakt w zakresie ofert współpracy: grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl