dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG
KIEROWNIK KATEDRY

tel. +48 58 347 28 10
e-mail: grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl
Ch. D pok. 26

prof. dr hab. inż. Marian Kamiński, prof. zw. PG

tel. +48 58 347 17 29
kom. +48 601 401 824
e-mail: markamin@pg.edu.pl
Ch. C pok. 9

prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko
Profesor Emeritus PG

tel. +48 58 347 26 10
e-mail: bozkawal@pg.edu.pl
Ch. D pok. 25

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. nadzw. PG
pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+ (studenci wyjeżdżający)

tel. +48 58 347 27 52
e-mail: jacek.gebicki@pg.edu.pl
Ch. D pok. 37

dr hab. inż. Bogdan Chachulski

tel. +48 58 347 21 14
e-mail: bogdan.chachulski@pg.edu.pl
Ch. D pok. 24

 dr inż. Tomasz Andrzejewski

tel. +48 58 347 18 10
e-mail: tand@pg.edu.pl
Ch. D pok. 33

dr inż. Iwona Hołowacz

tel. +48 58 347 29 10
e-mail: iwona.holowacz@pg.edu.pl
Ch. D pok. 23

dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa
pełnomocnik Dziekana ds. KRK

tel. +48 58 347 29 10
e-mail: donata.konopacka-lyskawa@pg.edu.pl
Ch. D pok. 23

dr inż. Karolina Kucharska

tel. +48 58 347 28 20
e-mail: karkucha@pg.edu.pl
Ch. C pok. 115

dr Rafał Łukajtis

tel. +48 58 347 26 86
e-mail: raflukaj@pg.edu.pl
Ch. D pok. 31

dr inż. Piotr Rybarczyk

tel. +48 58 347 21 14
e-mail: piotr.rybarczyk@pg.edu.pl
Ch. D pok. 24

mgr Andre Fernandes

tel. +48 58 347 26 85
e-mail: s164240@student.pg.edu.pl
Ch. D pok. 34

mgr inż. Michał Gągol

tel. +48 58 347 26 85
e-mail: michal.gagol@pg.edu.pl
Ch. D pok. 34

mgr inż. Patrycja Makoś

tel. +48 58 347 25 86
e-mail: patrycja.makos@pg.edu.pl
Ch. D pok. 36

mgr inż. Malwina Momotko

tel. +48 58 347 26 85
e-mail: malmomot@student.pg.edu.pl
Ch. D pok. 34

mgr inż. Paulina Nowak

tel. +48 58 347 23 10
e-mail: paunowak@pg.edu.pl
Ch. D pok. 8a

mgr inż. Maksymilian Plata-Gryl

tel. +48 58 347 25 86
e-mail: makgryl@student.pg.edu.pl
Ch. D pok. 36

mgr inż. Edyta Słupek

tel. +48 58 347 23 10
e-mail: edyslupe@pg.edu.pl
Ch. C pok. 8a

mgr inż. Bartosz Szulczyński

tel. +48 58 347 27 52
e-mail: bartosz.szulczynski@pg.edu.pl
Ch. D pok. 37 / Ch. C pok. 115a

mgr inż. Dorota Wojewódka

tel. +48 58 347 25 86
e-mail: dorchrus@student.pg.gda.pl
Ch. C pok. 8