Realizowane projekty badawcze:

Badania przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG; instytucja finansująca: NCN; przyznane środki: 300 000 Euro; nazwa programu: OPUS.

Badania zasadowej hydrolizy biomasy lignocelulozowej oraz warunków konwersji produktów do biogazów.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński; instytucja finansująca: NCN; przyznane środki: 300 000 Euro; nazwa programu: OPUS.

Badania nad otrzymywaniem i właściwościami sorbentów wytwarzanych z asfaltów.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG; instytucja finansująca: NCBiR; przyznane środki: 250 000 Euro; nazwa programu: LIDER V.

Brak powszechnego dostępu do informacji dotyczących jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. nadzw. PG; instytucja finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, NCBiR; przyznane środki: 115 000 Euro.

Wdrożenie do praktyki matryc czujnikowych jako narzędzi wskaźnikowych do monitoringu jakości powietrza na terenie aglomeracji trójmiejskiej.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. nadzw. PG; instytucja finansująca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;przyznane środki: 93 000 Euro.

Opracowanie optymalnej metody redukcji ładunku zanieczyszczeń ścieków z produkcji asfaltów.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG; instytucja finansująca: NCN; przyznane środki: 100 000 Euro; nazwa programu: SONATA.

Zastosowanie zjawiska kawitacji do wstępnego oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG; instytucja finansująca: MNiSW; przyznane środki: 80 000 Euro; nazwa programu: Iuventus Plus.