Techniki rozdzielania

Wykłady

Szczegółowy program, kwalifikacje i umiejętności, znaczenie "społeczne", wymagania do zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu
Przykład egzaminu - TRM
Przykład pytań na egzamin - TRM (BT)/ TR (TCH)

2017/2018
Wykład 1 - Wprowadzenie
Wykład 2 - Powtórzenie wybranych zasad inżynierii procesowej
Wykład 3-5 - Warstwy porowate - zasady
Wykład 6 - Chromatografia gazowa
Wykład 7 - Chromatografia wykluczania
Wykład 8.1 - RP - Wprowadzenie
Wykład 8.2 - Normalne układy faz NP-LC
Wykład 8.3 - HILIC
Wykład 8.4 - Mechanizmy sorpcji i retencji w chromatografii
Wykład 8.5 - Wykluczanie jonowe/wymiana ligandów
Wykład 9 - Wymiana jonów, chromatografia jonowymienna i jonowa
Wykład 10 - Kolumnowa elucyjna chromatgorafia cieczowa w skali preparatywnej/procesowej
Wykład 12 - Chromatografia z eluentem w stanie nadkrytycznym
Wykład 13-14 - Techniki membranowe w rozdzielaniu/wzbogacaniu mieszanin
Wykład 15 - Wykład podsumowujący I-szy semestr
Wykład 15.1 - Ostatni wykład - powtórzenie

Chromatografia jonowymienna/jonowa - skrót zasad

Wykłady dodatkowe + materialy uzupełniające

- Techniki i metody sorpcji i chromatografii
- Techniki Rozdzielania - ostatni wykład – powtórzenie z rozszerzeniem

- Wybrane czynniki wpływające na jakość rozdzielania techniką HPLC / UPC
- Parameters of the HPTLC Process
- Rapod content uniformity test of batches of Coenzyme Q10 in soft gel capsules by HPTLC
- Lab scale isolation of compounds by Flash Chromatography
- Chromatography process concepts and economical considerations, SMB Chromatography
- Wielokolumnowa ortogonalna chromatografia cieczowa z elucjąwstecznąeluentu w  cieczowa z elucjąwstecznąeluentu w kolumnie
- Kolumny HPLC/PLC - fotografie
- Detekcja i detektory w HPLC
- HPLC, UPLC, PLC: Aparatura, problemy z aparaturą, sposoby ich eliminacji, minimalizacji
- Przygotowanie próbki do analizy / wsadu do rozdzielania składników z zastosowaniem sorpcji i chromatografii
- Membrane specification table
- Membrany- fotografie i opisy
- Techniki rozdzielania - uzupełnienie
- Alternatywne układy chromatografu preparatywnego/procesowego
- Ultraszybka chromatografia
- Oznaczanie jakościowe i ilościowe w HPLC

Laboratorium

Wykaz zajęć laboratoryjnych 2017/2018
Grafik zajęć laboratoryjnych 2017/2018

Wytyczne do sprawozdań

Kod ćwiczenia: GC-AD-A
Kod ćwiczenia: GC-AD-BC

Kod ćwiczenia: KL-1A
Kod ćwiczenia: KL-1B
Kod ćwiczenia: KL-1C

Kod ćwiczenia: D-KJ

Kod ćwiczenia: LC-1 (aktualizacja 09.12.2016) 
Kod ćwiczenia: LC-2 (aktualizacja 09.12.2016) 
Kod ćwiczenia LC-3 (aktualizacja 17.12.2016)  
Kod ćwiczenia LC-4 (aktualizacja 02.01.2017)