Techniki Rozdzielania Mieszanin

Wykłady

2017/2018

Program wykładów

2016/2017

Opis przedmiotu

Grafik wykładów 2016/2017

Wykład 1-2

Chromatografia powinowactwa
Elektroforeza
Elektroforeza - przykłady zastosowań- link zewnętrzny - opracowanie zbiorowe pod redakcją B. Walkowiaka i V. Kochmańskiej 
Techniki membranowe w rozdzielaniu cz.1
Techniki membranowe w rozdzielaniu cz.2
Układy dwufazowe
Chromatografia gazowa (prezentacja uzupełniona: 27-10-2017)

2015/2016

Grafik wykładów 2015/2016

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przykładowe pytania egzaminacyjne - 2014
Przykładowe pytania egzaminacyjne - 2015 - gr. A
Przykładowe pytania egzaminacyjne - 2014 - gr. B

Novel Liquid-liquid Extraction Technology - I.A. Sutherland

Wykład 1
Przygotowanie próbki. Ekstrakcja - ługowanie
Przygotowanie próbki. Izolacja analitów z próbek stałych
Techniki Adsorpcji i Chromatografii - czołowe i elucyjne
Techniki sorpcji i chromatografii cz.1
Techniki sorpcji i chromatografii cz.2
Mechanizmy retencji i selektywności
Podstawy instrumentalizacji chromatografii
Chromatografia w ukkładzie faz normalnych
Zasady optymalnego stosowania preparatywnej i procesowej chromatografii cieczowej
Chromatografia wykluczania
Chromatografia jonowymienna/jonowa - skrót zasad

Techniki rozdzielania 1
Techniki rozdzielania 2
Techniki rozdzielania 3
Techniki rozdzielania 4
Techniki rozdzielania 5

Schemat detektora refraktometrycznego

 

Laboratorium

Semestr letni 2017/2018

Harmonogram zajęć laboratoryjnych
Program laboratorium

Semestr letni 2016/2017
Grafik zajęć laboratoryjnych 2016/2017
Program zajęć laboratoryjnych 2016/2017
Podział na grupy

Regulamin zajęć laboratoryjnych
Chromatogramy - załącznik do instrukcji
Właściwości niektórych rozpuszczalników

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5