APARATURA

Chromatografia cieczowa

 • Chromatograf cieczowy Merck-Hitachi / LaChrom - D-6000

o Merck-Hitachi L-6200 Inteligent Pump
o Merck-Hitachi L-4250 UV-VIS Detector
o Refraktometr RIDK-102 (Laboratori Pristroje Praha)
o Degazer Knauer (2 kanałowy)
o Komputer PC (oprogramowanie Chomik wersja DOS)

 • Chromatograf cieczowy Merck-Hitachi/ LaChrom - D-6000

o Merck-Hitachi L-6200 Inteligent Pump
o Merck-Hitachi interface D-6000
o Merck-Hitachi LaChrom Fluorescence Detector L7480
o Merck-Hitachi LaChrom DAD Detector L7450
o Merck LaChrom Detector RI L7490
o Autosampler Knauer Smartline 3800
o degazer DG-1310 (3 kanałowy)
o Komputer PC (oprogramowanie HSM 4.0)

 • Chromatograf cieczowy Merck-Hitachi LaChrom - D-7000

o Merck-Hitachi LaChrom L-7100 Pump
o Merck-Hitachi LaChrom interface D-7000
o Merck-Hitachi LaChrom DAD Detector L7450
o Merck LaChrom Peltier Cooling Module for L7350/7351
o Merck Column Oven L-7350
o Hitachi Programmable Autosampler L-7250 + Thermostated Rack
o Detektor RI Knauer Smartline 2300
o Perkin Elmer Fluorescence Detector LC240
o Detektor Metrohm 817 Bioscan
o degazer Knauer (4 kanałowy)
o Komputer PC (oprogramowanie HSM 4.0)

 • Chromatograf cieczowy HP 1050 HPLC systems

o Zasobnik eluentu HP1050 model 79856A
o HP 1050 quaternary pump
o HP 1050 Degasser
o Detektor HP 1050 79853A Variable Wavelenght Detector
o Detektor Refraktometryczny HP1037A
o Integrator 2 kanałowy Merck-Hitachi D2500

 • Aparat do Flash Chromatography (Spot Ultimata)
 • Chromatograf cieczowy do skali preparatywnej (Dupont Instruments) + Pompa pneumatyczna (Knauer K-1900), dozownik D-10, kolektor frakcji C-10, detektor UV-VIS
 • Pompa do HPLC do 400 bar (Gynkotek)
 • Przepływowy detektor UV (Biorad Econo UV Monitor)
 • Detektor UV-VIS LCD 2563 9 Laboratorni Prostroje Praha)
 • Analizator TLC-FID IATRON TH-10

o Suszarka pręcików TK-8,
o Dozownik automatyczny SES3200/ISO1
o Lampa Iatron rod Viewer TR-1
o Komputer PC (oprogramowanie Chomik wersja DOS)

 • Stanowisko do TLC wyposażone w:

o komory chromatograficzne różnej wielkości,
o nawiew ciepłego i zimnego powietrza,
o płytki TLC aluminiowe i szklane, sorbenty: Żel krzemionkowy, tlenek glinu, RP 8 i RP 18, DIOL, CN, NH2, celuloza,
o Lampa UV TB Telbid typ TB 02, długość fali 254 i 365 nm

 

Chromatografia gazowa

 • Chromatograf gazowy model 5890 z detektorem FID (Hewlett Packard)
 • Spektrometr mas typu pojedynczy kwadrupol, model 5972A (Hewlett Packard)
 • Przystawka do dynamicznej analizy fazy nadpowierzchniowej (purge and trap) (Hewlett Packard)
 • Chromatograf gazowy model Autosystem XL z detektorami FID i TCD (Perkin Elmer)
 • Chromatograf gazowy model Autosystem XL z dwoma detektorami FPD (Perkin Elmer)
 • Chromatograf gazowy model Autosystem z detektorami FID i NPD (Perkin Elmer)
 • Chromatograf gazowy model Autosystem z detektorami FID i ECD (Perkin Elmer)
 • Chromatograf gazowy model GC 8500 z detektorami FID i ECD (Perkin Elmer)
 • Chromatograf gazowy z detektorami FID i PID z modułem wzbogacania na pułapkach sorpcyjnych i termicznej desorpcji (SRI Instruments)

 

Aparatura do przygotowania wsadów/materiału do badań i inne metody i techniki rozdzielania

 • Instalacja do ekstrakcji cieczą nadkrytyczną w skali ćwierćtechnicznej (Fedegari Inc.)
 • Instalacja membranowa w skali wielkolaboratoryjnej RO2450 (PCI Membrane)
 • Młyn ultraodśrodkowy ZM 200 (Retach)
 • Moduł do przyśpieszonej ekstrakcji ciecz-ciecz (Dionex ASE 200)
 • Stanowisko do filtracji pod obniżonym ciśnieniem Millipore, wyposażone w filtry o wielkości porów 0,45 µm
 • Stanowisko do ekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPE)
 • Wytwornica pary do aparatury wielkogabarytowej
 • Mikrofalowy system przygotowania próbek (CEM/ Mars5)
 • Wirówka (Heraeus Sepatech)
 • Homogenizator wielkolaboratoryjny (PRO Scientific Inc.)
 • Dezintegrator ultradźwiękowy UD-20 (Technpan)
 • Łaźnia ultradźwiękowa (TechPAN UDM 10)
 • Łaźnia ultradźwiękowa (Bendelin Sonorex)
 • Wyciąg laboratoryjny (3 sztuki)
 • Wyparka obrotowa - skala wielkolab (Buchi R-20)
 • Wyparka obrotowa - skala średniolab (Buchi)
 • Wyparka obrotowa - skala laboratoryjna (Heidolph)
 • Destylator elektryczny POLNA DEM 20
 • Termostat cyrkulacyjny - kriostat - model K 60 SW zakres temperatur do -50ºC (Kryomat)
 • Termostat cyrkulacyjny - kriostat - model CC906, zakres temperatur do -130 deg. C (Huber)
 • Reaktory wysokociśnieniowe do badań procesów chemicznych w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury - wykonane w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Bioreaktor (Biostat C Plus)
 • Bioreaktor (B. Poran Biotech International)
 • Ozonator Tytan o wydajności 32 gO3/h
 • Ozonator HLO-820A o wydajności 2 gO3/h (EREM)
 • Suszarka, Komora Badań Cieplnych KBC-65G, Wytwórnia Aparatury Medycznej WANED, moc 1600W, pojemność 65 L.
 • Suszarka (Zugil)
 • Suszarka próżniowa (Spt 200)
 • Autoklaw (Prestiże Medical)
 • Komory do przechowywania w temperaturze do -80°C

 

Metody spektroskopowe

 • Aparat do Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej Spectra 20 Plus (Varian)
 • Aparat do Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej 929 AA (ATI Unicam)
 • Spektrofotometr UV-VIS / HP 8452A + komputer PC (oprogramowanie Chemstation UV-VIS A.06.01)
 • Spektrometr FT-IR Bruker TENSOR 27 + komputer PC (oprogramowanie OPUS 4.0.26)
 • Spektrofotometr HACH LANGE DR 5000

 

Inna aparatura badawcza

 • Mikroskop optyczny DELTA OPTICAL ME 1000
 • Mikroskop MP3, nr.2547, Polskie Zakłady Optyczne
 • Tensjometr KRUSS K11
 • Wiskozymetr BROOKFIELD LVDV-II+
 • Stanowisko do pomiaru współczynnika załamania światła - termostatowany refraktometr (Polskie Zakłady Optyczne).
 • Stanowisko do pomiaru penetracji Mk-V (Seta).
 • Reaktor ChZT do mineralizacji próbek Barnstead Lab-line, model nr. 2050-1CESUP, moc 96 W
 • Zestaw do oznaczania wody metodą Karla-Fischera, wyposażone w kulometr 652 KF, METROHM, mieszadło magnetyczne, naczynko z elektrodami katodową i anodową.
 • Pompa METROHM 661 Pump Unit
 • Pompa próżniowa do aparatury wielkogabarytowej
 • Pompa próżniowa 2RB-1, moc 150W, 3,3 M3/h, maks. ciś. 5∙10-1 Pa, wymiary 29x11x22 cm, waga 8,5 kg.
 • Pompa perystaltyczna MASTERFLEX L/S 7519-10
 • Ph-metr HANNA instruments HI 8817, pomiar pH 0,00-14,00, mV ±399,9 I ±1999, temperatura -10 do 125 °C, moc 5 W
 • Waga analityczna WPA 180/C o dokładności 0,1 mg (RADWAG, Polska)
 • Waga analityczna max. 1000 g o dokładności 10 mg
 • Waga elektroniczna RADWAG WPS 600/C
 • Rotametry GILMONT GF-6541-1225 (2szt); -1235; -1240
 • Pompa perystatyczna (Elpan 372 A)