Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną

 

Warunki zaliczenia przedmiotu

Program wykładu i seminarium - 2015/2016
Grafik zajęć wykładowych - 2015/2016

 

Normy Jakości

Zbiory normalizacyjne są bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym w Czytelni Norm, znajdującej się przy Bibliotece Głównej PG. Dodatkowo z wybranymi normami PN EN ISO, można się zapoznać w pok. nr 8 Chemia C.

 

Wykłady

sem letni 2017/2018

Wykład 1-2
Wykład 3 - Podstawowe zasady Normy PN-EN ISO 9001:2015
Wykład 4 - SCHEMATY PROCESOWE – TECHNOLOGICZNE

 

Seminaria

Prezentacja wprowadzająca
Literatura - od 2018
Podział na grupy + harmonogram 2018
Wymagania do pracy semestralnej

 

"Narzędzia" w Systemach Zarządzania Jakością

Przykłady procedur:

Procedura - Zasady postępowania przy wykonywaniu prac w oparciu o pisemne zezwolenia

Przykłady instrukcji:

Instrukcja - Analiza Bezpieczeństwa Pracy
Instrukcja - Wytyczne bezpieczeństwa pracy wewnątrz zbiorników i aparatów
Instrukcja - Zabezpieczenia przeciwpożarowe prac niebezpiecznych pożarowo

Przykłady formularzy:

Przykład ankiety badania satysfakcji klienta
Proces w Systemach Jakości - schemat
Walidacja w Systemach Jakości - schemat
Zgłoszenie zdarzenia niebezpiecznego na terenie Grupy LOTOS S.A.
Część III zezwolenia nr...
Rejsetr osób wchodzących do przestrzeni zamkniętej
Wniosek o wydanie zezwolenia na fotografowanie/filmowanie na terenie Grupy LOTOS S.A.
Wniosek o wydanie przepustek materiałowych

 

System GLP/GMP

GLP - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r.
GLP zmiany
GMP - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r.
GMP zmiany

GLP - prezentacja
GMP i GLP

 

System REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Rozporzadzenie REACH
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazewnictwa substancji w systemie REACH
Dokument zawierający wytyczne techniczne dotyczące identyfikacji i nazewnictwa substancji w systemie REACH
REACH - najważniejszcze informacje
Rozporządzenia REACH i GHS - prezentacja MERCK
Chromatografia w badaniach produktów naftowych dla systemu REACH

 

Prezentacje

PN-EN ISO 9001
PN-EN-ISO 14001 Zasady
PN-EN-ISO 14001
PN-EN-ISO_IEC 17025
Wymagania glowne norm 9001 i 17025-EG
Polityka jakosci, niepewność, blędy
Metody statystyczne w zarządzaniu Jakością
Akredytacja laboratorium - Czy warto?

 

Odnośniki

Internetowy System Aktów Prawnych

 

Dodatek

Sylabus 2010
Literatura - normy, kodeksy - do 2017r.

Kolokwium zaliczeniowe poprawkowe - 2014
Kolokwium zaliczeniowe grupa A - 2015
Kolokwium zaliczeniowe grupa B - 2015
Pytania i odpowiedzi - zaliczenie 3.02.2010

Wybór produktów dla firm

Przykłady polityk jakości RGSA / Lotos S.A.