Inżynieria chemiczna i bioprocesowa

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. PG

Wykład ( w semestrze zimowym)

Wprowadzenie

Opadanie i sedymentacja

Przepływy płynów

Przepływy wielofazowe

Filtracja i fluidyzacja

Wymiana ciepła 1

Wymiana ciepła 2

Mieszanie

Rozdrabnianie i agloremacja

Procesy membranowe

Ekstrakcja 1

Ekstrakcja 2

Wykład ( w semestrze letnim)

Absorpcja 1

Absorpcja 2

Laboratorium