Inżynieria i aparatura procesowa

dr inż. Iwona Hołowacz

 

Wykład

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Projekt

Harmonogram

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Laboratorium