Inżynieria reaktorów chemicznych

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG

Wykład

Wykład - Inżynieria reaktorów chemicznych
Wykład 12

 

Projekt

Zadanie projektowe

 

Ćwiczenia