Inżynieria reaktorów chemicznych

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG

Wykład

Wykład 1
Problematyka bezpieczeństwa procesowego

Ćwiczenia