Oceanotechnika

Inżynieria Zasobów Naturalnych

 

Technologie petrochemiczne (semestr V)

Podstawy geochemii (semestr VI)