OFERTA DYPLOMOWA

Aktualne tematy prac inżynierskich oraz magisterskich zamieszczone są na stronie www.moja.pg.edu.pl

 

Projekty inżynierskie:

prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG

dr hab inż. Jacek Gębicki, prof. nadzw. PG