Podstawy technologii chemicznej

 dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG

Wykład

Seminarium

Laboratorium

Harmonogram


Ćwiczenie 1