Podstawy Technologii Chemicznej

dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. PG

Wykład

Seminarium

Laboratorium

Harmonogram zajęć