Projektowanie procesów technologicznych

dr inż. Robert Aranowski

dr inż. Izabela Wysocka

 

Projekt

Materiały dydaktyczne dostępne są na stronie kursu na platformie eNauczanie (ID 7354):  

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=7354