Środowiskowe aspekty budownictwa

dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG

dr inż. Izabela Wysocka

 

Wykład

Harmonogram

 

Seminarium

Harmonogram