Technologie Materiałów Budowlanych

dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG

dr inż. Izabela Wysocka

 

 

Wykład

Harmonogram

Klasyfikacja materiałów budowlanych. Naturalne materiały kamienne

Spoiwa mineralne 1

Spoiwa mineralne 2

Ceramika budowlana

Beton zwykły

Beton lekki, wysokowartościowy, specjalny

 

 

Seminarium