Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój

dr inż. Iwona Cichowska-Kopczyńska

dr inż. Aleksandra Małachowska

 

Karta przedmiotu