DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW

KATEDRY APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO

 

Monografie, podręczniki, skrypty

Ewa Klugmann-Radziemska, End-Of-Life Management of Photovoltaic Solar Modules, in: Photovoltaic Systems: Design, Performance and Applications; pp. 237-259, NOVA Science Publishers, New York 2018, ISBN: 978-1-53613-646-3    
Lewandowski Witold, Klugmann-Radziemska Ewa, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 488, ISBN:978-83-01-19067-5 Ewa Klugmann-Radziemska, Józef Haponiuk, Janusz Datta, Krzysztof Formela, Maciej Sienkiewicz, Marcin Włoch; Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2017, ISBN 978-83-7348-704-8

Lewandowski Witold M., Ryms Michał, Maszynoznawstwo chemiczne, podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 210, ISBN: 978-83-01-19201-3

Ryms Michał, Lewandowski Witold M., Chemical Theory of Machines, Basic principles of strength with examples of calculations, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 210, ISBN: 978-83-01-19210-5
Ewa Klugmann-Radziemska; Recycling of photovoltaic Solar Cells and Modules; Lambert Academic Publishing, Germany 2014, ISBN: 978-3-659-51951-2 Lewandowski Witold M., Aranowski Robert, Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce, PWN, 2016, s.483, ISBN: 978-83-01-18600-5
Ewa Klugmann-Radziemska. Alternative Energy: Photovoltaic Modules and Systems. Alternative Energy: Photovoltaic Solar Cells. In Encyclopedia of Environmental Management; S.E. Jorgensen, ed. Taylor & Francis: New York, 2013; Vol. I, 230–240, 241-255 Witold M. Lewandowski, Michał Ryms; Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, W-wa 2013, Ilość stron: 528, ISBN: 9788363623739

Ewa Klugmann-Radziemska,
Recycling and Reuse Treatment Technologies for Photovoltaic Cells and Modules: A Review;
pp. 205-222 in: Recycling: Processes, Costs and Benefits; Nova Science Publishers,
ISBN: 978-1-61209-507-3

Witold Lewandowski, Techniczno-technologiczne i aparaturowe aspekty ochrony powietrza, wyd. 1, s.1-172, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7348-391-0

Ewa Klugmann-Radziemska,
Fotowoltaika w teorii i praktyce,
Warszawa-Legionowo: Wyd. BTC, 2010, s. 200: 123 rys., 39 tab. - bibliogr. 105 poz. - ISBN 978-83-60233-58-0

W. Lewandowski, A. Melcer,
Zadania z maszynoznawstwa chemicznego.

Gdańsk : Wydaw. PG 2011, s. 1-132,
ISBN 978-83-7348-345-3

Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego - wybrane problemy; rozdział 3,
Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Meler, Krzysztof Ciunel, Witold Lewandowski, Biopaliwa; rozdział 8,
Ewa Klugmann-Radziemska, Rozwój technologii fotowol-taicznych na świecie w dobie ogólnoświatowego kryzysu; Difin, W-wa 2010

Ewa Klugmann-Radziemska,

Dye–Sensitized Solar Cells,

W: Physics of Nanostructured Solar Cells / ed. V. Badescu, M. Paulescu. - New York: Nova Science Publishers, 2010. - p. 299-325 : 12 rys. - Bibliogr. 52 poz. - ISBN 978-1-60876-110-4

E.Klugmann-Radziemska, Fundamentals of Energy Generation, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s.189

H. Bieszk,

 

Urządzenia do realizacji procesów cieplnych w technologii chemicznej,

Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010

E.Klugmann-Radziemska,

Termodynamika Techniczna dla studentów Technologii Chemicznej,

Wydawnictwo PG 2008, 117 str.

E.Klugmann-Radziemska Odnawialne Źródła Energii - Przykłady obliczeniowe
Wyd. Politechniki Gdańskiej

Gdańsk 2009, 2010, s.1-100, wyd. III,IV

E.Klugmann-Radziemska

Odnawialne Źródła Energii - przykłady obliczeniowe

Wyd. Politechniki Gdańskiej, s.1-100

Wyd.II Gdańsk 2007

W.M.Lewandowski

Proekologiczne odnawialne źródła energii

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006, s.432

E.Klugmann, E.Klugmann-Radziemska

Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii

Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s.254

E.Klugmann-Radziemska

Efekty termiczne konwersji energii w krzemowych ogniwach fotowoltaicznych

Wyd. Politechniki Gdańskiej Monografia nr 64, Gdańsk 2005, s.105

W.M.Lewandowski
Techniczne podstawy wzornictwa przemysłowego

Wyd. Fund.Posz.Energii, 2003, s.1-101

T.Wilczewski

Pomoce Projektowe z Podstaw Maszynoznawstwa Chemicznego

Wyd. PG, 2004

W.M.Lewandowski

Proekologiczne źródła energii odnawialnej

WNT Warszawa

wyd. I 2001

wyd. II poprawione 2002

E.Klugmann-Radziemska, E.Klugmann

Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków

Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko", 2002

E. Klugmann, E.Radziemska

Alternatywne źródła energii, energetyka fotowoltaiczna

Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko", 1999

H.Bieszk

Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w technologii chemicznej

Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2001, s.140
Wyd. II Gdańsk 2007

H.Bieszk

Swobodna konwekcyjna wymiana ciepla w aspekcie poszanowania energii i ochrony środowiska (rozpr.hab.)

Zeszyty Naukowe PG, nr 549, Chemia nr.XXXIV, 1997, s.1-94

W.M.Lewandowski

Maszynoznawstwo chemiczne

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku, 1998 s.201

H.Bieszk

Wybrane zagadnienia wymiany ciepła w aspekcie podniesienia sprawności energetycznej procesów technologicznych

Wyd. Politechniki Gdańskiej, 1994,s. 1-121

Praca zbiorowa pod redakcją W.M.Lewandowskiego

Konwencjonalne i odnawialne źródła energii

Polski Klub Ekologiczny Gdańsk, 1996, s.120

W.M.Lewandowski

Wymiana ciepła od płaskich powierzchni w warunkach laminarnej konwekcji swobodnej (rozpr.hab.)

Zeszyty Naukowe PG, 1987, nr.412, Mechanika, nr.53, s.90

W.M.Lewandowski

Wymiana ciepła od płaskich i sferycznych powierzchni złożonych

Zakł. Poligr. Politechniki Gdańskiej, 1991, s.1-108

T.Wilczewski

Cyklopentadienylowe kompleksy rutenu i osmu (rozpr.hab.)

Wyd. Politechniki Gdańskiej, 1989, s.65

W.M.Lewandowski

Maszynoznawstwo chemiczne - ćwiczenia projektowe

Wyd. Politechniki Gdańskiej, 1979, s.147