Laboratorium badawcze wyposażone jest w następujące aparaty:

 • Potencjostat-galwanostat Autolab 302N z modułem FRA
 • Potencjostat-galwanostat Bio-Logik SAS SP200
 • 6-kananłowe urządzenie do testowania baterii Atlas 0961 Atlas-Sollich
 • Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC
 • Spin-coater
 • Kalorymetr do spalania paliw sta lych i ciekłych IKA
 • Młyn miksujący i homogenizujący MM200 Retsch
 • Piec rurowy Protherm PTF 12/105/500
 • Komora rękawicowa z kontrolowaną atmosferą MBraun
 • pH/Jonometr Mettler Toledo
 • Ultradźwiękowy homogenizator Hielscher
 • Piec próżniowy B'U'CHI
 • Klatka Faradaya
 • Wagi analityczne Santorius
 • Termostat cyrkulacyjny VWR
 • Myjka ultradźwiękowa
 • Demineralizator HRP Smart Hydrolab
 • Mieszadła magnetyczne VWR, Heidolph, Benchmark
 • Suszarka Sup30 Wamed
 • Zestawy kolumn i głowic laboratoryjnych do destylacji
 • Lodówki do odczynników chemicznych
 • System wentylacji i klimatyzacji
 • System bezpośredniej dystrybucji gazów technicznych (Tlen/Azot.Argon) do urządzeń,
  wyposażony w szafę bezpieczeństwa Typ 90