Laboratorium "Źródła Energii"

Składa się z dwóch części:

 • z Laboratorium dydaktycznego - służącego do kształcenia w zakresie OZE
 • z Pracowni naukowej - służącej do badań w zakresie fotowoltaiki i biopaliw i materiałów do magazynowania energii.

Laboratorium wyposażone jest w urządzenia do realizacji następujących tematów:

 • Kolektory słoneczne,
 • Ogniwa i moduły fotowoltaiczne, instalacje zintegrowane z fasadą budynków,
 • Generatory wiatrowe,
 • Pompy ciepła,
 • Ogniwa paliwowe,
 • Kotły gazowe,
 • Energia z biomasy,
 • Zagospodarowanie odpadów,
 • Biopaliwa, analiza spalin,
 • Zbiorniki C.W.U.
 • Materiały budowlane, współczynnik przewodzenia ciepła.

 

Program zajęć:

Wprowadzenie do zagadnień praktycznego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii

    Podstawowe jednostki energii i ich równoważniki
    Stan zasobów energetycznych i prognozy zużycia energii
    Energia spalania gazu, węgla i ropy naftowej w aspekcie ekologicznym
    Charakterystyka odnawialnych źródeł energii
    Możliwości wykorzystania energii odnawialnej na terenie Polski
    Systemy skojarzone z udziałem odnawialnych źródeł energii
    Aspekt magazynowania energii pozyskanej z odnawialnych źródeł

Przykłady projektowania instalacji z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii

    Obliczanie instalacji kolektorów słonecznych
    Projektowanie systemu fotowoltaicznego - Analiza czynników pośrednich wpływających na uzyski energetyczne
    Instalacja c.o./c.wu. z pompą ciepła
    Zasady doboru kotłów na gaz ziemny
    Obliczanie zapotrzebowania na ciepło dla budynku
    Wieloetapowa analiza instalacji fotowoltaicznej, pracującej w warunkach rzeczywistych

Ćwiczenia praktyczne

    Wyznaczanie efektywności pompy ciepła
    Badanie sprawności kolektora słonecznego płaskiego
    Badanie sprawności kolektora słonecznego próżniowego
    Wyznaczanie mocy maksymalnej i sprawności konwersji energii ogniwa i modułu fotowoltaicznego
    Badanie sprawności kotła gazowego
    Wyznaczanie charakterystyk ogniwa paliwowego
    Wytwarzanie proekologicznego paliwa – Biodiesel
    Badanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych
    Badanie wpływu izolacji na magazynowanie energii w zbiornikach C.W.U.
    Badanie ciepła spalania paliw stałych
    Wyznaczanie parametrów pracy zintegrowanej instalacji fotowoltaicznej

Program jest aktualizowany w miarę tworzenia nowych stanowisk laboratoryjnych.