Wykaz prac dyplomowych zrealizowanych
w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

Obrona

Dyplomant

Temat pracy

Opiekun-Promotor

2016.07.14 mgr Alicja Kuberska

Opracowanie technologii recyklingu: usuwanie metalizacji z powierzchni krystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2016.02.05

inż. Góra Aleksandra

Polimerowe kompozyty ceramizujące

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2016.02.05

inż. Zyśk Karol

Projekt koncepcyjny stanowiska do laboratoryjnego wspomagania projektowania składów mieszanek betonowych do produkcji betonowej kostki brukowej.

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2016.01.20

inż. Suchodolski Damian

Nowoczesne polimerobetony o podwyższonej odporności na starzenie się

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.10.16

inż. Włodarczyk Agnieszka

Combined heat and power systems operating on renewable energy sources for individual households

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.09.21

mgr Majk Bąba
mgr Paulina Czarkowska

Badania możliwości wykorzystania gruntu jako magazynu energii.

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.09.21

mgr Brzeska Angelika

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do stabilizacji temperatury pracy modułu fotowoltaicznego

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.09.14

inż. Bielak Bartosz

Ocena możliwości wykorzystania odpadowego ciepła przemysłowego odzyskanego z kondensatu po procesie autoklawizacji betonu komórkowego w zakładzie przemysłowym Prefabet w Redzie.

dr inż. Michał Ryms

2015.09.11

mgr Kujawa Magdalena

Synteza i charakterystyka nanokompozytu składającego się z polimeru przewodzącego oraz zredukowanego tlenku grafenu jako materiału elektrodowego do superkondensatorów

dr inż. Monika Wilamowska

2015.07.10

mgr Głowienka Damian

Badania nad materiałami światłoczułymi  do konstrukcji  nowego typu czujnika, służącego do pomiarów natężenia promieniowania słonecznego

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.07.10

mgr Radomski Przemysław

Synteza i charakterystyka ceramicznych materiałów anodowych (SiOC) do ogniw litowo-jonowych

dr inż. Monika Wilamowska

2015.04.17

inż. Markiewicz Igor

The Lithium Iron Phosphate Battery as the ideal secondary battery SAPV systems

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.03.23

inż. Baranowski Mateusz inż. Rajkowska Sandra

Analiza zasobów energii wiatru i rozwiązań technicznych w projektowaniu elektrowni wiatrowych

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.02.12

inż. Orent Aleksandra

Perspektywy rozwoju produkcji betonu komórkowego  w aspekcie nowych uwarunkowań normatywnych dotyczących energochłonności budynków

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.02.06

inż. Kiełboń Aneta

Termomodernizacja jako sposób na ograniczenia strat ciepła w budynkach

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.02.06

inż. Staśko Maciej

Dobór materiałów izolacyjnych w budownictwie energooszczędnym

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.02.04

inż. Sobieraj Marcela

Możliwości wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.02.04

inż. Milak Mateusz

Projekt szkła bezpiecznego

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.01.30

inż. Kwidzińska Monika

The analysis of technical, environmental and legal  limitations of wind energy development in Poland

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2015.01.30

inż. Czaja Michalina

The analysis of the latest developments in passive houses construction components and materials

dr inż. Henryk Bieszk

2015.01.30

inż. Fabjanowicz Magdalena

The perspectives in pumped storage water power plants development in Poland

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2014.11.18

mgr Ciołak Katarzyna

Wpływ mieszanin wielocząsteczkowych węglowodorów na właściwości termofizyczne materiałów PCM

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2014.11.18

mgr Borkowska Kamila

Warunki klimatyczne Polski jako czynniki determinujące korzyści wykorzystania energii promieniowania słonecznego w systemach fotowoltaicznych

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2014.11.18

mgr Ciołak Katarzyna

Wpływ mieszanin wielocząsteczkowych węglowodorów na właściwości termofizyczne materiałów PCM.

dr inż. Michał Ryms

2014.07.03

mgr Wojdon Karolina

Badanie wpływu częściowego zacienienia na sprawność fotowoltaiczną

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2014.07.03

mgr Walczak Agnieszka

Badania eksperymentalne wpływu kurzu, osadzającego się na powierzchni na sprawność konwersji modułu fotowoltaicznego

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2014.07.03

mgr Fryca Sebastian
mgr Borowska Joanna

Badanie efektywności stacjonarnej instalacji fotowoltaicznej w funkcji azymutu i wysokości Słońca nad horyzontem

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2014.06.30

mgr Adamczak Mateusz

Badanie wpływu osłon na konwekcyjną wymianę ciepła.

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2014.06.23

mgr Puczkarski Paweł

Synteza i charakterystyka ceramicznych materiałów anodowych (SiOC).

dr inż. Monika Wilamowska

2014.02.14

inż. Król Przemysław

Zastosowanie turbosprężarki do odzysku energii odpadowej i podniesienia sprawności energetycznej procesów destylacji i zatężania roztworów

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2013.09.20

inż. Bułakowski Michał

Energy Storage Technologies For Renewables, EPM

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2013.07.08

inż. Knapik Łukasz

Bio-Based alternatives of petroleum products, EPM

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2013.06.26

inż. Magdalena Sasiuk

Wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym na przykładzie realizacji: „Programu wykorzystywania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica”.

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2013.04.09

inż. Patryk Dopke

Analiza kondensatu jako potencjalnego źródła ciepła odpadowego w zakładzie produkcyjnym Prefabet w Redzie

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2013.04.09

inż. Kamila Szczepańska

Reduction greenhouse gases by bioethanol and biodiesel

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2013.04.09

inż. Mikołaj D. Basinski

inż.Kinga Łucja Hardt

Solar power energy in Poland and economic aspects of renewable energy in Malta

dr inż. Henryk Bieszk

2013.03.28

inż. Milena Lipowska

Smart Grid as Renewable Energy Ingration, EPM

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2013.02.15

inż. Błażej Różański

Przegląd konwencjonalnych technologii konwersji biomasy na biopaliwa z uwzględnieniem alg jako surowca do produkcji paliw nowej generacji

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2013.01.15

inż. Joanna Szymańska

Prospects of biogas production from algae – assessment of current cultivation systems, pre-treatment and anaerobic digestion methods, EPM

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2012.12.11

mgr Andrzej Dawczyk

Badania eksploatacyjne kolektora słonecznego z wykorzystaniem roztworów wodnych fazy glicerynowej jako czynnika roboczego

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2012.10.18

mgr Kuriata Paweł

Stan i perspektywy wdrożenia technologii produkcji biopaliwa z posmażalniczych olejów roślinnych.

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2012.09

mgr Urszula Szczepaniak

Surface temperature of the loaded photovoltaic module under geographic conditions of northern Poland on the basis of multi-month monitoring

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2012.07.19

mgr Dorota Jarząbek

Wyznaczanie wartości opałowej i emisji związków, powstałych podczas spalania biomasy energetycznej

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2012.02.16

mgr inż.Marta Rzeszutek

Badanie właściwości fizykochemicznych fazy glicerynowej, produktu odpadowego w procesie transestryfikacji oleju rzepakowego

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2012.01.31

inż. Alicja Chwieduk

                  (Gajda)

Stosowane na świecie rodzaje pirolizy ze szczególnym uwzlędnienem pirolizy zużytych opon samochodowych pod ciśnieniem atmosferycznym

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2012.01.27

inż. Szymon Szepelowski

PV Technology- Recycling of PV Cells and Modules, EPM

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2012.01.24

inż. Kroplewska Agata

Projekt instalacji kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie wody użytkowej w domu jednorodzinnym

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2012.01.24

inż. Mykowska Anna

Badanie wpływu składu mieszanin materiałów zmiennofazowych (PCM) na bazie gaczów parafinowych na ich własności termodynamiczne pod kątem praktycznych zastosowań

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2012.01.24

inż. Szewczyk Aleksandra

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w budownictwie pasywnym

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2011.07.05

mgr inż. Patryk Gruzdowski

Rozdział substancji, powstających w procesie produkcji biodiesla

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2011.06.29

mgr inż. Krzysztof Bambinek

Rozdzielanie w przepływie produktów transestryfikacji oleju rzepakowego z wykorzystaniem siły odśrodkowej

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2011.06.29

inż. Monika Sarnowska

Passive house and developments in the field, EPM

dr inż. Henryk Bieszk

2011.02.11

inż. Zofia Smoter

Wybrane aspekty techniczne i formalno-prawne przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2011.02.11

inż. Urszula Grzywińska

Fighting windfarms bad influence on surrounding human and animal neighbourhood, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2011.02.04

inż. Adamczak Mateusz

Rozdzielanie fazy glicerynowej od biodiesla z uzyciem hydrocyklonu

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2011.01.28

inż. Michał Lewandowski

Małe przydomowe elektrownie wiatrowe

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2011.01.28

inż. Pradeep Bellanavithanage

The continuing shortage of silicon supply, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2011.01.24

inż. Barbara Błaczkowska

Wind power in the kujawsko-pomorski region

dr inż. Henryk Bieszk

2011.01.24

inż. Rafał Rostankowski

Zastosowanie analizy wymiarowej do opisu wybranych zagadnień z wytrzymałości materiałów,

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2010.07.19

mgr Nina Parusińska

Oczyszczanie fazy glicerynowej – odpadu z produkcji biodiesla, w celu wytworzenia nośnika ciepła do kolektorów słonecznych

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2010.07.19

mgr Patrycja Hapter

Zagospodarowanie wytłoków rzepakowych, będących odpadem w produkcji biodiesla, jako paliwa

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2010.06.14

mgr Maciej Ziemacki

Wykorzystanie techniki termowizyjnej w badaniu izolacji cieplnej budynków

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2010.06.01

mgr Kamila Piekarska

Badania wpływu częściowego zacienienia na moc wyjściową modułu fotowoltaicznego

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2010.05.31

mgr Ewa Szewka

Ocena ekologiczna systemu elektroenergetycznego

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2010.03.18

inż. Maria Rokicka

Solar integration: How to incorparate the solar thermal into conventional heating system?, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2010.02.15

inż. Anna Zakrzewska

The continuing shortage of silicon supply, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2010.01.22

mgr Katarzyna Polek-Pasternak

Badanie modułu ogniw PV z użyciem kamery termowizyjnej

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.11.09

inż. Paweł Ryżyński

Inwentaryzacja ciepła odpadowego w przemyśle rafineryjnym pod kątem możliwości jego dalszego wykorzystania

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.10.27

mgr Oktawia Kaczmarczyk

Oprogramowanie do obliczania zapotrzebowania na ciepło dla obiektów o kubaturze powyżej 600 m3 na podstawie obiektu rzeczywistego- klasztoru w Zwoli

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.10.15

mgr Rama Julia

Możliwości wykorzystania fazy glicerynowej jako czynnika roboczego w kolektorach słonecznych

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.07.13

mgr Joanna Lorek

Opracowanie metody oczyszczania fazy glicerynowej – produktu odpadowego w technologii produkcji biopaliwa z oleju rzepakowego – w celu przygotowania jej do wykorzystania jako medium w kolektorach słonecznych

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.07.10

mgr Dominika Zglinicka

Badania wizualizacyjne konwekcji swobodnej od ukośnej płyty kołowej

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.07.10

mgr inż. Michał Starczewski

Opracowanie wybranych, kluczowych etapów technologii produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych, możliwej do zastosowania w indywidualnym gospodarstwie rolnym, a prowadzonej w sposób ciągły: zaprojektowanie i wykonanie mieszalnika do surowców oraz zaproponowanie nowej metody rozdzielania produktów transestryfikacji

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.07.01

mgr inż. Aleksandra Rosińska

Badania eksploatacyjne stacji fotowoltaicznej z systemem nadążnym, zainstalowanej na dachu budynku Chemii C Politechniki Gdańskiej

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.06.01

inż. Piotr Madej

Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) as a method of atmospheric CO2 level reduction, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.04.09

inż. Julia Adamczewska

Hydropower plant with special focus on Żarnowiec, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.03.20

inż. Aleksandra Słembarska

Four phases of the development and operation of the wind farm, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.02.27

inż. Marta Golisowicz

Passive haouse as a key for reducing CO2 emissions, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.02.27

inż. Nina Parusińska

Small grid-connected PV systems, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2009.02.17

inż. Jolanta Krysiak

Wind turbines - the engineering and optimal principles with special focus on the latest development on the field

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2008.09.19

mgr Ciunel Krzysztof

Energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji i zagospodarowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2008.06.27

inż. Monika Ziobro

The energy evolution and objectives, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2008.06.26

mgr Ulengerg Łukasz

Koncepcje zagospodarowania fazy glicerynowej - produktu ubocznego otrzymywania biopaliwa z oleju rzepakowego

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2008.06.20

mgr inż. Sokołowska Ewa

Projekt i budowa symulatora słonecznego

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2008.06.20

mgr inż. Krawczyk Maria

Badania eksperymentalne konwekcji swobodnej od kołowej płyty izotermicznej o różnych kątach pochylenia skierowanej powierzchnią ku dołowi w przestrzeni nieograniczonej

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2008.06.06

mgr inż. Alicja Szydłowska

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem pompy ciepła współpracującej z kolektorami słonecznymi, z funkcją chłodzenia pomieszczeń

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2008.05

inż. Pawelec Grzegorz

Solar Air-conditioning, EPM

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2008.03.14

inż. Chudzik Małgorzata

Analysis of offshore technology and wind potential with development forecast in Europe

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2008.02.18

mgr Modzelewski Michał

Wyznaczanie rezystancji szeregowej krzemowych ogniw fotowoltaicznych w funkcji temperatury

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2007.09.12

mgr Ryms Michał

Ekonomiczna i ekologiczna optymalizacja funkcjonowania modelowego gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem źródeł energii

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2007.07.03

inż. Adolfo Botana Alcalde, University de Compostela (Spain).

Designing of the PV grid-connected system for a house in Santiago de Compostela (Spain).

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2007.03.23

inż. Sikora Katarzyna

Implementation of a biomass as a main source of renewable energy in Poland

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2006.09.25

mgr Bartnicki Jakub

Konstrukcja i badania rurowych próżniowych kolektorów słonecznych nowej generacji

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2005.11.16

mgr Krzysztof Bąk

Badawczo-szkoleniowa stacja fotowoltaiczna i meteorologiczna

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2005.11.02

Banaś Dorota

Projekt instalacji kolektorów słonecznych wspomagający system grzejny Studenckiego Domu Marynarza nr 2 Akademii Morskiej w Gdyni

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2005.09.21

mgr inż. Ewa Deptuła

Analiza pracy dydaktycznego modelu pompy ciepła w czterech wariantach pracy

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2004.09.30

mgr  Wojciech Mocarski

Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych krzemowych przy świetle sztucznym

dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

2003.08.14

mgr Pusz Jakub [80461]

Fuel Cells Types and Applications: Focus on Mobile Systems

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2001.06.08

mgr Danilewicz Łukasz [68532]

 

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

2000.07.04

Wilczyńska Małgorzata [64340]

 

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

1999.07.14

Narucki Wojciech [57881]

 

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

1997.06.12

Łukaszuk Małgorzata [54910]

 

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

1997.06.12

Pokropski Tomasz [55000]

 

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

 

Daria Śmigiel

Badania procesu współspalania biomasy i węgla w kotłach węglowych średniej mocy

prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski