Wykaz patentów i wdrożeń

 [72] Witold Lewandowski, Michał Ryms, Patrycja Wcisło-Kucharek, Hubert Denda, Ewa Klugmann-Radziemska, Patent PL 229182: Sposób stabilizacji temperaturowej nawierzchni drogowej asfaltowej, UP RP 29.06.2018

[71] Witold Lewandowski, Hubert Denda, Michał Ryms, Ewa Klugmann-Radziemska, Patent PL 227850: Sposób i urządzenie do pomiaru strumieni ciepła zwłaszcza w układzie ciało stałe – gaz, UP RP 31.01.2018

[70] Pojemnik izotermiczny, zwłaszcza do przechowywania zimnych napojów, Patent z dnia 06.10.2017; numer udzielonego patentu DP.P.409591.13.echm; twórcy: Ewa Klugmann-Radziemska, Patrycja Wcisło, Hubert Denda, Michał Ryms; właściciel praw: Politechnika Gdańska, instytucja klasyfikująca: Urząd Patentowy RP

[69] Ewa Klugmann-Radziemska, Katarzyna Januszewicz, Sposób dezodoryzacji ciekłych produktów pirolizy odpadów tworzyw sztucznych, Patent PL DP.P.403728.8.vwac dnia 17.03.2016

[68] Ewa Klugmann-Radziemska, Michał Modzelewski, Robert Matysko, Jan Kiciński, Katarzyna Bogucka, Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków zwłaszcza mieszkalnych, Patent PL, DP.P.397672.17.abie, data przyznania patentu:15.04.2015

[67] Ewa Klugmann-Radziemska, Patrycja Wcisło-Kucharek, Michał Ryms, Hubert Denda; The invention concerns an isothermal container, particularly for keeping cold beverages.  Zgłoszenie patentowe UE nr EP.15460066 z dnia 10.09.2015

[66] Ewa Klugmann-Radziemska, Michał Modzelewski, Katarzyna Januszewicz; Patent PL 218217 : Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych; 2015

[65] Witold Lewandowski, Hubert Denda, Michał Ryms, Ewa Klugmann-Radziemska, Sposób i urządzenie do pomiaru strumieni ciepła zwłaszcza w układzie ciało stałe – gaz. Zgłoszenie patentowe P.412090 z 22.04.2015.

[64] Ewa Klugmann-Radziemska, Patrycja Wcisło, Hubert Denda, Michał Ryms, Pojemnik izotermiczny, zwłaszcza do przechowywania zimnych napojów. Zgłoszenie patentowe P.409591 z 25.09.2014.

[63] Witold Lewandowski, Michał Ryms, Patrycja Wcisło, Hubert Denda, Ewa Klugmann-Radziemska, Sposób stabilizacji temperaturowej nawierzchni drogowej asfaltowej. Zgłoszenie patentowe P.409634 z 29.09.2014.

[62] Witold Lewandowski, Tadeusz Kondlewski, Ewa Klugmann-Radziemska , Leopold Lewandowski, Michał Ryms, Piotr Meler, Sposób recyklingu opon samochodowych Patent PL 217003 z 30.06.2014

[61] Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Ostrowski, Franciszek Kozera, Urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw fotowoltaicznych, Patent Nr 215770 z dnia 24 stycznia 2014

[60] Ewa Klugmann-Radziemska, Katarzyna Januszewicz, Sposób dezodoryzacji ciekłych produktów pirolizy odpadów tworzyw sztucznych, zgłoszenie patentowe nr P.403728 z dnia 06.05.2013

[59] Witold Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Meler, Prawo ochronne nr 66428 na wzór użytkowy pt. Kształtka mieszająca, data udzielenia: 14.03.2013

[58] Ewa Klugmann-Radziemska, Katarzyna Januszewicz, Sposób dezodoryzacji ciekłych produktów pirolizy odpadów tworzyw sztucznych, zgłoszenie patentowe nr P.403728 z dnia 06.05.2013

[57] Ewa Klugmann-Radziemska, Katarzyna Januszewicz, Michał Modzelewski, Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych, zgłoszenie patentowe p. 399572 z dnia 19.06.2012

[56] Anna Melcer, Ewa Klugmann-Radziemska, Witold Lewandowski, Pojemnik izotermiczny zwłaszcza do przechowywania gorących posiłków/ Zgłoszenie patentowe P.397975, 2012, s. 1-4 : 1 rys.

[55] Ewa Klugmann-Radziemska, Michał Modzelewski, Robert Matysko, Jan Kiciński, Katarzyna Borucka, "Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków zwłaszcza mieszkalnych", zgłoszenie patentowe z dnia 30 grudnia 2011

[54] Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Meler, Kształtka mieszająca, Zgłoszenie wzoru użytkowego w UP RP nr W119637 z dnia 30.12.2010

[53] Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Meler, Kształtka mieszająca, Zgłoszenie wzoru użytkowego w UP RP nr W119636 z dnia 30.12.2010

[52] Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Meler, Kształtka mieszająca, Zgłoszenie wzoru użytkowego w UP RP nr W119635 z dnia 30.12.2010

[51] Klugmann-Radziemska Ewa, Grzesiak Wojciech, Bieńkowski Adam, Zgłoszenie patentowe nr P.392345 z dnia 9.09.2010; Sposób otrzymywania modułów fotowoltaicznych z uszkodzonych mechanicznie płytek krzemowych ogniw fotowoltaicznych

[50] Klugmann-Radziemska Ewa, Lewandowski Witold, Patent PL 203881: Zintegrowany moduł fotowoltaiczny z kolektorem ciepła słonecznego/ Politechnika Gdańska, Zgłosz. nr 352003 z dn. 04.02.2002, data przyznania patentu 23.06.2009, 1-5 str., 1 rys.

[49]Klugmann-Radziemska Ewa, Ostrowski Piotr, Kozera Franciszek;Sposób i urządzenie do kontrolowanego i automatycznego odzysku materiałów z krzemowych ogniw fotowoltaicznych; Zgłoszenie patentowe nr P 389528 A1 z dnia 10.11.2009

[48] Witold M. Lewandowski, Tadeusz Kondlewski, Ewa Klugmann-Radziemska, Leopold Lewandowski, Michał Ryms, Piotr Meler; Technologia ciągłego, bezodpadowego i proekologicznego recyklingu chemicznego całych opon samochodowych, prowadząca do otrzymywania zwiększonej ilości oleju opałowego lub napędowego, węgla aktywnego i złomu stalowego, Zgłoszenie patentowe z dnia 26.06.2009 nr P 388394

[47] T.Wilczewski, D. Martysiak-Żurowska, Sposób i urządzenie do otrzymywania wzbogaconej w olej mąki z nasion szarłatu, Zgłoszenie patentowe nr P 384563 z dnia 28.02.2008

[46] E. Radziemska, Sposób zapewnienia izotermiczności krzemowego ogniwa fotowoltaicznego /Patent nr P.354936 z dnia 26.06.2008, nr zgłoszenia w PG BTT/08/02, data zgłoszenia w UP RP 08.07.2002 - Warszawa : Urząd Patentowy RP, 2008, s. 1-3 : 3 rys.

[45] Wasielewski R., Orłowski K., Lewandowski W., Opis patentowy PL 195823: Układ do napędu i prowadzenia stolika wytrząsarki / Politechnika Gdańska, Gdańsk (PL) - Opubl. WUP, nr 10 z 31.10.2007: 4 s., 2 rys.

[44] E. Radziemska, Sposób izotermicznego pomiaru parametrów elektrycznych i termicznych krzemowego ogniwa fotowoltaicznego. 2002, 3 s. 3 rys. Zgłoszenie patentowe nr P-354936 z dn. 08.07.2002 (066409)

[43] E. Radziemska, W.M. Lewandowski, Zintegrowany moduł fotowoltaiczny z kolektorem ciepła słonecznego.2002, 5 s. 1 rys. Zgłoszenie patentowe nr P-352003 z dn. 04.02.2002 (066408)

[42] W.M.Lewandowski, P.Kubski, Układ do prowadzenia procesu oczyszczania ścieków, Pat. PL. nr.176835 B1, B1, ogł. 31.08.1999 WUP 08/99 ), 1999, (50 494)

[41] M.Koralun, T.Wilczewski, W.Wawrowicz; Urządzenie do oczyszczania izolatorów wysokiego napięcia w elektrofiltrach przemysłowych, Pat. PL nr 169213 B1, ogł.28.06.1996 WUP 06/96, 1996,

[40] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania nowej pary jonowej tetrafenyloboranu / -cyklopentadienylo/ dihydrido/ bis/ trifenylofosfino/ rutenu /IV/, Pat. PRL nr.151142, 1991,

[39] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania chloro- karbonylo / -cyklopentadienylo/ trifenylofosfino- rutenu II/, Pat. PRL nr.150479, 1991,

[38] W.M.Lewandowski, P.Kubski, M.J.Khubeiz; Radiator. Zgł.Pat. P-290779, 1991.

[37] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania nowych kompleksów diwodorkowych / -cyklopentadienylo/ bis/ trifenylofosfino/ osmu/IV/. Pat. PRL nr 148870, 1990, (028334),

[36] W.M.Lewandowski, M.J.Khubeiz; Ukształtowanie powierzchni wymiany ciepła w urządzeniach dla intensyfikacji i/lub hamowania konwekcyjnej wymiany ciepła, zwłaszcza w kolektorach. Zgł.Pat. P-281558 1989.

[35] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania nowych pochodnych /pi-cyklopentadienylo /bis/ trifenylofosfino /osmu/II/, Pat PRL nr 130507, 1989, (023757),

[34] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania /n5- cyklopentadienylo/ /n6- tetrafenyloboranu/ rutenu (II), Pat. PRL nr 144750, 1989, (028335) ,

[33] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński; Sposób hamowania konwekcyjnej wymiany ciepła od płaskich powierzchni grzejnych zwłaszcza do cieczy lepkich. Zgł.Pat. P-272774, 1988.

[32] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński; Osłona intensyfikująca konwekcyjną wymianę ciepła od płaskiej powierzchni do cieczy zwłaszcza o dużej lepkości. Zgł.Pat. P-272775, 1988.

[31] W.M.Lewandowski, J.Szukalski, J.Jankowski, M.Marczuk, Z.Borkowski; Pływakowy zawór odgazowujący. Zgł. Pat. P-272157, 1988, .

[30] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania nowych pochodnych II- cyklopentadienylo- bis- /trifenylofosfino/rutenu II, Pat. PRL nr.129041, 1987, (023787)

[29] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania rutenocenu i jego metylowej pochodnej, Pat PRL nr 140414, 1987, (027027),

[28] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania pochodnych /pi-cyklopentadienylo/ bis/ trójfenylofosfino/ osmu /II/, Pat PRL nr 133926, 1987, (023786),

[27] H.Bieszk; Sposób spalania odpadowej taśmy filmowej oraz układ do spalania, Patent PRL nr.241415, 1986.

[26] T.Wilczewski, J.F.Biernat, M.Bocheńska; Sposób otrzymywania halogenowych pochodnych/ pi- cyklopentadienylo /bis/ trifenylofosfino/ rutenu II, Pat. PRL nr 131280, 1986,

[25] T.Wilczewski, J.F.Biernat, M.Bocheńska; Sposób otrzymywania nowych pochodnych/ pi- cyklopentadienylo /bis/ trifenylofosfino/ rutenu II, Pat. PRL nr 131281, 1986,

[24] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania nowego związku -wodorku/ pi- cyklopentadienylo /bis/ trifenylofosfino/ osmu /II/, Pat. PRL nr 129319, 1986,

[23] W.M.Lewandowski, M.Witkowski; Zawór zwrotny o zwiększonej szczelności. Pat. PRL nr.125090, 1985,

[22] H.Bieszk; Intensywny wymiennik ciepła, Wzór Użytkowy PRL nr.40119, 1985.

[21] H.Bieszk; Intensywny wymiennik ciepła, Wzór Użytkowy PRL nr.40120, 1985.

[20] H.Bieszk; Intensywny wymiennik ciepła, Wzór Użytkowy PRL nr.40121, 1985.

[19] H.Bieszk; Intensywny wymiennik ciepła, Wzór Użytkowy PRL nr.40122, 1985.

[18] H.Bieszk; Intensywny wymiennik ciepła, Wzór Użytkowy PRL nr.40123, 1985.

[17] T.Wilczewski; Sposób wytwarzania rutenocenu, PRL nr.124360, 1985.

[16] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania wodorku/ pi- cyklopentadienylo /bis/ trifenylofosfino/ rutenu /II/, Pat. PRL nr 124654, 1985,

[15] T.Wilczewski; Sposób otrzymywania mieszanki pirotechnicznej, zwłaszcza do silników rakietowych, Pat. PRL nr 124800, 1985,

[14] H.Bieszk; Mieszlnik kolumnowy z regulowaną recyrkulacją wewnętrzną, Pat. PRL nr.122737, 1984.

[13] W.M.Lewandowski; Urządzenie do ustawiania sondy pomiarowej w przestrzeni hermetycznie zamkniętej, Pat. PRL nr.119994, 1983.

[12] W.M.Lewandowski, P.Kubski; Urządzenie do badania współczynnika wnikania ciepła od powierzchni płaskich do cieczy, Pat. PRL nr.111764, 1982.

[11] W.M.Lewandowski, W.Stankiewicz, S.Sadowski; Zawór elektromagnetyczny, Pat.PRL nr.114310, 1982.

[10] W.M.Lewandowski, M.Witkowski; Zestaw elementów do regeneracji zużytych gwintów stanowiący komplet, Wzór Użytkowy PRL nr.36007, świad.. aut. nr.50527, 1982.

[9] W.M.Lewandowski; Zawór zdalnie sterowany zwłaszcza trójdrożny. Pat. PRL nr.107135, 1981.

[8] W.Stankiewicz, W.M.Lewandowski; Mieszalnik poziomy do cieczy o dużych lepkościach. Pat. PRL nr.102123, 1980.

[7] W.M.Lewandowski; Zawór zdalnie sterowany do dużych natężeń przepływu. Pat. PRL nr.106007, 1980.

[6] W.M.Lewandowski; Zawór do regulacji przepływu dwuskładnikowego strumienia. Pat. PRL nr.102484, 1979.

[5] W.M.Lewandowski, B.Dudek; Urządzenie do polimeryzacji, mieszania i wtryskiwania lepkich cieczy reaktywnych. Pat. PRL nr.101689, 1979.

[4] W.M.Lewandowski; Mieszalnik ślimakowy. Pat.PRL nr.102051, 1979.

[3] W.M.Lewandowski; Mieszalnik do mas plastycznych. Pat. PRL nr.102131, 1979.

[2] W.M.Lewandowski; Suszarka do lepkich roztworów, szczególnie polimerów i tworzyw sztucznych. Pat. PRL nr.102047, 1979.

[1] W.Stankiewicz, H.Bieszk; Mieszalnik do programowanych zmian stężeń roztworów" Pat. PRL nr.98323, 1977.