Kierownik Katedry


prof. dr hab.
Ewa Klugmann-Radziemska

Kierownik Katedry
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 2.2
(Nowe Skrzydło)
tel. +48 58 347 18 74
ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl

Nauczyciele akademiccy


dr hab inż.
Monika Wilamowska-Zawłocka

Profesor PG


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 10
tel. +48 58 347 24 74
monika.wilamowska
@pg.edu.pl


dr inż. Michał Ryms

Adiunkt


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 12B
tel. +48 58 347 23 22
micryms@pg.edu.pl


dr inż. Katarzyna Januszewicz

Adiunkt


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 11
tel. +48 58 347 19 31
katarzyna.januszewicz
@pg.edu.pl
Anna Dettlaff


dr inż. Anna Dettlaff

Adiunkt


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 11
tel. +48 58 347 19 31
anna.dettlaff
@pg.edu.pl


dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

Adiunkt


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 104b
tel. +48 58 347 18 72
anna.kuczynska
@pg.edu.pl

Pozostali pracownicy


prof. dr hab. inż.
Witold Lewandowski

Profesor Emeritus


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 12A
tel. +48 58 347 24 10
wlew@pg.edu.pl


dr inż. Joanna Wysocka

Specjalista naukowo-techniczny

ORCID
Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 10
tel. +48 58 347 24 74
joanna.wysocka@pg.edu.pl


Krzysztof Raczkowski

Samodzielny Referent
Inżynieryjno-Techniczny


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 15A
tel. +48 58 347 24 58
krzysztof.raczkowski
@pg.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Dominik Knozowski


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 15C
tel. +48 58 347 15 04
dominik.knozowski
@pg.edu.pl

mgr inż. Anita Cymann


Most WiedzyORCID

Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 15C
tel. +48 58 347 15 04
anita.cymann
@pg.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Rudnicka


Budynek C Wydziału Chemicznego
pokój 15C
tel. +48 58 347 15 04
malgorzata.rudnicka
@pg.edu.pl