MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKONANIA PROJEKTU ZBIORNIKA

opracowane przez prof. W.Lewandowskiego

Armatura

1. Złączki gwintowane (kolanka, trójniki, reduktory, nyple itp.) Dw = 1/8" - 4", PN = 1.0 MPa, stal kwasoodporna, f-ma TechMet,

2. Katalog armatury przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (łączniki, zawory, reduktory, wzierniki itp.) Dw = 10 - 125 mm, stal kwasoodporna, f-ma ITALINOX-Polska,

3. Katalog śrub, wkrętów, podkładek, zawleczek, kołków itd., f-my Steel S.C.

Blachy, materiały antykorozyjne

1. Blachy kwasoodporne i żaroodporne cienkie, g = 1.5 - 3.0 mm, własności mechaniczne.

2. Blachy kwasoodporne i żaroodporne grube, g = 3.0 - 60.0 mm, własności mechaniczne.

3. Blachy gorąco i zimnowalcowane, typoszereg, g = 0.4 - 80 mm, f-ma Steel S.C.

4. Blachy standardowe, g = 0.3 - 15 mm, f-ma ITALINOX-Polska.

Cieczowskazy

1. Ze szkłem refleksyjnym PN = 1.4-4.0 MPa, t = 100-250 C.

2. Rurkowe, PN = 0.6-3.2 MPa, Kat.Armatury Przem. Nr.1300

3. Refleksyjne i rurkowe, PN = 1.6-4.0 MPa, Biuro Handlowe Toszek

4. Odległościowe, PN = 2.5-21 MPa, Kat.Armatury Przem.T.II, SWW 0615

5. Przeziernikowe, PN = 6.4-21 MPa, Kat.Armatury Przem.T.II, SWW 0615

6. Płynowskazy, PN = 1.6-4.0 MPa, f-ma PREFAMET-ZREMB,

7. Wodowskazy przykotłowe, PN = 16.5 MPa, f-ma Chemar S.A..

 

Część Obliczeniowa. Wytyczne, Normy

1. Typy zbiorników stalowych spawanych, wg. RN-52/Ch/A3-0001

2. Typoszereg objętości, średnic i długości zbiorników.

3. Znormalizowane wartości ciśnień i temperatur obliczeniowych.

4. Znormalizowane wartości współczynników bezpieczeństwa, wg. wytycznych UDT.

5. Charakterystyka stali nierdzewnych i kwasoodpornych.

6. Wykresy wytrzymałościowe wybranych stali węglowych i stopowych.

7. Stopnie odporności stali kwasoodpornych - wyznaczanie c1

8. Gatunki stali nierdzewnych i kwasoodpornych i ich odporność korozyjna.

Przykłady obliczeń

9. Część 1. Obliczanie podstawowych gabarytów zbiornika

10. Część 2. Obliczanie ciśnień i temperatur nominalnych

11. Część 3. Dobór stali i obliczanie naprężeń dopuszczalnych

12. Część 4. Obliczanie wymiarów króćców

13. Część 5.a. Obliczanie grubości ścianek dennic sferoidalnych

14. Część 5.b. Obliczanie grubości den płaskich

15. Część 5.c. Obliczanie grubości ścianek den stożkowych.

16. Część 6. Obliczanie grubości ścianki powłoki walcowej zbiornika

17. Część 7. Obliczanie pierścieni wzmacniających otwory w zbiorniku

18. Część 8. Obliczanie konstrukcji nośnej zbiornika.

Dennice

1. Dna o małej wypukłości, Dw = 600 - 3200 mm, g = 4 - 40 mm, stalowe.

2. Elipsoidalne, DN = 20 - 400 mm, stalowe.

3. Elipsoidalne, DN = 600 - 4000 mm, stalowe, g = 4 - 50 mm.

4. Dna sklepione (elipsoidalne), zestawienie średnic Dz = 500 - 3000 mm, ciśnień max 0.8 - 2.7 MPa, g = 4 - 50 mm, Norma branżowa

5. Płaskie, użebrowane, niskociśnieniowe, DN = 600 - 3000 mm, g = 4 -10 mm, PN do 0.07 MPa, t do 150 C.

6. Płaskie, wyoblone, niskociśnieniowe, DN = 600 - 4000 mm, g = 4 -10 mm, PN do 0.07 MPa.

7. Stożkowe, wyoblone, DN = 500 - 4000 mm, g = 1.5 -10 mm.

8. Stalowe, wyoblone, Dz = 1600 - 2517 mm, g = 4 - 7 mm, f-ma CGH International S.A.

9. Elipsoidalne, okrągłe, stożkowe i płaskie wyoblone, Dz = 33,5 - 900 mm, g = 2 - 25 mm, f-ma CHEMET.

10. Typoszeregi różnych typów dennic,f-ma ITALINOX-Polska

11. Elipsoidalne o różnej wypukłości, Dw = 4 1/2" - 168" mm, g = 3/16" - 7/8", f-ma Clark Kennedy Company Ltd USA

12. Kapsle zaślepiające, Dz = 17.2 - 609.6 mm, g = 2 - 12.7 mm, f-ma Steel S.C.

Kołnierze

1. Pełen zakres od króćców do pokryw zbiorników, DN = 6-4000 mm, PN = 0,25 - 40 MPa.

2. Okrągłe, płaskie do przyspawania, DN = 10-2000 mm, PN = 0,25 - 1.6 MPa, TASTA Armatura.

3. Okrągłe, płaskie do przyspawania, DN = 10-1400 mm, PN = 0,63 - 10.0 MPa, TASTA Armatura.

4. Okrągłe z szyjką do przyspawania, DN = 10-1400 mm, PN = 0,6 - 4.0 MPa, TASTA Armatura.

5. Okrągłe z szyjką do przyspawania, DN = 10-1400 mm, PN = 0,63 - 10.0 MPa, TASTA Armatura.

6. Kołnierze (z szyjką, luźne, zaślepiające itd.), DN = 10 - 500 mm, PN = 1 - 4 MPa, f-ma TechMet,

7. Kołnierze płaskie, DN = 10 - 500 mm, PN = 1.0 MPa, f-ma Heco Handels-GmbH,

8. Kołnierze z szyjką, DN = 10 - 3000 mm, PN = 1.0, 1.6 4.0 MPa, f-ma Heco Handels-GmbH,

9. Kołnierze ślepe typ B i T, DN = 10 - 500 mm, PN = 1.6 i 6.4 MPa, f-ma heco Handels-GmbH,

10. Wymiary kołnierzy płaskich, DN = 10 - 150 mm, PN = 0.6, 1.6 i 4.0 MPa.

Konstrukcje nośne zbiorników

1. Wsporcze konstrukcje cylindryczne pod pionowe aparaty i zbiorniki o Dw = 600 - 4000 mm.

2. Łapy wspornikowe pionowych zbiorników i sposób ich dobierania.

3. Nogi pionowych aparatów i zbiorników i sposób ich dobierania.

4. Łapy podporowe pionowych zbiorników o dnie elipsoidalnym, półkulistym lub stożkowym o Dw do 3000 mm.

5. Podpory cylindrycznych aparatów i zbiorników poziomych Dw = 1600 - 3000 mm.

Króćce i Armatura Pomiarowa

1. Termometry i ich króćce, PN = 1.6 - 10.0 MPa.

2. Manometry tarczowe, cyfrowe, przetworniki ciśnienia, PN = pełen zakres, f-my AFRISO Euro-Dynamika,

3. Króćce manometryczne i sposoby ich zastosowania,

4. Łączniki rurowe manometrowe, M 10x1.0, M 12X1.5 i M 20x1.5, PN do 60 MPa, f-my WIKA,

5. Zawory manometrowe, D = M20 x 1.5, PN = 4 MPa, f-ma WIKA,

6. Zawory manometrowe, D = M20 x 1.5, PN = 2.1 MPa, f-ma BEFA-OBRA,

7. Zawory manometrowe, D = 1/2", PN = 4.0 MPa, kwasodoporne, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1400

Kształtowniki

1. Kształtowniki gięte zamknięte (rura, kwadrat, prostokąt..) i otwarte (kątownik, ceownik) - katalog, poradnik.

Płaszcze grzejne

1. Typy, zakresy stosowania i wymiary, Dz = 500 - 1600 mm.

Pokrywy

1. Płaskie, okragłe, zaślepiające do aparatów i rurociągów, DN = 10 - 500 mm, PN = 0.6, 1.0, 1.6, 2.5 i 4.0 MPa.

Przepustnice

1. Widok przepustnic zaporowych z napędem ręcznym

2. Zaporowa z napędem ręcznym, DN = 50 - 250 mm, PN = 1.6 MPa, t = 60 C, Chemar.S.A

Włazy

1. Przegląd włazów, D = 150 - 1400 mm, PN = 0.02-1.0, f-my ITALINOX-Polska,

2. Okrągłe, D = 300 - 600 mm, PN = 0.15-1.0, f-my ITALINOX-Polska,

3. Do aparatów stalowych niskociśnieniowych, DN = 400, 500 i 600 mm, PN do 0.07 MPa.

4. Do aparatów stalowych średnio i wysokociśnieniowych, DN = 400, 500 i 600 mm, PN = 1.0, 1.6, 2.0, 2.5 i 4.0 MPa.

5. Niskociśnieniowe okrągłe, D = 6" - 30", PN < 1.1 MPa, f-my Mueller USA,

6. Wysokośnieniowe okrągłe, D = 8" - 24", PN > 1.1 MPa f-my, Mueller USA,

7. Włazy elipryczne otwór: od 2 3/4"x3 5/8" do 18"x24" PN = 200-1000 psi (1.4-7.0MPa) i okragłe, D = od 10" do 20", PN = 50 - 300 psi (0.35 - 2.069 MPa), f-my Clarc Kennedy Ltd. USA,

Wzierniki

1. Okrągłe płaskie i szyjkowe, D = 50, 80 i 125 mm, PN = 0.6-2.5.

2. Do wspawania, D = 2" - 12", f-my Cyklops USA,

3. Rurociągowy, poziomy, D = 32 - 168 mm, PN = 0.98-1.5 MPa, t = 50 - 200 C, typ 2055 kołnierze DIN 2501/PN, typ 2056 gwint DIN 2999, f-ma ARMAKOM.

Zasuwy Zaporowe

1. Nożowa, DN = 50 - 600 mm, PN = 0.25 - 0.6 MPa, kwasoodporna, f-ma ARMAKOM

2. Żeliwne, klinowe z prowadzeniem wewnętrznym, DN = 40 - 1200 mm, PN = 0.4 - 1.6 MPa, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,

3. Żeliwne, klinowe z wrzecionem wznoszącym DN = 40 - 1200 mm, PN = 0.4 - 1.6 MPa, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,

4. Żeliwne z rownoległymi płytami, DN = 40 - 80 mm, PN = 0.5 - 1.2 MPa, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,

5. DN = 15 - 50 mm, PN = 0.4 - 1.6 MPa, t = -50- 230 C, gwint DIN 2999/BSP lub NPT, f-ma ARMAKOM,

6. DN = 15 - 300 mm, PN = 1.0 - 1.6 MPa, kołnierze DIN 2501, f-ma ARMAKOM,

7. Kołnierzowe, klinowe, miękkouszczelniane itd., DN = 40 - 700 mm, PN = 1.0 - 2.5 MPa, Biuro Handlowe Toszek,

Zawory Bezpieczeństwa

1. Widok przekroju sprężynowego zaworu bezpieczeństwa, - 18 kB, jpg [pobierz]

2. Sprężynowe pełnoskokowe i proporcjonalne, DN = 15 - 400 mm, PN = 1.6-4.0 MPa, Biuro Handlowe Toszek, - 75 kB, doc [pobierz]

3. Mufowe brązowe sprężynowe i ciężarowe, DN = 15 - 50 mm, PN = 0.6 MPa, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,- 622 kB,doc [pobierz]

4. Pełnoskokowe, sprężynowe i ciężarowe, PN = 1.6-6.3 MPa, f-ma PREFAMET-ZREMB, - 304 kB, doc [pobierz]

5. Proporcjonalne, sprężynowe i ciężarowe, PN = 1.6-4.0 MPa, f-ma PREFAMET-ZREMB, - 141 kB, doc [pobierz]

Zawory Kulowe Regulacyjne

1. d = 1/4" - 1", PN = 7 MPa, t = -51 - 230 C, gwint DIN 2999/BSP lub NTP,f-ma ARMAKOM,

2. d = 1/4" - 1", PN = 5.6 MPa, t = -29 - 200 C, gwint wewn/zewn. DIN 2999/BSP lub NTP, f-ma ARMAKOM,

3. d = 1/4" - 2", PN = 5.6 MPa, t = -29 - 200 C, gwint DIN 2999/BSP lub NTP, f-ma ARMAKOM,

4. d = 1/4" - 2", PN = 5.6 MPa, t = -29 - 200 C, polerowany, gwint DIN 2999/BSP lub NTP,f-ma ARMAKOM,

5. d = 1/4" - 1", PN = 40 MPa, t = -25 - 250 C, kuty, gwint DIN 2999/BSP lub NTP, f-ma ARMAKOM,

6. Zawory f-my TechMet,

7. Kurki f-my PP-ARBUD DN = 15 -200 mm, PN = 1.6 - 6.3 MPa,

Zawory Kulowe Zaporowe

1. d = 1/4" - 2", PN = 10.5 - 14 MPa, t = -51 - 230 C, końcówki do wspawania, f-ma ARMAKOM,

2. d = 1/4" - 2", PN = 10.5 - 14 MPa, t = -51 - 230 C, kielichowe, do wspawania lub gwintowane, f-ma ARMAKOM,

3. d = 1/2" - 2", PN = 7 MPa, t = -51 - 230 C, gwint DIN 2999/BSP, f-ma ARMAKOM,

4. d = 1/4" - 3", PN = 7 MPa, t = -51 - 230 C, gwint DIN 2999/BSP, f-ma ARMAKOM,

5. DN = 15 - 150mm, PN = 1.6 MPa oraz DN = 200 - 250mm, PN = 1.0 MPa, kołnierze DN 15 - 125 i DN 150 - 250, f-ma ARMAKOM,

6. d = 1/4" - 4", PN = 5.6 - 7 MPa, t = -51 - 230 C, do wspawania lub gwint DIN 2999/BSP (MMT), f-ma ARMAKOM,

7. d = 1/4" - 4", PN = 5.6 - 7 MPa, t = -51 - 230 C, kołnierzowe, f-ma ARMAKOM,

8. d = 1/4" - 4", PN = 5.6 - 7 MPa, t = -51 - 230 C, do wspawania, f-ma ARMAKOM,

9. d = 1/4" - 2", PN = 14 MPa, t = -50 - 235 C, gwint DIN 2999/BSP, f-ma ARMAKOM,

Zawory Oddechowe

1. Napowierzające i odpowietrzajace, DN = 25 - 150, PN = 1.6 MPa, t = do 100 C, kołnierzowe, czynniki obojętne, Biuro Handlowe Toszek,

2. Oddechowy, DN = 25 - 100, PN = 0.1 MPa, gwint, Katalog Armatury Przemysłowej 1974/75,

Zawory Pływakowe

1. Przelotowe i kątowe, DN = 15 - 150, PN = 2.5 MPa, żeliwne i staliwne, kołnierzowe, Armatura Przemysłowa Kat.1300 - 319 kB,

Zawory Regulacyjne

1. Grzybkowy z siłownikiem elektrycznym, DN = 25 - 150 mm, PN = do 1.6 MPa, f-ma Satchwell

2. Igłowy redukcyjny, DN = 8 - 25 mm, PN = do 42 MPa, f-ma ARMAKOM

Zawory Specjalne

1. Talerzowy do gazu - różnych typów, DN = 50 - 1000 mm, PN = do 0.02 - 0.1 MPa, t = 120 C, Armatur Przemysłowa Kat.Nr.1300,

2. Z twardego ołowiu - różnych typów, DN = 15 - 200 mm, PN = do 0.6 MPa, t = 120 C, Armatur Przemysłowa Kat.Nr.1300,

3. Wykładane ołowiem - redulacyjne i zaporowe, DN = 15 - 200 mm, PN = 0.6 MPa, t = 120 C, Armatur Przemysłowa Kat.Nr.1300,

Zawory Trójdrożne

1. Kulowy, zaporowy, D = 1, 1/2" - 8", PN = 1 - 4 MPa, kołnierzowy, f-ma ARMAKOM,

2. Kulowy, regulacyjny, D = 1/4" - 2", PN = 7.0 MPa, gwint DIN 2999/BSP lub NPT f-ma ARMAKOM,

Zawory Zaporowe

1. DN = 15 - 125 mm, PN = 6.4 MPa, kołnierzowy, kwasoodporny, f-ma BEFA-OBRA,

2. DN = 8 - 20 mm, PN = 10.0 MPa, króćce do wspawanoa, kwasoodporny,f-ma BEFA-OBRA,

3. Zaporowo-regulacyjny do poboru próbek, DN = 6 mm, PN = do 20.1 MPa, t = do 555 C, f-ma BEFA-OBRA,

4. Przelotowe i kątowe, DN = 10 - 300 mm, PN = 1.0 - 1.6 MPa, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,

5. Przelotowe, DN = 15 - 300 mm, PN = 2.5 - 4.0 MPa, t = do 400 C, stal nierdzewna, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,

6. Kątowe, DN = 15 - 300 mm, PN = 2.5 - 4.0 MPa,t = do 400 C, stal nierdzewna, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300

Zawory Zaporowo-Zwrotne

1. Proste, kątowe, DN = 15 - 300, PN = 1.6 - 4.0 MPa, kołnierzowe, czynniki obojętne, Biuro Handlowe Toszek

Zawory Zwrotne

1. Sprężynowy DN = 10 - 50 mm, PN = 5.6 MPa, t = -50 - 230 C, gwint DIN 2999/BSP lub NPT, f-ma ARMAKOM,

2. Przelotowe i kątowe, DN = 10 - 300 mm, PN = 1.0 - 1.6 MPa, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,

3. Dla przewodów pionowych, DN = 40 - 400 mm, PN = 1.6 - 4.0 MPa, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,

4. Klapowe, DN = 25 - 600 mm, PN = 1.6 - 4.0 MPa, Armatura Przemysłowa Kat.Nr.1300,

5. Dwupłytkowy, redukcja, PN 16/25, DN = 50 - 300 mm, montaż pomiędzy kołnierzami, f-ma ARMAKOM,

6. Klapowy, dla DN = 15 - 250 mm, p = 1.0 - 1.6 MPa, kwasoodporny, kołnierze DIN 2501, f-ma ARMAKOM,

7. Z końcówkami do wspawania, DN = 10 - 20 mm, p = 0.62 - 6.3 MPa, t = do 450 C, f-ma BEFA-OBRA,

8. Klapowe do zabudowy międzykołnierzowej, DN = 50 - 500 mm i DN = 50 - 350 mm, PN = 0.63 - 1.6 MPa, t = do 450 C, f-ma BEFA-OBRA,

9. Klapowy, DN = 8 - 50 mm, p = 1.4 MPa, t =-50 - 230 C, gwint DIN 2999/BSP lub NPT,f-ma ARMAKOM,

10. Klapowy, DN = 40 - 300 mm, p = 1.6 MPa, t = do 350 C, kołnierzowe, czynnik obojętny, Biuro Handlowe Toszek,

Zbiorniki

1. Poziomy, dwupłaszczowy, nadziemny, paliwowy, V = 1 - 100 m3, Dz = 1000 - 2900 mm, PN = 0.2 MPa, f-ma CGH International S.A.,

2. Reaktory, egalizatory i mieszalniki, V = 0.63 - 12.5 m3, Moc miesz. N = 3 - 37 kW, f-ma P.U.T. TEST S.A.,

3. Poziomy, jednopłaszczowy, nadziemny, paliwowy, V = 1 - 100 m3, Dz = 1000 - 2900 mm, PN = 0.2 MPa, f-ma CGH International S.A.,

4. Poziomy, nadziemny na propan-butan, V = 2.7 - 6.7 m3, D = 1250 mm, f-ma CHEMET, - 62 kB,

5. Widoki zbiorników pionowych, f-ma Mueller USA, - 34 kB,

6. Magazynowy, cylindryczny pionowy, na olej opałowy, V = 1 - 15 m3, Dw = 1 - 2.6 m, L = 1.5 - 2.6 m, f-ma For Natur,

7. Magazynowy, cylindryczny poziomy, V = 3 - 100 m3, Dw = 1.2 - 2.9 m, L = 3- 16.8 m, f-ma For Natur,

8. Prostopadłościenny, V = 3 - 10 m3, f-ma For Natur.

projekt-z-maszynoznawstwa-chemicznego

Dokumenty
Brak elementów do wyświetlenia.
Nazwa Rozmiar
Brak elementów do wyświetlenia.
Wyświetlanie 0 rezultatów.