2020

[276] Lewandowski W.M. , Ryms M. , Kosakowski W. Thermal Biomass Conversion: A Review, Processes (2020), 8(5), 516;  DOI: 10.3390/pr8050515

[275] Tretiakov D. , Skorek A. , Ryl J. , Wysocka J. , Darowicki K.  Ultrastructural analysis of the submandibular sialoliths: Raman spectroscopy and electron back-scatter studies, Ultrastructural Pathology, vol. 44(2), 2020, 219-226; DOI: 10.1080/01913123.2020.1744784

[274] Klugmann-Radziemska E,  Shading, Dusting and Incorrect Positioning of Photovoltaic Modules as Important Factors in Performance Reduction, Energies (2020), 13(8), 1992; DOI: 10.3390/en13081992

[273] Łapiński M. S. (dawniej: Łapiński M.), Kozioł R. , Cymann A. , Sadowski W. , Kościelska B. Substrate Dependence in the Formation of Au Nanoislands for Plasmonic Platform Application, Plasmonics (2020), vol. 15, p.101–107; DOI: 10.1007/s11468-019-01021-9

[272] Nowak A. , Sprynskyy M. , Wojtczak I. , Trzciński K. , Wysocka J. , Szkoda M. , Buszewski B. , Lisowska-Oleksiak A. Diatoms Biomass as a Joint Source of Biosilica and Carbon for Lithium-Ion Battery Anodes, Materials (2020) 13(7), 1673; DOI: 10.3390/ma13071673

[271] Januszewicz K. , Kazimierski P. , Kosakowski W. , Lewandowski W. Waste Tyres Pyrolysis for Obtaining Limonene, Materials, Vol. 13,iss. 6 (2020), s.1-29; DOI: 10.3390/ma13061359

[270] Ryms M. , Januszewicz K. , Kazimierski P. , Łuczak J. , Klugmann-Radziemska E. , Lewandowski W. Post-Pyrolytic Carbon as a Phase Change Materials (PCMs) Carrier for Application in Building Materials, Materials (2020), 13(6), 1268;  DOI: 10.3390/ma13061268

[269] Dettlaff A. D. (dawniej: Dettlaff A.), Jakóbczyk P. , Ficek M. , Wilk B. , Szala M. , Wojtas J. , Ossowski T. , Bogdanowicz R. Electrochemical determination of nitroaromatic explosives at boron-doped diamond/graphene nanowall electrodes: 2,4,6-trinitrotoluene and 2,4,6-trinitroanisole in liquid effluents, Journal of Hazardous Materials (2020), vol. 389, 121672; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.121672

[268]  Klugmann-Radziemska E. , Kuczyńska-Łażewska A. The use of recycled semiconductor material in crystalline silicon photovoltaic modules production - A life cycle assessment of environmental impacts -SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS -Vol. 205, (2020), s.1-9 DOI: 10.1016/j.solmat.2019.110259 

2019

[267] Ryl J. , Brodowski M. , Kowalski M. , Lipińska W. , Niedziałkowski P. , Wysocka J. Corrosion Inhibition Mechanism and Efficiency Differentiation of Dihydroxybenzene Isomers Towards Aluminum Alloy 5754 in Alkaline Media - Materials 2019, 12(19), 3067; DOI: 10.3390/ma12193067

[266] Kuczyńska-Łażewska A. , Klugmann-Radziemska E. Influence of Fragment Size on the Time and Temperature of Ethylene Vinyl Acetate Lamination Decomposition in the Photovoltaic Module Recycling Process - Materials 2019, 12(18), 2857; DOI: 10.3390/ma12182857

[265] Klugmann-Radziemska E. , Kuczyńska-Łażewska A Recykling metali z zużytych modułów fotowoltaicznych - PRZEMYSL CHEMICZNY 2019 nr. 6 str. 932-935 DOI: 10.15199/62.2019.6.14

[264] Kosakowski W. , Lewandowski W. , Januszewicz K. Efficiency and proportions of waste tyre pyrolysis products depending on the reactor type—A review - JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS DOI: 10.1016/j.jaap.2019.03.018

[263] Klugmann-Radziemska E. , Ryms M. Possibilities and benefits of a new method of modifying conventional building materials with phase-change materials (PCMs) - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.277 

[262] Klugmann-Radziemska E. , Wilamowska-Zawłocka M. , Knozowski D., Elektrolity stosowane w kondensatorach elektrochemicznych - PRZEMYSL CHEMICZNY DOI: 10.15199/62.2019.3.14

[261] Zieliński A., Cymann A., Gumiński A., Szoka A., Gajowiec G. Influence of High Temperature Oxidation on Hydrogen Absorption and Degradation of Zircaloy-2 and Zr 700 Alloys; High Temperature Materials and Processes (2019) vol. 38, p. 1-8, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/htmp-2017-0074

[260] Knozowski D., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E.: Elektrolity stosowane w kondensatorach elektrochemicznych// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, iss. 3 (2019), s.429-433 DOI: 10.15199/62.2019.3.14

[259] Michał Ryms, Ewa Klugmann-Radziemska, Possibilities and benefits of a new method of modifying conventional building materials with phase-change materials (PCMs), Construction and Building Materials 211 (2019) 1013–1024, DOI: /10.1016/j.conbuildmat.2019.03.277

2018

[258] Dettlaff A. D., Das P., Komsiyska L., Osters O., Łuczak J., Wilamowska-Zawłocka M. Electrode materials for electrochemical capacitors based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and functionalized multi-walled carbon nanotubes characterized in aqueous and aprotic electrolytes - Synthetic Metals, Vol. 244 (2018) p. 80-91 DOI http://dx.doi.org/10.1016

[257] Klugmann-Radziemska E. Gospodarka zużytymi modułami fotowoltaicznymi, Energia i Recykling (2018), nr 4, s. 14-16  ISSN: 2544-4875

[256] Kuczyńska-Łażewska A., Klugmann-Radziemska E. Kluczowe zagadnienia procesu recyklingu zużytych modułów fotowoltaicznych I i II generacji; Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 102, s. 329 - 342  ISSN:  2080-0819 

[255] Lewandowski W.M., Ryms M., Denda H.: Natural convection in symmetrically heated vertical channels. International Journal of Thermal Sciences – Vol. 134 pages 530-540, 2018. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2018.08.036

[254]       Kuczyńska-Łażewska A., Klugmann-Radziemska E., Sobczak Z., Klimczuk T.: Recovery of silver metallization from damaged silicon cells// SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS. -Vol. 176, (2018), s.190-195, DOI 10.1016/j.solmat.2017.12.004

[253]       Katarzyna Januszewicz, Ewa Klugmann-Radziemska, Synthesis of reduced graphene oxide nanosheets using nanofibers from methane and biogas thermal decomposition with various catalysts. Chemical Papers 2018, pp. 1-9, https://doi.org/10.1007/s11696-018-0430-x

[252] Lewandowski W.M., Ryms M., Denda H.: Quantitative study of free convective heat losses from thermodynamic partitions using Thermal Imaging. Energy and Buildings – Vol. 167 pages 370-383, 2018. DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.12.047

2017

[251]  Januszewicz K., Melaniuk M., Ryms M., Klugmann-Radziemska E. Możliwość wykorzystania całych używanych opon,  - Tworzywa Sztuczne w Przemyśle - 2017 ISSN 2082-6877

[250]  Dettlaff A. D., Sawczak M., Klugmann-Radziemska E., Czylkowski D., Miotk R., Wilamowska-Zawłocka M. - RSC Advances - 2017 High-performance method of carbon nanotubes modification by microwave plasma for thin composite films preparation 10.1039/C7RA04707J Wolumin 7  s. 31940 - 31949

[249] Witold M. Lewandowski, Michał Ryms, Hubert Denda; Infrared techniques for natural convection investigations in channels between two vertical, parallel, isothermal and symmetrically heated plates, International Journal of Heat and Mass Transfer 114, 2017, 958-969; DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.06.120

[248] S.Leble, W.M. Lewandowski; Theoretical consideration of free convective heat transfer from a round isothermal plate slightly inclined from the vertical, International Journal of Heat and Mass Transfer 109 (2017) 835–843,

[247] W.M.Lewandowski, Wiele możliwości - Problemy skażenia gleby podczas produkcji energii w zawodowych zakładach energetycznych cz. 1, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2017, 1, 24-32

[246] W.M.Lewandowski, NA SUCHO I MOKRO - Problemy skażenia gleby podczas produkcji energii w zawodowych zakładach energetycznych cz. 2, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2017, 2, 68-73

[245] Ewa Klugmann-Radziemska, Patrycja Wcisło-Kucharek; Photovoltaic module temperature stabilization with the use of phase change materials, Solar Energy 150 (2017) 538–545, DOI: http:// dx.doi.org/10.1016/j.solener.2017.05.016

[244] Michał Ryms, Hubert Denda, Piotr Jaskuła; Thermal stabilization and permanent deformation resistance of LWA/PCM-modified asphalt road surfaces, Construction and Building Materials 142, 2017, 328-341; DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.050

[243] Katarzyna Januszewicz, Marek Klein, Ewa Klugmann-Radziemska, Dariusz Kardas, Thermogravimetric analysis/ pyrolysis of used tyres and waste rubber, Physicochemical Problems of Mineral Processing 53(2), 2017, 802−811; DOI: https://doi.org/10.5277/ppmp170211

[242] Patrycja Wcisło-Kucharek, Michał Ryms, Ewa Klugmann-Radziemska, Hubert Denda;  Materiały zmiennofazowe używane w budownictwie  do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach,  CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/5 (2017), DOI:10.15199/9.2017.5.3

[241] Dettlaff A., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E.: Nanorurki węglowe domieszkowane azotem. Synteza i zastosowania// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 1 (2017), s.218-222

 

2016

[240] Monika Wilamowska-Zawlocka, Paweł Puczkarski, Zofia Grabowska, Jan Kaspar,Magdalena Graczyk-Zajac, Ralf Riedel and Gian D. Sorar`, Silicon oxycarbide ceramics as anodes for lithium ion batteries: influence of carbon content on lithium storage capacity, RSC Adv., 2016, 6, 104597, DOI: 10.1039/c6ra24539k

[239] Ewa Klugmann-Radziemska, Recycling of raw materials, silicon wafers and complete solar cells from photovoltaic modules, Journal of Solar Energy Research Updates 2016, Vol. 3, p. 13-19, DOI: http://dx.doi.org/10.15377/2410-2199.2016.03.01.2

[238] Patrycja Wcisło-Kucharek, Ewa Klugmann-Radziemska, Przegląd metod, stosowanych do określania parametrów termofizycznych materiałów zmiennofazowych ze szczególnym uwzględnieniem skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), Przemysł Chemiczny 95/6,  2016, 1186 - 1191, DOI 10.15199/62.2016.6.XX

[237]  S.LEBLE.S  AND  W.M.LEWANDOWSKI, ON FREE CONVECTION HEAT TRANSFER FROM VERTICAL PLATE – PROPOSITION OF A NEW MODEL, TASK QUARTERLY vol. 20, No 2, 2016, pp. 249–265

[236] Dettlaff A., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E.: Reliable renewable energy – application of electrochemical capacitors for electrical energy storage// CHEMIK nauka-technika-rynek. Vol. 70., nr. 5 (2016), s.247-254

[235]Grzesiak W., Maćków P., Maj T., Polak A., Klugmann-Radziemska E., Zawora S., Drabczyk K., Gułkowski S., Grzesiak P.: Innovative system for energy collection and management integrated within a photovoltaic module// SOLAR ENERGY. Vol. 132, (2016), s.442-452

[234] Klugmann-Radziemska E., Kuczyńska A.: Odzysk materiałów w procesach chemicznych recyklingu modułów fotowoltaicznych I i II generacji// PRZEMYSL CHEMICZNY.  nr 2 (2016), s.306-309

[233] Dettlaff A., Wilamowska-Zawłocka M.: Electrochemical synthesis and characterization of nanocomposites based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and functionalized carbon nanotubes// SYNTHETIC METALS. Vol. 212, (2016), s.31-43

 

2015


[232] Anna Dettlaff, Monika Wilamowska, Electrochemical synthesis and characterization of nanocomposites based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and functionalized carbon nanotubes; Synthetic Metals 2016; 212:31-43. DOI:10.1016/j.synthmet.2015.11.030

[231] Denda H., Lewandowski W., Ryms M.: Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody. Rynek Instalacyjny nr. 9 (2015), s. 34-40

[230] Wcisło-Kucharek P., Ryms M., Lewandowski W., Klugmann-Radziemska E.: Materiały zmiennofazowe do stabilizowania temperatury nawierzchni asfaltowych. Drogownictwo nr.7 (2015), s. 231-239

[229] Klugmann-Radziemska E., Kuczyńska A.: Technologie recyklingu modułów fotowoltaicznych: krzemowych i cienkowarstwowych. Czysta energia, Vol. 7-8., nr. 167-168 (2015), s.36-39

[228] Melnyk A., Dettlaff A., Kuklińska K., Namieśnik J., Wolska L.: Concentration and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in surface soil near a municipal solid waste (MSW) landfill// SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. -Vol. 530-531., (2015), s.18-27

[227] Klugmann-Radziemska E., Kuczyńska A.: Technologie recyklingu modułów fotowoltaicznych: krzemowych i cienkowarstwowych // Recykling, Vol. 6., nr. 174 (2015), s.24-26

[226]   Klugmann-Radziemska E.: Degradation of electrical performance of a crystalline photovoltaic module due to dust deposition in northern Poland// RENEWABLE ENERGY, Vol. 78., (2015), s.418-426

[225]   Ryms M., Lewandowski W., Klugmann-Radziemska E., Denda H., Wcisło P.: The use of lightweight aggregate saturated with PCM as a temperature stabilizing material for road surfaces. APPLIED THERMAL ENGINEERING, Vol. 81., (2015), s.313-324

 

2014


[224]   Klugmann-Radziemska E.: Photovoltaic-Installation Performance in Central Europe on the Example of Poland// Journal of Solar Energy Research Updates. -Vol. 1., nr. 1 (2014), s.3-11

[223] S.LEBLE.S  AND  W.M.LEWANDOWSKI, NOVEL ANALYTIC-NUMERICAL MODEL OF FREE CONVECTION: WITH LEADING EDGE CONSIDERED, TASK QUARTERLY 18 No 2, 2014, 167–185

[222]   Ryms M., Pyś T., Klugmann-Radziemska E.: Adapting the pinch point analysis to improve the ORC design process; International Journal of Energy Research International Journal of Energy Research – Vol. 38, Issue 1, pages 29–40, 2014. DOI: 10.1002/er.3011

[221] Lewandowski W.M., Ryms M., Denda H., Klugmann-Radziemska E.: Possibility of thermal imaging use in studies of natural convection heat transfer on the example of an isothermal vertical plate. International Journal of Heat and Mass Transfer - Vol. 78, pages 1232-1242, 2014, DOI:10.1016/j.ijheatmasstransfer. 2014.07.024

[220]  Wilamowska M., Pradeep V., Graczyk-Zajac M., Riedel R., Soraru G.: Tailoring of SiOC composition as a way to better performing anodes for Li-ion batteries// SOLID STATE IONICS. -Vol. 260., (2014), s.94-100

[219]  Grzesiak W., Witek K., Klugmann-Radziemska E., Grzesiak P.: An interactive system for remote modeling and design validation of hybrid photovoltaic systems// MICROELECTRONICS INTERNATIONAL. -Vol. 31., iss. 3 (2014), s.224-228

[218]   Formela K., Formela M., Januszewicz K.: Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego// PRZEMYSL CHEMICZNY. -iss. 5 (2014), s.666-671

[217]  Ewa Klugmann-Radziemska, Postępy fotowoltaiki - aktualne technologie produkcji ogniw, Czysta Energia, 2014, vol. 5 nr 143, str. 40-42

[216]   Pradeep V., Graczyk-Zajac M., Wilamowska M., Riedel R., Soraru G.: Influence of pyrolysis atmosphere on the lithium storage properties of carbon-rich polymer derived SiOC ceramic anodes// SOLID STATE IONICS. -., (2014)

[215] Michał Ryms, Witold M. Lewandowski, Katarzyna Januszewicz, Ewa Klugmann-Radziemska, Krzysztof Ciunel; Methods of Liquid Biofuel Production - the Biodiesel Example; Metody produkcji biopaliw ciekłych na przykładzie biodiesla; Ecological Chemistry and Engineering A, 2013; 20(10):1223-1237

[214] Lewandowski W., Lewandowska-Iwaniak W.: The external walls of a passive building: A classification and description of their thermal and optical properties// ENERGY AND BUILDINGS. -., nr. 69 (2014), s.93-102

2013


[213]   Leble S., Lewandowski W.: An approximate analytical solution of free convection problem for vertical isothermal plate via transverse coordinate Taylor expansion// W:. arXiv:1307.1921v1 [physics.flu-dyn] 7 Jul 2013

[212]   Ewa Klugmann-Radziemska, Krzysztof Ciunel; RAPESEED PELLET - A BYPRODUCT OF BIODIESEL PRODUCTION - AS AN EXCELLENT RENEWABLE ENERGY SOURCE; Wytłoki rzepakowe - produkt uboczny w produkcji biodiesla - jako doskonałe źródło energii odnawialnej; Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 2013, Vol. 18(1-2), 109-119; DOI: 10.2478/cdem-2013-0024

[211]   Wilamowska M., Graczyk-Zajac M., Riedel R.: Composite Materials Based on Polymer-Derived SiCN Ceramic and Disordered Hard Carbons as Anodes for Lithium-Ion Batteries// JOURNAL OF POWER SOURCES. -Vol. 244., (2013), s.80-86

[210] Michał Ryms, Katarzyna Januszewicz, Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Pyrolysis Process of Whole Waste Tires as a Biomass Energy Recycling, Ecological Chemistry and Engineering S = Chemia I Inżynieria Ekologiczna S. - Vol. 20, No. 1, 2013 pp. 93-107. DOI: 10.2478/eces-2013-0007

[209] Grzesiak W., Maćków P., Piekarski J., Klugmann-Radziemska E., Grzesiak P.: Komercyjne moduły superkondensatorów. Wybrane zagadnienia aplikacyjne// Przegląd Elektrotechniczny, nr 10 (2013), s.80-82

[208]Grzesiak W., Maćków P., Maj T., Klugmann-Radziemska E., Grzesiak P.: Zdalne modelowanie i walidacja projektów hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. Vol. 6., (2013), s.66-68

[207] Ciunel K., Klugmann-Radziemska E.: Utilization of rapeseed pellet from fatty acid methyl esters production as an energy source// ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY. -Vol. 2013., (2013), s.1-8

[206] Modzelewski M., Klugmann-Radziemska E.: Organiczne baterie słoneczne ze zdyspergowanym złączem na bazie polimerów półprzewodnikowych o wąskiej przerwie energetycznej// Przemysł Chemiczny, nr. 5 (2013), s.688-692

[205] Michał Ryms, Tadeusz Pyś, Ewa Klugmann-Radziemska, Adapting and Using Pinch Point Analysis as an Improvement of The ORC Selection Process to a Specific Heat Source, International Journal of Energy Research (2013), Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/er.3011

[204] Ewa Klugmann-Radziemska, Current Trends in Recycling of Photovoltaic Solar Cells and Modules Waste, Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology / prof. M. Wacławek - 17, 2013, s. 89–95 : 3 tab. - Bibliogr. 17 poz.DOI: 10.2478/cdem-2013-0008

2012


[203] Ewa Klugmann-Radziemska, Udany projekt instalacji fotowoltaicznej - jak go zrealizować? /Czysta Energia/ red. U. Wojciechowska - Poznań : ABRYS Komunalny - 10, 134, 2012, s. 22-25 : 1 rys., 3 tab. - ISSN 1643-126X

[202] S.LEBLE.S  AND  W.M.LEWANDOWSKI, On analytical solution of stationary two dimensional boundary problem of natural convection, arXiv:1210.5529v1 [physics.flu-dyn] 19 Oct 2012

[201] Michał Ryms, Tadeusz Pyś, Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Analysis of Waste Heat Utilization in the Petrochemical Industry with the Organic Rankine Cycle System Usage, Ekologia i Technika 2012, Vol. XX, nr 5, 321-329

[200] Michał Modzelewski, Ewa Klugmann-Radziemska, Photovoltaic bulk heterojunctions with interpenetrating network based on semiconducting polymers, Elektronika-Konstrukcje-Technologie-Zastosowania. - 2012, nr 6, s. 122-125 : 1 fot., 4 rys., 1 tab., 9 wykr. - Bibliogr. 4 poz. - ISSN 0033-2089

[199] Ewa Klugmann-Radziemska, Laboratorium Proekologicznych Źródeł Energii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, Fotowoltaika 2, 2012, s. 6-8 : 2 fot. Wyd. Publikatech

[198] Katarzyna Januszewicz, Marek Klein, Ewa Klugmann-Radziemska, Gaseous products from scrap tires pyrolisis, Ecological Chemistry and Engineering S, Ecological Chemistry and Engineering S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna S. - Vol. 19, No. 3, 2012, s. 451-460 : - ISSN 1898-6196

[197] Klugmann-Radziemska Ewa, Biegalski Henryk, Zanieczyszczenia powietrza w środowisku pracy podczas przecinania ściernicowego ręcznego i możliwości ich ograniczenia, Ekologia i Technika 2012, Vol. XX, zesz.4. , s. 267-275

[196] Anna Melcer, Witold Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska, Materiały zmiennofazowe - właściwości, klasyfikacja, zalety i wady, Phase change materials-properties, classification, advantages and disadvantages, Przemysł Chemiczny 2012, 91/7, s. 1335-1346

[195] Ewa Klugmann-Radziemska, Amorficzny Krzem Przyszłością Fotowoltaiki? Czysta Energia - 2012, Nr 4, S. 38-39: 4 Rys. - Bibliogr. 6 Poz. - ISSN 1643-126X

[194] Anna Melcer, Ewa Klugmann-Radziemska, Witold Lewandowski, Weronika Lewandowska-Iwaniuk, Materiały zmiennofazowe dostępne na rynku- właściwości i zastosowanie, Phase change materials available in the market- -properties and applications, Przemysł Chemiczny 2012, 91/9, s. 1733-1742

[193] Ewa Klugmann-Radziemska,  Amorficzny Krzem Przyszłością Fotowoltaiki? Czysta Energia - 2012, Nr 4, S. 38-39: 4 Rys. - Bibliogr. 6 Poz. - ISSN 1643-126X

[192] Kołoła Radosław, Klugmann-Radziemska Ewa, Sieci neuronowe jako alternatywny sposób uzyskania modelu obliczeniowego/ Chłodnictwo - Warszawa : Sigma-NOT - 1-2, 2012 6 rys., 3 tab. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 0009-4919

[191] Katarzyna Januszewicz, Ewa Klugmann-Radziemska; Dezodoryzacja ciekłych produktów, pochodzących z pirolizy opon samochodowych; Przemysł Chemiczny 91/1 (2012) s. 108-110. ISSN: 0033-2496

2011


[190] Lewandowski Witold, Klugmann-Radziemska Ewa, Ryms Michał, Ostrowski Piotr,Nowoczesne Metody Termochemicznej Konwersji Biomasy w Paliwa Gazowe, Ciekłe i Stałe// Proceedings of ECOpole / prof. M. Wacławek / Society of Ecological Chemistry and Engineering - Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej - vol. 4, 2, 2011, s. 453-457 : - Bibliogr. 23 poz. - ISSN 1898-617X

[189] Ewa Klugmann-Radziemska, Instalacje PV zintegrowane z budynkiem, Magazyn Fotowoltaika 2011, nr 3, s. 16-19 : 2 rys. - Bibliogr. 2 poz.

[188] Witold Lewandowski, Tadeusz Pyś, Ewa Klugmann-Radziemska, Michał Ryms,Automatyzacja procesu obliczeń efektywności różnych termodynamicznych wariantów pracy układu ORC, Postępy nauki i techniki, Vol. 10, 2011, p. 99-112, ISSN 2080-4075

[187] Ewa Klugmann-Radziemska, Dobór elementów instalacji fotowoltaicznych - instalacje on-grid, Fotowoltaika. - 2011, nr 2, s. 18-25 : 8 rys., 2 tab. - Bibliogr. 8 poz.

[186] Witold M. LEWANDOWSKI, Ewa RADZIEMSKA, Michał RYMS, Piotr KUBSKI,Systematic and selection criteria for ORC system working fluid used for a determined amount of excessive energy, Ecological Chemistry and Engineering A,Vol.17, 11, 2011, s. 1493-1503 : 2 rys., 5 tab. - Bibliogr. 17 poz. - ISSN 1898-6188

[185] A. Melcer, E. Klugmann-Radziemska, K. Ciunel, Zagospodarowanie fazy glicerynowej z produkcji biopaliw; Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. - 2011, nr 1, s. 1-20 : 4 rys., 1 tab. - Bibliogr. 91 poz. - ISSN 1733-4381

[184] W. Lewandowski, W. Lewandowska-Iwaniak, A. Melcer, Nowe możliwości energooszczędnego budownictwa pasywnego, Rynek Instalacyjny. 2011, nr 4, s. 34-37, 4 rys. - Bibliogr. 7 poz. - ISSN 1230-9540

[183] E. Klugmann-Radziemska, M. Modzelewski, Metody realizacji pomiarów składowych natężenia promieniowania słonecznego dla monitoringu naukowego w różnych zakresach widmowych na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych,Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania – Vol. 4, 2011, s. 11-16: 12 rys. - Bibliogr. 5 poz. - ISSN 0033-2089

[182] E. Klugmann-Radziemska, M. Modzelewski, Ocena jakości ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego na podstawie wyznaczonych empirycznie różnymi metodami pomiarowymi wartości rezystancji szeregowej w funkcji temperatury,Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania – Vol. 4, 2011, s. 38-41: 17 rys. - Bibliogr. 4 poz. - ISSN 0033-2089

[181] Grzesiak W., Bieńkowski A., Radziemska E., Pisarkiewicz T.: "Sposób zagospodarowania uszkodzonych mechanicznie krzemowych ogniw fotowoltaicznych", ELEKTRONIKA - konstrukcje, technologie, zastosowania – Vol. 4, 2011, s. 42 - 45: 10 rys. - Bibliogr. 3 poz. - ISSN 0033-2089

[180] Grzesiak W., Cież M., Maj T., Radziemska E., Pisarkiewicz T.: "Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi", ukazała się w czasopiśmie ELEKTRONIKA - konstrukcje, technologie, zastosowania – Vol. 4, 2011, s. 34-38: 7 rys. - Bibliogr. 12, poz. - ISSN 0033-2089

[179] Ewa Klugmann-Radziemska, Dobór elementów instalacji fotowoltaicznych - instalacje off-grid // Fotowoltaika. - 2011, nr 1, s. 18-23 : 4 rys., 9 tab. - Bibliogr. 3 poz.

2010


[178] Klugmann-Radziemska Ewa, Fotowoltaika – ile to kosztuje?, Czysta Energia - Poznań: Abrys sp. z o.o. - XI, 2010, s. 20-21 : 3 rys., 2 tab. - Bibliogr. 4 poz. - ISSN 1643-126X

[177] Klugmann-Radziemska Ewa, Ostrowski Piotr, Melcer Anna, Ocena ekonomiczna recyklingu krzemowych ogniw fotowoltaicznych, realizowana w skali laboratoryjnej, Ekologia i Technika - Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - XVIII, 3, 2010, s. 310-318 : 5 rys., 5 tab., 9 poz. lit. - ISSN 1230-462X

[176] Melcer A.: Pochodne fosforylowanych cukrów jako inhibitory syntazy glcn-6-p/ Wiadomości Chemiczne - 2010, nr 9-10, s. 771-786

[175] Melcer A.: Analogi glutaminy jako inhibitory syntazy Glcn-6-P / Wiadomości Chemiczne- 2010, nr 11/12, s. 1-18

[174] Kubski P., Lewandowski W.M., Ryms M.: Zwiększenie sprawności procesów technologicznych poprzez zastosowanie układów ORC i systemów trigeneracyjnych // Nafta - Gaz. - 2010, nr 10, s. 886-891

[173] Januszewicz K., Melaniuk M., Radziemska E.: Zagospodarowanie zużytych opon w świetle prawodawstwa obowiązującego w Polsce // Elastomery. - R. 14, nr 2 (81) (2010), s. 10-16

[172] Kołoła Radosław, Klugmann-Radziemska Ewa, Lewandowski Witold, Rozwój racjonalnej energetyki z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła.Chłodnictwo, 6/2010, s. 12-16, 4 rys., 1 tab., 6 poz. lit., ISSN 0009-4919

[171] E. Klugmann-Radziemska, P. Ostrowski, K. Drabczyk, P, Panek, M. Szkodo, Experimental Validation of the Chemical Recycling of Crystalline Silicon Solar Cells, Solar Energy Materials & Solar Cells 94 (2010) 2275–2282

[170] Klugmann-Radziemska Ewa, Lewandowski Witold, Ciunel Krzysztof, Meler Piotr, Ryms Michał, Bilans energetyczny cyklu produkcji i eksploatacji RME w indywidualnym gospodarstwie rolnym, NAFTA-GAZ, red. Józef Raczkowski - Kraków : Instytut Nafty i Gazu - 7, 2010, s. 586-590 : 1 rys. - Bibliogr. 5 poz. - ISSN 0867-8871

[169] Ewa Radziemska, Piotr Ostrowski, Witold M. Lewandowski, Michał Ryms, Aspekty ekologiczne i ekonomiczne recyklingu krzemowych ogniw i modułów fotowoltaicznych – efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych; red. Józef Raczkowski - Kraków: Wydawnictwo Instytutu Nafty i Gazu – vol. 6, 2010, s. 481-485 : 4 rys., 2 tab. - bibliogr. 7 poz. - ISSN 0867-8871

[168] E. Radziemska, K. Piekarska, W. Grzesiak, Badania eksperymentalne wpływu cześciowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną // ELEKTRONIKA - konstrukcje, technologie, zastosowania – Vol.6, 2010, s. 175-178 : 4 rys. - Bibliogr. 12 poz. - ISSN 0033-2089

[167] Grzesiak Wojciech, Radziemska Ewa, Technika MPPT sposobem maksymalizacji wykorzystania energii elektrycznej generowanej przez moduły fotowoltaiczne// Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania – Vol. 5, 2010, s. 42-49 : 18 rys. - Bibliogr. 21 poz. - ISSN 0033-2089

[166] Radziemska Ewa, Meler Piotr, Rosińska Aleksandra, Analiza możliwości wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych w warunkach klimatycznych polski północnej na podstawie wielomiesięcznego monitoringu // Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania – Vol.5, 2010, s. 32-36 : 10 rys., 7 tab. - Bibliogr. 5 poz. - ISSN 0033-2089

[165] Witold M. Lewandowski, Ewa Radziemska, Michał Ryms, Piotr Meler, Niepewności w kwestii CO2 na tle globalnego ocieplenia, Ekologia i Technika - Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - XVIII, 3, 2010, s. 120-126 : 7 rys., 2 tab. - ISSN 1230-462X

[164] Katarzyna Januszewicz, Magdalena Melaniuk, Ewa Klugmann-Radziemska, Zagospodarowanie zużytych opon w świetle prawodawstwa obowiązującego w Polsce, ELASTOMERY 2010; Vol. 14 Nr 2 (81), pp. 10-16

[163] Klugmann –Radziemska E., Ostrowski P., Chemical Treatment of Crystalline Silicon Solar Cells as a Method of Recovering Pure Silicon From Photovoltaic Modules, Renewable Energy 2010, Vol. 35/8 pp. 1751-1759, A.A.M. Saigh - USA : Elsevier, 17 rys. - Bibliogr. 6 poz.; doi: 10.1016/j.renene.2009.11.031 - ISSN 0960-1481

2009


[162] LEBLE SERGEJ B., LEWANDOWSKI WITOLD, Study of Free Convective Boundary Layer of Isothermal Lateral Surface of Axisymmetrical Horizontal Body, Applied Mathematical Modeling. - VOL. 33, ISS. 8 AUGUST (2009), S. 3421-3429 : 3 RYS. - BIBLIOGR. 9 poz. - ISSN 3421-3429

[161] KOŁOŁA R., Przykład zastosowania i analiza metod sztucznej inteligencji w technice cieplnej i chłodniczej (cz. 1), Chłodnictwo i Klimatyzacja. - R. 14, nr 3 (2009), s. 75-77 : 2 rys. - ISSN 1425-9796

[160] KOŁOŁA R., Przykład zastosowania i analiza metod sztucznej inteligencji w technice cieplnej i chłodniczej (cz. 2), Chłodnictwo i Klimatyzacja - R. 14, nr 5 (2009), s. 64-67 : 2 rys., 3 tab., 2 wykr. - Bibliogr. 3 poz. - ISSN 1425-9796

[159] KOŁOŁA R., Przesłanki rozwoju energetyki źródeł odnawialnych na tle absorpcyjnych pomp ciepła, Nowa Energia - 2009, nr 3/5, s. 48-53 : 3 rys., 1 tab., 2 wykr. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1899-0886

[158] Klugmann-radziemska Ewa, Fotowoltaika - znaczący rozwój na świecie, Energetyka Cieplna i Zawodowa, VOL. 12/2009, 1/2010, P. 95-101

[157] KLUGMANN-RADZIEMSKA EWA, SZUKALSKA EWA, PAWŁOWICZ ROMAN, TYNEK MARIA, CIUNEL KRZYSZTOF, Biopaliwa z rzepaku. Wybór i adaptacja do oleju rzepakowego metody określania stopnia konwersji oleju do estrów metylowych,Tłuszcze Jadalne/red. Stanisław Ptasznik - Warszawa : Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - 44, 1-2, 2009, s. 36-42 : 2 rys., 2 tab. - Bibliogr. 20 poz. - ISSN 0371-9227

[156] GRZESIAK WOJCIECH, RADZIEMSKA EWA, Nowa metoda regenaracji modułów fotowoltaicznych z amorficznego krzemu, Przegląd Elektrotechniczny 2009, 85/11, s. 129-131, 3 rys. , bibl. 14 poz., ISSN 0033-2097

[155] KLUGMANN-RADZIEMSKA EWA, Fotowoltaika w Polsce i na świecie, Energetyka cieplna i zawodowa, Vol. 9/2009, 45-48

[154] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, SERAMAK TOMASZ,CHEMICAL TREATMENT OF CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS AS A MAIN STAGE OF PV MODULES RECYCLING, Ecological Chemistry and Engineering S - Opole - Vol. 16, No. 3, 2009, s. 379-387 : 10 rys., 1 tab. - Bibliogr. 2 poz. - ISSN 1898-6196

[153] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, Zagospodarowanie proszku krzemowego, wytworzonego z odzyskanych w procesie recyklingu uszkodzonych ogniw modułów fotowoltaicznych, Proceedings of ECOpole - Vol. 3, No. 1, 2009, s. 191-197 : 4 rys., 3 tab. - Bibliogr. 3 poz. - ISSN 1898-617X; Utilization of silicon powder, recovered in the PV cell's production and recycling processes

[152] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, CIUNEL KRZYSZTOF, MELER PIOTr, PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE; CZĘŚĆ II ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, ROZDZIAŁ I: STRATEGIA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH/ Piotr Borowski, Małgorzata Powałka / SGGW - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 98-110 : 9 rys., 1 tab. - Bibliogr. 10 poz. - ISBN 978-83-7583-123-8

[151] RADZIEMSKA EWA, CIUNEL KRZYSZTOF, MELER PIOTr, PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE; CZĘŚĆ I MAKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH, ROZDZIAŁ 5: REGULACJE PRAWNE JAKO PODSTAWOWY ELEMENT STRATEGII ROZWOJU RYNKU BIOPALIW/ Piotr Borowski, Małgorzata Powałka / SGGW - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009, s. 47-55 : 1 rys., 4 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISBN 978-83-7583-123-8

[150] Radziemska E., Meler P., Ciunel K., Bilans ekonomiczny produkcji biopaliwa rzepakowego (biodiesla) w indywidualnym gospodarstwie rolnym, EKOLOGIA I TECHNIKA (Ecology and Technology) / prof. Jerzy Gaca / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - Bydgoszcz - XVII, 3, 2009, s. 109-113: 2 rys., 1 tab. - Bibliogr. 16 poz. - ISSN 1230-462X

[149] Radziemska E., Recykling elementów systemów fotowoltaicznych, RECYKLING Vol. 9/105, 2009, s. 32-33: 4 rys., 1 tab. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1731-9927

[148] Grzesiak W., Maj T., Radziemska E., Supercapacitors in stand-alone PV systems with instantaneous high output energy pulses, Materiały Elektroniczne, Vol. 37 (2009), No.1, p. 107-116, rys.9, poz. bibl. 3, ISSN 0209-0058

[147] Leble S., Lewandowski W.M., Study of free convective boundary layer of isothermal lateral surface of axisymmetrical horizontal body [Dokument elektroniczny], Applied Mathematical Modeling. - Vol. 33, iss. 8 August (2009), s. 3421-3429 : 3 rys. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN 3421-3429

[146] E. Radziemska, P. Ostrowski, Recykling krzemu w przemyśle fotowoltaicznym, Ekologia i Technika (Ecology and Technology) 2009, Vol. XVII, nr 2, s. 47-52

[145] E. Radziemska, Performance analysis of a photovoltaic-thermal integrated system, International Journal of Photoenergy, Vol. 2009, pp.1-6, article ID 73093, doi: 10.1155/2009/73093

[144] E. Radziemska, Sun Shines Also in Poland – PV's Global Market and its Future in Poland // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING A / dr hab. inż. Maria Wacławek prof. UO / Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej - Opole - vol.15, nr 11, 2009, s. 1311-1323 : 6 rys., 2 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN 1898-6188

[143] E. Radziemska, Rozwój fotowoltaiki - sposób na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, Czysta Energia 2009, Vol. 5/93, s.34-36

[142] E. Radziemska, Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu, Czysta Energia 2009, Vol.2 (88), s.18-19

2008


[141] E. Radziemska, P. Ostrowski, T Seramak, Obróbka chemiczna krzemowych ogniw słonecznych jako najważniejszy etap w recyklingu modułów fotowoltaicznych. Proceedings of ECOpole 2008, Vol.2/2, pp. 467-472

[140] E. Radziemska, P. Ostrowski, Polek-Pasternak K., Badania rozkładu temperatury na powierzchni oświetlonego i obciążonego modułu fotowoltaicznego, Proceedings of ECOpole 2008, Vol.2/2, pp. 461-466

[139] E. Radziemska, T. Seramak, P. Ostrowski, Pure silicon recovering from photovoltaic modules, Advances in Materials Science 2008, Vol. 8/4, pp. 28-34 (082008)

[138] Kołoła R., Analiza wpływu zmian stężeń zespołu absorpcyjnego LiBr-H20 na parametry pracy układu/ Chłodnictwo. - R. 43, nr 8 (2008), s. 22-27 (080310)

[137] Kołoła R., Absorpcyjne pompy ciepła w systemach centralnego chłodzenia i ogrzewania/ Chłodnictwo i Klimatyzacja. - R. 116, nr 1-2 (2008), s. 46-51 (080308)

[136] W. Grzesiak, T. Maj, J. Początek, E. Radziemska; Zastosowanie superkondensatorów w autonomicznych systemach fotowoltaicznych, ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA; Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. - vol. 11, 2008; 7 rys. - Bibliogr. 5 poz.

[135] E. Radziemska, P. Ostrowski, Recykling i ponowne użycie elementów systemów fotowoltaicznych, Proceedings of EKOpole, Vol. 2, No 1., 2008, p. 237-242

[134] E. Radziemska, Przełamać stereotyp - fotowoltaika nie dla nas, Czysta Energia 2008, nr 6/80, s.10-12, 2 fot. 2 rys. 2 tabl, bibl. 5 poz. - ISSN 1643-126X

[133] E. Radziemska, W. Lewandowski, Experimental verification of natural convective heat transfer phenomenon from isothermal cuboids, Experimental Thermal and Fluid Science 2008, Vol. 32, pp. 1034-1038

[132] E. Radziemska, Future of Photovoltaic - building integrated systems (w języku rosyjskim), Installation Market, Kijów: EKOinform Publishing House 2008, vol. 5/133, s. 17-19, ISSN 1684-2251

2007


[131] E. Radziemska, Przyszłość fotowoltaiki - instalacje zintegrowane z budynkiem (BIPV) cz.II, Czysta Energia 2007, Poznań, Wydawnictwa Komunalne, vol. nr 12(74), s. 26-27 (077561)

[130] E. Radziemska, Przyszłość fotowoltaiki - instalacje zintegrowane z budynkiem (BIPV), Czysta Energia 2007, Poznań, Wydawnictwa Komunalne, vol. nr 11(73), s. 24-25 (076818)

[129] E. Radziemska, W. Lewandowski, Experimental investigations of natural convection from circular plates at variable inclination, Journal of Thermophysics and Heat Transfer, vol. 21/4 (2007), p. 813-816 (076768)

[128] E. Radziemska, P. Ostrowski, Analiza cyklu życia modułu słonecznego i jego wpływ na środowisko, Ekologia i Technika (Ecology and Technology) 2007, Vol. 15, nr 3, p.95-97 (076206)

[127] E. Radziemska, Urządzenia fotowoltaiczno - termalne (PVT), Czysta Energia, Poznań, Wydawnictwa Komunalne, vol.7-8 (2007), s. 34-35 (076221)

[126] E. Radziemska, Możliwości i korzyści z likwidacji zużytych modułów PV, Czysta Energia, Poznań, Wydawnictwa Komunalne, vol. nr 6 (2007), s. 16-17 (076046)

2006


[125] E. Radziemska, Wskaźniki właściwego doboru elementów instalacji fotowoltaicznej, Czysta Energia, Poznań, Wydawnictwa Komunalne, vol.12 (2006), s. 20-21

[124] W. Lewandowski, Storing energy from renewable sources, Installation Market 2006/1, s. 17-19

[123] E. Radziemska, Perspektywy rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Czysta Energia, Vol. 11 (2006), p. 30

[122] T. Wilczewski, Determination of the thermal conductivity of material dividing the metallic core elements of the bi-calorimeter using modified theory, Archives of Thermodynamics, Vol. 27 (2006), no.3, p.3-20

[121] E. Radziemska, Photovoltaic solar cells and modules as the source of electricity in the world and its future in Poland, Ekologia i Technika (Ecology and Technology), Vol. XIV, nr 1/2006, p.30-38

[120] E. Radziemska; Effect of temperature on dark current characteristics of silicon solar cells and diodes, International Journal of Energy Research, 2006, Vol. 30, p.127-134 (070869),

[119] E. Radziemska, E. Klugmann; Photovoltaic Maximum Power Point Tracking with Varying Illumination, ASME Journal of Solar Energy Engineering, 2006, Vol. 128/1, p.34-39 (072260),

2005


[118] E. Radziemska, W.M. Lewandowski; The effect of plate size on the natural convective heat transfer intensity of horizontal surfaces, Heat Transfer Engineering, 2005, Vol. 26/2, p. 50-53 (068480),

[117] E. Radziemska, W.M. Lewandowski; Free convective heat transfer structures as a function of the width of isothermal horizontal rectangular plates, Heat Transfer Engineering, 2005, Vol. 26/4, p.42-50 (068915),

[116] E. Radziemska; Dark I-U-T measurements of single crystalline silicon solar cells, Energy Conversion and Management, 2005, Vol.46/9-10, p. 1485-1494 (068784),

[115] W. Lewandowski; Energetyka z odnawialnych i nieodnawialanych źródeł (1) Koegzystencja zamiast rywalizacji, Gigawat Energia, 2005, Vol. 62, nr 2, s. 53-55,

2004


[114] S.Leble, W.M.Lewandowski; A theoretical consideration of a free convective boundary layer on an isothermal horizontal conic, Applied Mathematical Modelling, 2004, Vol.28, pp.305–321, ( ),

2003


[113] W.M.Lewandowski, S.Leble; Experimental study of natural convection heat transfer from horizontal conic, Advances in Heat Transfer Engineering, Editors: B.Sunden, J.Vilemas, Begell House Inc. 2003, p.377-384, (062711),

[112] E.Radziemska, E.Klugmann, Sprawność konwersji modułu fotowoltaicznego i straty energetyczne, Przegląd Elektrotechniczny, 2003, Vol.4, p.291-295 (062385),

[111] E.Radziemska, W.M.Lewandowski; Natural convective heat transfer from isothermal cuboids, Advances in Heat Transfer Engineering, Editors: B.Sunden, J.Vilemas, Begell House Inc. 2003, p.419-426, (062709),

[110] S.Leble, W.M.Lewandowski; Natural convection from horizontal conic, Advances in Heat Transfer Engineering, Editors: B.Sunden, J.Vilemas, Begell House Inc. 2003, p.369-376, ( ),

[109] W.M.Lewandowski, S.Leble; Study of free convective heat transfer from horizontal conic, Int. J. Heat Mass Transfer, 2003, Vol.46, pp. 4925-4934 (062855),

[108] E.Radziemska; Thermal performance of Si and GaAs based solar cells and modules: a review, Progress in Energy and Combustion Science, 2003, Vol.29, pp. 407-424 (062386),

[107] E.Radziemska; The effect of temperature difference on heat transfer in solar cells, Archives of Thermodynamics, 2003, Vol.24, No.3 pp. 83-95 (062539),

[106] E.Radziemska, W.M.Lewandowski; Natural convective heat transfer from isothermal cuboids, Int. J. Heat Mass Transfer,2003, Vol.46, pp. 2169-2178 (062700),

2002


[105] E.Radziemska; The Effect of Temperature on the Power Drop in Crystalline Silicon Solar Cells, Renewable Energy, 2002, Vol.28/1, pp. 1-12 (059133),

[104] J.M.Khubeiz, E.Radziemska, W.M.Lewandowski, Natural convective heat transfer from isothermal horizontal hemispherical cavity, Applied Energy, 2002, Vol.73/3-4, pp. 261-275, (59167),

[103] E.Radziemska, E.Klugmann; Thermally Affected Parameters of the Current-Voltage Characteristics of Silicon Photocell, Energy Conversion and Management, 2002, Vol. 43/14, pp.1989-1900 (59041),

2001


[102] W.M.Lewandowski; Wykorzystanie odpadów do prowadzenia szklarniowych upraw rolnych, Gospodarka Paliwami i Energią, 2001, Nr.4, p.16-22, (60460)

[101] W.M.Lewandowski, E.Radziemska, Heat transfer by free convection from an isothermal vertical round plate in unlimited space, Applied Energy, 2001, Vol.68, p.187-201, (54389),

[100] E.Radziemska, W.M.Lewandowski, Heat transfer by natural convection from an isothermal downward-facing round plate in unlimited space, Applied Energy, 2001, Vol.68, p.347-366, (55916)

2000


[99] W.M.Lewandowski; Perspektywy produkcji wodoru w wyniku fotobiologicznej działalności enzymu hydrogenazy, Gospodarka Paliwami i Energią, 2000, Nr.11, p.6-12, (54334),

[98] W.M.Lewandowski, E.Radziemska, M.Buzuk, H.Bieszk; Free convection heat transfer and fluid flow structures above horizontal rectangular plates. Applied Energy, 2000, Vol.66, 177-197 (54389),

1999


[97] W.M.Lewandowski, E.Radziemska, Natural convective heat transfer from isothermal vertical round plate, Progress in Engineering Heat Transfer, Inst. of Fluid-Flow Machinery Publishers Gdańsk, 1999, 377-383, (50495),

[96] E.Radziemska, W.M.Lewandowski, Natural convective heat transfer from downward-facing horizontal round plate, Progress in Engineering Heat Transfer, Inst. of Fluid-Flow Machinery Publishers Gdańsk, 1999, 459-466, (50496),

[95] E.Klugmann-Radziemska, Teoretyczne, eksperymentalne, wizualizacyjne i numeryczne badania mechanizmu konwekcyjnych strat ciepła od płaskich, kołowych den zbiorników i urządzeń, rozprawa doktorska, Wydz.Chem. promotor. W.M.Lewandowski, Gdańsk,1999 (48015),

[94] W.M.Lewandowski, S.Szymański, P.Kubski, E.Radziemska, H.Bieszk, T.Wilczewski; Natural convective heat transfer from isothermal conic, Int. J. Heat Mass Transfer, 1999, Vol. 42, s.1895-1907, (50493),

1998


[93] W.M.Lewandowski, M.J.Khubeiz, P.Kubski, H.Bieszk, T.Wilczewski, S.Szymański; Natural convection heat transfer from complex surface, Int. J. Heat Mass Transfer, 1998, Vol. 41, Nr.12, s.1857-1868,

[92] A.Rudnicki, T.Pokropski, M.Wilczopolski, W.M.Lewandowski; Beton epoksydowo- asfaltowy napełniony żużlem pomiedziowym, Rudy i Metale Nieżelazne, 1998, R.43, Nr.6 s.296-298,

[91] W.M.Lewandowski, E.Radziemska, T.Wilczewski, H.Bieszk; Konwersja energii promieniowania słonecznego za pomocą zintegrowanego systemu: ogniwo fotowoltaiczne -kolektor słoneczny, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 1998, T.5, Nr.12, p.1145-1150,(54337)

1997


[90] H.Bieszk; Swobodna konwekcyjna wymiana ciepła w aspekcie poszanowania energii i ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 1997, Nr 549, Chemia XXXIV, s.1- 94,

[89] W.M.Lewandowski, P.Kubski, M.J.Khubeiz, H.Bieszk, T.Wilczewski and S.Szymański; Theoretical and experimental study of natural convection heat transfer from isothermal hemisphere, Int. J. Heat Mass Transfer, 1997, Vol. 40, Nr.1, s.101-109,

[88] W.M.Lewandowski, P.Kubski, S.Szymański, H.Bieszk, T.Wilczewski, T.Seramak; Quasi steady-state natural convective heat transfer from isothermal circular flat surfaces, Transient Convective Heat Transfer, Begell House, 1997, 239-248,

1996


[87] W.M.Lewandowski, S.Szymański, P.Kubski, M.Buzuk, T.Wilczewski, H.Bieszk; Efektywność termiczna form wtryskowych, Polimery, 1996, 41, nr.4, s.237-242,

[86] W.M.Lewandowski; Możliwości bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej w budownictwie, Atlas Budowlany, 1996, nr.4, s.6 – 8,

[85] W.M. Lewandowski, S.Szymański, P.Kubski, M.Buzuk, T.Wilczewski, H.Bieszk; Oszczędność zużycia energii w procesie wtryskowego przetwórstwa tworzyw sztucznych; Gospodarka Paliwami i Energią, 1996, nr.4, s.22-25,

[84] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, P.Kubski, T.Wilczewski, M.Buzuk, S.Szymański; The limitation of heat losses from horizontal surfaces by a layer of open hexagonal cells, Chemical Engineering and Processing, 1996, Nr.35, s.195-201,

1995


[83] P.Kubski, W.M.Lewandowski, M.Buzuk; Zagospodarowanie biogazu i ciepła odpadowego w oczyszczalni ścieków, Gospodarka Paliwami i Energią, 1995, nr.3, s.18-20,

[82] W.M.Lewandowski, P.Kubski, M.Buzuk, H.Bieszk, T.Wilczewski, S.Szymański; Natural convection heat transfer from isothermal horizontal and rectangular plates, Advances in Engineering Heat Transfer, 1995, s.71-80,

[81] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, P.Kubski, T.Wilczewski, M.Buzuk, S.Szymański; Heat transfer from flat surfaces through the one side opened panel of cellular material, 1995, s.81-90,

[80] W.M.Lewandowski, M.J.Khubeiz, P.Kubski, H.Bieszk, T.Wilczewski, M.Buzuk, S. Szymański; Convective heat transfer from a complex surface composed of a horizontal ring and a hemisphere in the middle, 1995, s.91-100,

[79] W.M.Lewandowski, P.Kubski, M.J.Khubeiz, M.Buzuk, Wyznaczanie konwekcyjnych strat ciepła z powierzchni złożonych, Gospodarka Paliwami i Energią,1995, nr.12, s.9-13,

1994


[78] W.M.Lewandowski, P.Kubski, H.Bieszk; Heat transfer from polygonal horizontal isothermal surfaces; Int. J. Heat Mass Transfer, 1994, Vol.37, Nr.5, s.855-964,

[77] P.Kubski, W.M.Lewandowski, M.Buzuk; Wykorzystania ciepła odpadowego w procesie dekarbonizacji wody, Gospodarka Paliwami i Energią, 1994, nr.7, s.13-15,

[76] P.Kubski, W.M.Lewandowski, M.Buzuk; Zastosowanie pomp ciepła w zintegrowanym systemie energetycznym oczyszczalni ścieków, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 1994, nr.6, s.210-213,

[75] W.M.Lewandowski, P.Kubski, H.Bieszk, M.J.Khubeiz, M.Buzuk; Przegląd badań różnych przypadków konwekcji swobodnej; Zesz. Nauk. Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 53, 1994, s.267-276,

1993


[74] W.M.Lewandowski, H.Bieszk; Badanie procesu chłodzenia powierzchni poprzez zastosowanie warstwy komórkowego materiału izolacyjnego, Gospodarka Paliwami i Energia, 1993, Nr.5, 7-12, s.24,

[73] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, P.Kubski; Experimental study of natural convective heat transfer from horizontal isothermal triangle, square, hexagon and disk; Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 1993, nr.4, s.505- 517,

[72] W.M.Lewandowski, P.Kubski, M.J.Khubeiz; Laminar free convection heat transfer from a horizontal ring, Wärme und Soffübertragung, 1993, Vol.29, s.9-16,

1992


[71] W.M.Lewandowski, M.J.Khubeiz; Experimental study of laminar natural convection in cells with various convex and concave bottoms, Journal of Heat Transfer, 1992, Vol.114, s.94-98,

[70] W.M.Lewandowski, P.Kubski, M.J.Khubeiz; Natural convection heat transfer from round horizontal plate, Wärme und Stoffübertragung, 1992, Vol.27, s.281-287,

[69] W.M.Lewandowski, H.Bieszk; Reduction of convective heat transfer losses from flat surfaces; Chemical Engineering and Processing, 1992, Vol.31, Nr.6, s.331-335,

[68] P.Kubski, W.M.Lewandowski, M.J.Khubeiz; Laminar free convection heat transfer from an isothermal hemisphere; Recent Advances in Heat Transfer, Proceedings of the First Baltic Heat Transfer Conference, Göteborg, Sweden, 1992, s.606-620,

[67] W.M.Lewandowski, P.Kubski, M.J.Khubeiz; Laminar free convection from a horizontal ring; Recent Advances in Heat Transfer, Proceedings of the First Baltic Heat Transfer Conference, Göteborg, Sweden, 1992, s.621-634,

[66] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński; Free convection from horizontal screened plates. Wärme und Stoffübertragung 1992, Vol.27, s.481-488,

[65] W.M.Lewandowski, H.Bieszk; Redukcja strat ciepła warstwą komórkowego materiału izolacyjnego, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 1992, Nr.11, s.293-298,

[64] W.M.Lewandowski, H.Bieszk; Badania konwekcyjnej wymiany ciepła w pakiecie heksagonalnych wypełnień zamkniętych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1992, Nr.4, s.3-7,

[63] W.M.Lewandowski, P.Kubski, M.J.Khubeiz; The influence of the coefficient of a ring shape on convective heat transfer intensity, Archiwum Termodynamiki, 1992, Vol.13, No.1-4, s.35-47,

1991


[62] W.M.Lewandowski, H.Bieszk; Ograniczanie strat ciepła z płaskich powierzchni, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1991, R.30, nr.4, s.12-16,

[61] W.M.Lewandowski, T.Andrzejewski, A.Jerzewski; Konwekcja naturalna w powietrzu od płaskich poziomych powierzchni w obecności prostopadłych osłon obwodowych. Gospodarka Paliwami i Energią, 1991, R.39, nr.4, s.13-15,

[60] W.M.Lewandowski; Natural convection heat transfer from plate of finite dimensions. Int. J. Heat Mass Trans., 1991, Vol.34, nr.3, s.875-885,

[59] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński; Influence of cylindrical screens on free convection heat transfer from a horizontal plate. Int. J. Heat and Fluid Flow, 1991, Vol.12, s.92-94,

1990


[58] T.Wilczewski; Cyclopentadienyl-ruthenium and -osmium complexes, ix. cationizing of the cyclopentadienylruthenium complec molecules bythe cpru+ cation during reflux in alcohols or glycols, J. Organometal.Chem., 1990, vol. 382 cz. 9 s.431-443, (027545),

1989


[57] H.Bieszk, W.M.Lewandowski, J.Cieśliński; Uwagi o stanie metod wykorzystania energii słonecznej, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1989, R.28, nr.4, s. 3-8,

[56] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński; Wpływ cylindrycznych osłon kołowej płyty grzejnej na konwekcyjna wymianę ciepła, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1989, R.28, nr.5, s. 15-19,

[55] W.M.Lewandowski, M.J.Khubeiz; Badania eksperymentalne konwekcyjnej wymiany ciepła od den sferycznych w przestrzeni zamkniętej, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1989, R.28, nr.6, s.17-22,

[54] T. Wilczewski; Cyclo... VII. Formation and properties of ion-pairs containing the dihydride (h-cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)-rithenim(IV) cation, J.Organomet. Chem., 1989, 361, p.219-229,

[53] T.Wilczewski ; Cyklopentadienylowe kompleksy rutenu i osmu, rozprawa habilitacyjna. Gdansk: PG., 1989, 65 s. 36 (028430),

[52] T.Wilczewski ; Cyklopentadienyl-ruthenium and osmium complexes VIII; formation echanism of the new[diphenylborato -bis(n5-cyclopetadtenyl.n6 -phenyl-ruthenium(II))] +cation. J. Organometallic. Chem., 1989 vol. 376s.385-396, (027232),

1988


[51] H.Bieszk, H. Hammer; Zum Einfluss suspendierter Feststoffe auf den Wärmüebergang von einer festen Wand an die disperse Phase in Blasensäulen, Chemie-Ingenieur-Technik, 1988, 60, Nr.5, p.403-404,

[50] H.Bieszk; Wybrane zagadnienia dyspersji wzdłużnej w aparatach barbotażowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna,1988, 27, nr.5-6, s.3-7,

[49] T.Wilczewski; Cyclopentadienyl-rutheniom and osmium complexes VII; formation and properties of ion-pairs containins the dihydridein cyclopentapienyl) bis(triphenylpmosphine) ruthenium cation, J. Organometal. Chem., 1988 vol. 361 s.219-228, (025212),

1986


[47] W.M.Lewandowski; The mechanism of natural convection heat transfer from isothermal vertical, horizontal and inclined plates, Archiwum Termodynamiki, 1986, Vol.4, nr 7, s.236-255,

[46] H.Bieszk; Zum Wärmeübergang von einer festen Wand an ein disperses Zwiephasensystem, Chemische Technik, 1986, 38, H. 12, p.18,

[45] H.Bieszk, Zatrzymanie gazu w układach ciecz-ciało stałe-gaz, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1986, 25, nr.3, s.11-14,

[44] H.Bieszk, Wnikanie ciepła w systemach ścianka-dyspersyjny układ dwufazowy, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Chemia i Inżynieria Chemiczna, 1986, nr.18, p.11-25,

[43] H. Bieszk, Zum Wärmeübergang von einer festen Wand an ein disperses Zweiphasensystem, Chemische Technik, 1986, 38,H. 12, p.518-521,

[42] T.Wilczewski ; Cyclopentadienyl ruthenium and osmium complexes; IV.separatio and identification of ruthenocenecarboxylic and boronic acids. Use evaluation of the chromatographic test for the detection of complexing of alkal´ metal cations,.J.Organometal Chem.,1986 vol.306s.125-132, (017902),

1985


[41] W.M.Lewandowski; Konwekcyjne i hydrodynamiczne strumienie swobodne, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 1985, T.6 nr 4, s.695-716,

[40] H.Bieszk; Wpływ ciała stałego na zatrzymanie gazu i wymianę ciepła w kolumnie barbotażowej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 1985, 6,.3, p.357,

[39] T. Wilczewski, Z. Dauter; Cyclo... V . Synthesis and crystal structure determination of carbonyl-chloro(h-cyclopentadienyl)-(triphenylphosphine)ruthenium(II), J. Organomet. Chem., 1986, 312, p.349-356,

[38] T.Wilczewski; Cyclopentadienyl ruthenium and osmium complexes; III. Chemical mechanism of dissolution of chloro/r-cyclopentadienyl/bis/triphenylophosphine/ruthenium/II in polar solvents, J. Organometal. Chem., 1985 vol. 297 s. 331-340, (017568),

[37] H.Bieszk, H.Hammer; Wnikanie ciepła od powierzchni elementu grzejnego do układu ciecz-ciało stałe-gaz w kolumnie barbotażowej, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1985, 24, nr.1, s.19-22,

[36] H. Bieszk; Wpływ ciała stałego na zatrzymanie gazu i wymianę ciepła w kolumnie barbotażowej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 1985, 6, z.3, s.357-367,

1984


[34] P.Kubski, W.M.Lewandowski; Komórkowo-kominowy charakter konwekcji swobodnej od izotermicznych, poziomych powierzchni wymieniających ciepło w przestrzeni nieograniczonej. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, 1984, nr.1/2, s.93-106,

[33] W.M.Lewandowski, P.Kubski; Effect of the Use of the Balance and Gradient Methods as a Result of Experimental Investigation of Natural Convection Mechanism with Regard to the Conception and Construction of Measuring Apparatus, Wärme u. Stoffübertragung, 1984, vol.18, s.247-256,

[32] W.M.Lewandowski; Hydrodynamiczne, konwekcyjne, termiczne i konwekcyjne masowe strumienie swobodne, Zeszyty. Naukowe Politechniki Śląskiej, 1984, nr 806, Energetyka z.87 s.307-313,

1983


[31] W.M.Lewandowski, P.Kubski; Methodical Investigation of Free Convection from Vertical and Horizontal Plates, Wärme u. Stoffübertragung, 1983, Vol.17, s.147-157,

[30] W.M.Lewandowski, P.Kubski; Sposoby określania strumienia ciepła przekazywanego podczas konwekcji naturalnej, Pomiary Automatyka Kontrola, 1983, R.29 nr 11, s.364-365,

[29] W.M.Lewandowski, P.Kubski; Badania eksperymentalne konwekcji swobodnej od płyty poziomej skierowanej powierzchnią grzejną w górę, Prace Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 1983, T.86, s.91-97,

1982


[28] W.M.Lewandowski, P.Kubski; Komórkowo-kominowy charakter konwekcji swobodnej w przestrzeni nieograniczonej, Zeszyty Naukowe Politechn. Poznańskiej, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1982, nr 22, s.169-173,

[27] T.Wilczewski; Cyclopentadienyl-ruthenium and -osmium complexes. II. The reactivity of p-cyclopentadienyl-triphenylphosphine-ruthenium (II) and -osmium(II) complexes, J. Organomet. Chem., 1982, 224, C1-C4.,

1981


[26] W.Stankiewicz, H.Bieszk; Badania kolumnowego nawapniacza wstępnego z mieszadłem wielodyskowym, Gazeta Cukrownicza, 1981, 89, s.141-143,

[25] H.Bieszk, M.Czarnecki; Konduktometr wielokanałowy do badań dynamiki aparatów kolumnowych, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 1981, 27, nr.9-10, s.281-282,

[24] T.Wilczewski, M.Bocheńska, J.Biernat; Cyclopentadienyl- ruthenium complexes.I. The reactivity of some p - cyclopentadienyl-bis-triphenylphosphine ruthenium (II) complexes, J. Organomet. Chem., 1981, 215 p.87-96,

1980


[23] W.M.Lewandowski, P.Kubski; Urządzenie do określania przestrzennego rozkładu wielkości fizycznych w układach otwartych i hermetycznie zamkniętych, Pomiary Automatyka Kontrola, 1980, R.26, z.4, s.142-144,

[22] H.Bieszk; Przemieszanie wzdłużne w mieszalniku kolumnowym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1980, 19 nr.1, s.6-10,

[21] W.M.Lewandowski; Systematyczne badania przejmowania ciepła od płyty poziomej do cieczy w przestrzeni nieograniczonej w warunkach konwekcji naturalnej, 1980, 91 s. 54 rys. ,7 tab. bibliogr.98 poz. maszyn. + zał. 18 s., Rozprawa doktorska (04.07.1980). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Promotor: doc. dr inż. W.Stankiewicz,

[20] T.Wilczewski ; Badania własności sorpcyjnych chityny i jej pochodnych w etanolowych roztworach soli litowców; Biul. Mor. Ins. Ryb., 1980 nr 1 s. 44-50, (009022) ,

[19] J.Biernat, T.Wilczewski; Macrocyclic polyfunctional lewis bases; VI. Polyoxaferrocenophanes, Tetrahedron, 1980 vol. 36 s. 2521-2523, (009025),

[18] T.Wilczewski ; Sulphate complexes of ruthenium; I. Review of publications, Zesz. Nauk. PG., 1980, nr 318, Chemia nr 26 s. 59-64, (009024),

[17] T.Wilczewski, J.Kosznik-Wroblewska ; Sulphate complexes of ruthenium; II. Analytical usability estimation of anew sulphate ruthenium complex, Zesz. Nauk. PG., 1980, nr 318, Chemia nr 26 s. 65-78, (009023),

1979


[16] B.Dudek, W.M.Lewandowski, W.Stankiewicz; Polimeryzacja anionowa izoprenu w aparaturze stalowej, Chemia Stosowana, 1979, T.23, z.2, s.187-196,

[15] W.Stankiewicz, W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Stankiewicz; Regulacja składu atmosfery w gazoszczelnych magazynach owoców, Przemysł Spożywczy, 1979, T.33, z.7, s.274-278,

[14] W.M.Lewandowski, J.Stankiewicz; Automatyczny sposób regulacji przemiennego przepływu rożnych czynników w aparatach przepływowych, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 1979, R.25, z.12, s.456-458,

[13] W.M.Lewandowski; Zawór do regulacji przepływu dwuskładnikowego strumienia, Przegląd Mechaniczny, 1979, R.38, z.19, s.32-33,

[12] J.Dobrowolski, T.Wilczewski, F.Kozera; Preparation of hydrated rutheniumdioxide ruo2; ox.yh2o containing surface-bound oxygen, Pol. J. Chem., 1979 t. 53 s. 913-916, (008449),

do 1979 roku


[11] H.Bieszk, W.Stankiewicz; Pomiar mocy mieszadła dyskowego z łopatkami trapezowymi, Inżynieria i Aparatura chemiczna, 1978, 17 nr.6, s.33-36,

[10] F.Kozera, T.Wilczewski, Z.Bądkowska; Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogolnej; Część 2,. Gdańsk PG., 1977, 121 s., (003657),

[9] F.Kozera, T.Wilczewski, J.Dobrowolski; Oznaczanie zanieczyszczen w tellurze wysokiej czystosci; VII.spektrofotometryczne oznaczanie zlota z zastosowaniem rodaminy b, Chem. Anal., 1974 t. 19 z. 4 s. 577-583, (008556),

[8] J.Dobrowolski, T.Wilczewski; Oznaczanie zanieczyszczen w tellurze wysokiej czystosci; II. Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza, Chem. Anal., 1974 t. 19 z. 5 s. 577-583, (008521),

[7] W.Stankiewicz, H.Bieszk, W.M.Lewandowski; Przemysłowe badania talerzowej suszarki cukru, Prac. Inst. i Lab. Przem. Spoż., 1974, T.24, z.4, s.529-545,

[6] T.Wilczewski; Oznaczanie zanieczyszczeń w tellurze wysokiej czystości; VI. Spektrofotometryczne oznaczanie cynku metodą ditizonową z zastosowaniem toluenu, Chem. Anal., 1973 t. 18 z. 4 s. 897-900, (010385),

[5] T.Wilczewski, F.Kozera, J.Dobrowolski; Spektrofotometryczne oznaczanie nanogramowych ilosci cynku w czystym tellurze, Chem. Anal., 1973 t. 18 z. 1 s. 137-144, (008590),

[4] T.Wilczewski, J.Dobrowolski; Oznaczenie cynku metoda ditizonowa z zastosowaniem toluenu, Chem. Anal., 1972 r. 17 s.289-301, (008169),

[3] J.Dobrowolski, T.Wilczewski; Spektrofotometryczne oznaczanie zelaza w tellurze, Wiad.Chem., 1970 r. 24 z.5 s. 371, Zjazd PTChem., Poznań, 1970, (008430),

[2] J. Kowalczyk, B.Makuch, T.Wilczewski; Charakterystyka pracy detektora plomieniowo-jonizacyjnego stosowanego do badań metodami chromatografii cieczowej, Wiad.Chem., 1968 r. 22 z. 3 s. 324, (009104),

[1] J.Biernat, T.Wilczewski; Macrocyclic polyfunctional lewis bases; p. I. A simple chromatographic testfor the cation complexing by cyclopolyethers, Pol. J. Chem., 1959 vol. 53 nr 2 s. 513-516, (012360)