Pracownicy Katedry Konwersji i Magazynowania Energii realizują program dydaktyczny, który ukierunkowany jest na przekazanie wiedzy inżynierskiej przyszłemu absolwentowi Wydziału Chemicznego.

Obecnie realizowane są w Katedrze następujące przedmioty:

Przedmiot

Kierunek

Rok/

semestr

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za przedmiot

Nazwisko osób, dokonujących wpisu

Termodynamika Techniczna

wykład, ćwiczenia

ChBud

II sem.

dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

Analiza Cyklu Życia Wyrobów Budowlanych (LCA)

wykład, projekt

ChBud

IV sem.

dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

Fizyka Budowli

wykład, ćwiczenia

ChBud

IV sem.

dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

Przesył mediów i energii

wykład, projekt

IiTNE

II st.
I sem.

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

Maszynoznawstwo

wykład, laboratorium

TCH

II sem.

dr inż. Michał Ryms

dr inż. Michał Ryms

Alternatywne Źródła Energii

wykład, projekt

ZTM

II sem.
II st.

dr inż. Anna Dettlaff

 

dr inż. Anna Dettlaff

Alternative Sources of Energy

wykład, projekt

GTM

II sem.
II st.

dr inż. Michał Ryms

dr inż. Michał Ryms

Physical and Chemical Bases of Energy Generation

wykład, laboratorium

GTM

VI sem.

dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

Aparatura chemiczna i biotechnologiczna

wykład,  laboratorium

BT

IV sem.

dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka

dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka

Fizyczne i chemiczne podstawy generowania energii

wykład, laboratorium

 ZTM

VI sem.

dr inż. Anna Dettlaff

dr inż. Anna Dettlaff

Maszynoznawstwo i Aparatura Chemiczna

Ch

II sem.

dr inż. Katarzyna Januszewicz

dr inż. Katarzyna Januszewicz