Referaty konferencyjne

2019

[221] Cymann A. , Sawczak M. , Klugmann-Radziemska E. , Wilamowska-Zawłocka M. Composites based on conducting polymer, graphene oxide and functionalized carbon nanotubes as electrodes for electrochemical capacitors 62. Zjazd Naukowy PTChem Warszawa 02-06.09.2019

[220] Knozowski D. , Klugmann-Radziemska E. , Wilamowska-Zawłocka M. , Graczyk-Zajac M. , Riedel R. Silicon Oxycarbide-Graphite Composites as Negative Electrodes for Lithium-Ion Capacitors  62. Zjazd Naukowy PTChem Warszawa 02-06.09.2019

[219] Klugmann-Radziemska E. , Wilamowska-Zawłocka M. , Cymann A. The Infuence of Type and Concentration of Electrolyte on Capacitive Properties of Ternary Composites Consisting of Graphene Oxide, Functionalized Carbon Nanotubes and Poly (3,4-ethylenedioxytiophene) International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors Nantes Frans 06-10.05.2019

[218] Klugmann-Radziemska E. , Karczewski J. , Wilamowska-Zawłocka M. , Cymann A. , Leśniewski M. Ternary composites based on electroactive polymer, functionalised carbon nanotubes and reduced graphene oxide – influence of carbon content on electrodeposition process International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials  Borovets Bułgaria 16-21.06.2019

[217] Klugmann-Radziemska E. , Wilamowska-Zawłocka M. , Knozowski D. , Cymann A. , Leśniewski M. Composite Materials for Negative and Positive Electrodes Dedicated to Li‐Ion Capacitors - 6th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors Nantes Francja 06-10.05.2019

[216] Klugmann-Radziemska E. , Wilamowska-Zawłocka M. , Knozowski D. Silicon Oxycarbide-Graphite Composite For High Power Batteries and Hybrid Devices - 6th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors Nantes Frans 06-10.05.2019

2018

[215] Wilamowska-Zawłocka M., Graczyk-Zajac M., Xu, Y., Buntkowsky, G., Riedel R. Composites based on silicon oxycarbide as anodes for lithium-ion batteries - XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów - 2018. Gdańsk 26-29.09.2018 http://www.psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf

[214] Knozowski D., Leśniewski M., Wilamowska-Zawłocka M. Badania impedancyjne kompozytowych materiałów elektrodowych w różnych elektrolitach wodnych- XV Sympozjum PRZEWODNIKI SZYBKICH JONÓW - 2018. Gdańsk 26-29.09.2018 http://www.psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf

[213] Knozowski D., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E. Overview of electrode materials for supercapacitor application - III Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska - 2018. Gdańsk 13-15.04.2018

[212] Knozowski D., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E. Influence of electrolyte type on electrochemical performance of supercapacitors - III Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska - 2018. Gdańsk 13-15.04.2018

[211] Ryms M., Lewandowski W. Określanie pola temperatury i profili prędkości w procesach wytwarzania i magazynowania ciepła za pomocą obrazowania w podczerwieni - IX. KONGRES TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 2018. Gdańsk 03-07.09.2018 http://techem9.pg.edu.pl/

[210] Ryms M., Lewandowski W. Analiza możliwości zastosowania materiałów PCM do magazynowania ciepła w budynkach w celu zapewnienia komfortu cieplnego pomieszczeń - IX. KONGRES TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 2018. Gdańsk 03-07.09.2018 http://techem9.pg.edu.pl/

[209] Kuczyńska-Łażewska A., Klugmann-Radziemska E. Wstęp do recyklingu ogniw fotowoltaicznych II generacji - Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2020" - 2018.  Rytro 12-15.04.2018

[208] Kuczyńska-Łażewska A., Klugmann-Radziemska E. Kluczowe problemy procesu recyklingu zużytych modułów fotowoltaicznych II generacji - Forum Gospodarki Energetycznej - 2018.  Kraków19-20.03.2018

2017

[207] Wilamowska-Zawłocka M., Kujawa M., Dettlaff A. D., Klugmann-Radziemska E. COMPOSITES BASED ON SILICON OXYCARBIDE AND CARBON NANOPARTICLES AS ANODE MATERIALS FOR LITHIUM-ION CELLS, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych - 2017, 6th Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage 03.09.2017

[206]  Dettlaff A. D., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E. - PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI WARSTW ELEKTRODOWYCH POLI(3,4-ETYLENO-1,4-DIOKSYTIOFENU) W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAADSORBOWANYCH PRZECIWJONÓW. Nowe wyzwania dla polskiej nauki: edycja II - 2017 10.09.2017

[205]  Dettlaff A. D., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E. - ZASTOSOWANIE MODYFIKOWANYCH AZOTEM NANORUREK WĘGLOWYCH W CIENKICH WARSTWACH KOMPOZYTOWYCH. Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja II - 2017 10.09.2017

[204]   Januszewicz K., Klein M., Łuczak J., Klugmann-Radziemska E. - Rozkład pirolityczny płynów stosowanych w e-papierosach. Nowe wyzwania dla polskiej nauki, edycja II - 2017  10.09.2017

[203]    Dettlaff A. D., Wilamowska-Zawłocka M., Klugmann-Radziemska E. - 2017 - Urządzenia do konwersji i magazynowania energii, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki techniczne i inżynieryjne. Część VI, str. 28-33

[202]     Klugmann-Radziemska E. - Innowacje na Pomorzu - 2017 Współpraca nauki z biznesem jako siła napędowa rozwoju regionu, Gdańsk 2.02.2017

2016

[201]     Anna Dettlaff, Monika Wilamowska-Zawłocka, Mirosław Sawczak, Jacek Ryl. Ewa Klugmann-Radziemska, Nanocomposite Based on Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and Nitrogen-Doped Multi-Walled Carbon Nanotubes, 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 09. 2016

[200]     Anna Dettlaff, Monika Wilamowska-Zawłocka, Ewa Klugmann-Radziemska, Nanocomposite Based on Oxidized Carbon Nanotubes and Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) in Non-aqueous Electrolytes, 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 09. 2016

[199]     Ewa Klugmann-Radziemska, Projektowanie instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i ekonomicznych, Konferencja "Ogniwa fotowoltaiczne – Sposób na obniżenie kosztów energii", Gdańsk -NOT, 22 września 2016

[198]     Ewa Klugmann-Radziemska, Analiza Cyklu Życia (LCA) jako narzędzie oceny wpływu wyrobów i procesów na środowisko naturalne, I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Gdańsk18-20.03. 2016

[197]     Anna Dettlaff, Monika Wilamowska-Zawłocka, Ewa Klugmann-Radziemska, Nanostruktury węglowe w materiałach do magazynowania energii elektrycznej, I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Gdańsk18-20.03. 2016

[196] Wojciech Grzesiak,  Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Guzdek, Grzegorz Kołaszczyński, Piotr Maćków, Tomasz Maj, Artur Polak, Szymon Zawora, Innowacyjne systemy wyrównywania napięć na 12-woltowych akumulatorach ołowiowych, pracujących w połączeniu szeregowym,  XV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko 06-10.06. 2016, s. 164 - 169

2015

[195] W. Grzesiak, P. Macków, T. Maj, A. Polak, E. Klugmann-Radziemska, S. Zawora, K. Drabczyk, S. Gulkowski, P. Grzesiak, Innovative Gathering and Energy Management System Integrated within PV Module, 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, 14-18 września 2015, p. 2404-2407

[194] Anna Dettlaff, Monika Wilamowska, Influence of carbon nanotubes functionalization on properties of nanocomposites based on electroactive polymer for supercapacitors, 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
[193] Zofia Grabowska, Przemysław Radomski, Monika Wilamowska, Magdalena Graczyk-Zajac, Ralf Riedel, Silicon Oxycarbide Modified with Divinylbenzene as Anodes for Lithium-Ion Batteries, 7th Lithium Battery Discussions - Electrode Materials : Abstract book LiBD-7 2015 – “Electrode materials”
[192] Przemysław Radomski, Zofia Grabowska, Monika Wilamowska, Magdalena Graczyk-Zajac, Ralf Riedel, G.D. Soraru, Influence of Polystyrene Addition on Electrochemical Properties, Porosity and Structure of Silicon Oxycarbide Anodes for Li-Ion Batteries, 7th Lithium Battery Discussions - Electrode Materials : Abstract book LiBD-7 2015 – “Electrode materials”
[191] Monika Wilamowska, Zofia Grabowska, Przemysław Radomski, Magdalena Graczyk-Zajac, Ralf Riedel, G.D. Soraru, Carbon-Rich vs. Carbon-Poor Silicon Oxycarbide Ceramics: Lithium Storage Capacity Influenced by Precursor Used for Sol-Gel Synthesis of Polysiloxanes,  Abstract book LiBD-7 2015 – “Electrode materials”
[190] Monika Wilamowska, Anna Dettlaff, Magdalena Kujawa, Monika Michalska, Ludwika Lipińska, Anna Lisowska-Oleksiak, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) as a Matrix for Different Carbon Materials - Influence of the Synthesis Method on the Electrochemical Properties of the Composites,4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors : Abstract book ISEE'Cap2015
[189] Magdalena Kujawa, Monika Wilamowska, Monika Michalska, Ludwika Lipińska, Anna Lisowska-Oleksiak, Electroactive polymer/graphene oxide nanostructured composites as electrodes for supercapacitors, 4th International Symposium on Enhanced electrochemical Capacitors : Abstract book ISEE'Cap2015

2014


[188] Klugmann-Radziemska E., Wcisło P., Ryms M., Denda H.: The Possibility of Phase Change Materials (PCM) Usage to Increase Efficiency of the Photovoltaic Modules// W:EUROTHERM Seminar 101 "Transport Phenomena in Multiphase Systems". Kraków (2014), s.1-7

[187] Denda H. Lewandowski W.M., Ryms M., Wcisło P.: Attempts of Thermal Imaging Camera Usage in Estimations of the Convective Heat Loss From a Vertical Plate// W:EUROTHERM Seminar 101 "Transport Phenomena in Multiphase Systems". Kraków (2014), s.1-6

[186] Klugmann-Radziemska E., Wcisło P., Denda H., Ryms M.: Phase Change Thermal Energy Storage - The Experience of the Materials Preparation for the Specific Applications// W: 15th International Conference HEAT TRANSFER AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY - HTRSE-2014. Międzyzdroje (2014), s.1-8

[185] Ryms M., Wcisło P., Klugmann-Radziemska E., Denda H.: Termophysical Properties of the Phase Change Material Mixtures - Preliminary Studies on Macromolecular Hydrocarbons Example// W: 15th International Conference HEAT TRANSFER AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY - HTRSE-2014. Międzyzdroje (2014), s.1-8

[184] Ewa Klugmann-Radziemska, Environmental Impacts of Renewable Energy Technologies, Proceedings of 5th International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST2014), 14-16 May 2014, Gdansk, pp. 104-109

2013


[183] Ewa Klugmann-Radziemska, Wojciech Grzesiak, Possibilities of electrical energy generation in photovoltaic systems installed in central Europe, 28th European PV Solar Conference and Exhibition, Paris, France, 30.09-04.10. 2013

[182] Wojciech Grzesiak, Krzysztof Witek, Ewa Klugmann-Radziemska, Paweł Grzesiak, An interactive system for remote modeling and design validation of hybrid photovoltaic systems, 37th International Conference of IMAPS-CPMT Poland, Kraków, 22-25 September 2013

[181] Grzesiak W., Klugmann-Radziemska E., Maćków Piotr, Piekarski J., Grzesiak P.: Komercyjne moduły superkondensatorów. Wybrane zadnienia aplikacyjne, XII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie 2013, s. 280-285

[180] Grzesiak W., Maćków P., Maj T., Klugmann-Radziemska E., Grzesiak P.: Zdalne modelowanie i walidacja projektów hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi, XII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie 2013, s. 818-823

2012


[179] Ewa Klugmann-Radziemska, Michał Modzelewski; Calculation of Silicon Cell Temperature of Loaded Photovoltaic Module Based on Thermal Coefficients for Different Weather Conditions of Northern Poland, // Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2012 /red. A.A.Stachel I D. Mikielewicz/ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2012, s. 95-102 : 3 rys., 2 tab. - bibliogr. 10 poz. - ISBN 978-83-7663-121-9
[178] Michał Modzelewski, Ewa Klugmann-Radziemska; Performance of Thermally Balanced Photovoltaic Module, // Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2012 /Red. A.A.Stachel I D.Mikielewicz / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2012, s. 103-110 : 2 rys., 1 tab. - Bibliogr. 10 Poz. - ISBN 978-83-7663-121-9
[177] Grzesiak Wojciech, Maj Tomasz, Piekarski Jacek, Krzysztof Zaraska, Klugmann-Radziemska Ewa, Łuczak Kazimierz, Grzesiak Paweł, Application of Commercial Supercapacitor Modules in Autonomic Photovoltaic Installations/ 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - Frankfurt, 2012, s. 3570 - 3573 : 10 rys., 2 tab. - Bibliogr. 6 poz. - ISBN 3-936338-28-0
[176] Grzesiak Wojciech, Cież Michał, Maj Tomasz, Piekarski Jacek, Klugmann-Radziemska Ewa, Łuczak Kazimierz, Grzesiak Paweł, Wojciechowski Krzysztof , Autonomic Hybrid Photovoltaic Installations Supported by Thermoelectric Generators/ 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - Frankfurt, 2012, s. 4320-4324 : 11 rys., 5 tab. - Bibliogr. 5 poz. - ISBN 3-936338-28-0
[175] Januszewicz Katarzyna, Torres Daniel, Pinilla Jose, Lazaro Maria, Suelves Isabel, Klugmann-Radziemska Ewa, Moliner Rafael, Obtencion de grafenos mediante exfoliacion de carbono nanostructurado.// W : 5 Jornada de Jovenes Investigadores (Quimica y Fisica) de Aragon, Zaragoza 4 diciembre 2012 : 2 rys. - Bibliogr. 4 poz.
[174] Januszewicz Katarzyna, Klugmann-Radziemska Ewa , Piroliza jako alternatywna metoda utylizacji odpadów polimerowych = Pyrolysis as an alternative method for polymer waste recycling // W : Interfacial Phenomena in Theory and Practice : ''VII Summer School for Graduate Students'', Sudomie, 24-30 June 2012 / Gdańsk University of Technology., 2012. - S. 41.
[173] M. Ryms, W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, K. Januszewicz, K. Ciunel: Methods of liquid biofuels production - the bioethanol example = Metody produkcji biopaliw ciekłych na przykładzie bioetanolu/ W: Central European Conference ECOpole'12, Zakopane, 11-13.10.2012, 2012. S. 1-13: 6 rys., 3 tab. - Bibliogr. 19 poz.
[172] M. Ryms, W. M. Lewandowski, K. Januszewicz, E. Klugmann-Radziemska, K. Ciunel: Methods of liquid biofuel production - the biodiesel example = Metody produkcji biopaliw ciekłych na przykładzie biodiesla/ W: Central European Conference ECOpole’12, Zakopane, 11-13.10.2012, 2012. - S. 1-10: 8 rys., 1 tab. - Bibliogr. 23 poz.
[171] Januszewicz Katarzyna, Klugmann- Radziemska Ewa; Kinetic modeling of pyrolysis process// W :15th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers :''Advances in Chemical and Mechanical Engineering'', Gdańsk, 16th-19th May 2012 / ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Chemical Faculty. - Gdańsk : GUT, 2012. - S. 99. - Bibliogr. 3 poz. - ISBN 978-83-88579-97-4

2011


[170] Klugmann-Radziemska Ewa, Modzelewski Michał, Ocena jakości ogniw fotowoltaicznych z krystalicznego krzemu na podstawie wyznaczonych empirycznie, różnymi metodami pomiarowymi, wartości rezystancji szeregowej w funkcji temperatury, // II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki - Kraków : IMiIM PAN, 2011, s. 25-34 : 12 rys., 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.

[169] Klugmann-Radziemska Ewa, Modzelewski Michał, Metody realizacji pomiarów składowych natężenia promieniowania słonecznego dla monitoringu naukowego w różnych zakresach widmowych na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych// II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki - Kraków : IMiIM PAN, 2011, s. 212-226 : 17 rys., 1 tab. - Bibliogr. 4 poz.

[168] Grzesiak W., Cież M., Maj T., Radziemska E., Pisarkiewicz T.: Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi // II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki - Kraków : IMiIM PAN, 2011, s. 227-234 : 7 rys. - Bibliogr. 12 poz.

[167] Grzesiak W., Bieńkowski A., Radziemska E., Pisarkiewicz T.: Sposób zagospodarowania uszkodzonych mechanicznie krzemowych ogniw fotowoltaicznych // II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki - Kraków : IMiIM PAN, 2011, s. 154-160 : 8 rys., 2 tab. - Bibliogr. 3 poz.

2010[166] Januszewicz Katarzyna, Melaniuk Magdalena, Ryms Michał, Klugmann-Radziemska Ewa, Możliwości wykorzystania całych używanych opon/ Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol.12, 4, 2010, s. 53-60 : - Bibliogr. 8 poz. - ISSN 1733-4381


[165] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, CENIAN ADAM, SAWCZAK MIROSŁAW, Obróbka chemiczna, termiczna oraz laserowa w recyklingu ogniw i modułów fotowoltaicznych z krystalicznego krzemu // : Proceedings of ECOpole - Vol. 4, No. 1, 2010, s. 181-185 : 4 rys. - Bibliogr. 3 poz. - ISSN 1898-617X.


[164] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, JANIK HELENA, LESZKOWSKI KRZYSZTOF, SIELICKI PRZEMYSŁAW, Badanie właściwości fizykochemicznych kopolimeru EVA pod kątem recyklingu modułów fotowoltaicznych // : Proceedings of ECOpole - Vol. 4, No. 1, 2010, s. 187-192 : 4 rys. - Bibliogr. 4 poz. - ISSN 1898-617X.


[163] Klugmann-Radziemska E., Ciunel K., Meler P., Ryms M.A review of methods of utilizing crude glycerine phase from biodiesel production / Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole 2010

[162] Januszewicz Katarzyna, Melaniuk Magdalena, Klugmann-Radziemska Ewa Recycling of waste tires in the light of binding law in Poland, / W : 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers: Advanced in Chemical and Mechanical Engineeering, Gdańsk 20-22 May 2010 / ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. - Gdańsk : GUT, 2010. - S. 179-183. - Bibliogr. 17 poz. - ISBN 978-83-88579-42-4

[161] Melaniuk Magdalena, Januszewicz Katarzyna, Klugmann-Radziemska Ewa, Possibilities of utilizing used tires in whole/ W : 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers: Advanced in Chemical and Mechanical Engineeering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010 / ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. - Gdańsk : GUT, 2010. - S. 268-272. - Bibliogr. 8 poz. - ISBN 978-83-88579-42-4

[160] Ryms M.: Theoretical Organic Rankine Cycle efficiency depending on different thermodynamic work variables. // W : 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers :''Advances in Chemical and Mechanical Engineering'', Gdańsk, 20th-22nd May 2010 / ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. - Gdańsk : GUT, 2010. - S. 325-331

[159] Wojciech Grzesiak, Michał Cież, Ewa Radziemska, Tadeusz Pisarkiewicz, Autonomous hybrid systems PV/fuels cells, 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition/5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 6 - 10 September 2010, Valencia, Spain, p. 4405-4408

[158] Wojciech Grzesiak, Adam Bieńkowski, Ewa Radziemska, Tadeusz Pisarkiewicz, Method of Utilizing Mechanically Damaged Silicon Solar Cells, 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition/5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 6 - 10 September 2010, Valencia, Spain, p. 4402-4404

[157] Radziemska Ewa, Meler Piotr, Electrical Energy Generation in Photovoltaic Systems Installed in North Poland – Problems And Possibilities, XIII Międzynarodowe Sympozjum Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii HTRSE 2010, Międzyzdroje 9-12.09.2010, p.139-146

[156] Witold M. Lewandowski, Ewa Radziemska, Michał Ryms, Krzysztof Ciunel, Biomass as a Reliable Renewable Energy Source in The Fulfilling the White Paper Poland-EU Requirements, XIII Międzynarodowe Sympozjum Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii HTRSE 2010, Międzyzdroje 9-12.09.2010, p.49-56

[155] Radziemska Ewa, Ostrowski Piotr, Kozera Franciszek, The Author's Technology for the Recovery of Materials from the Silicon Photovoltaic Cells, XIII Międzynarodowe Sympozjum Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii HTRSE 2010, Międzyzdroje 9-12.09.2010, p.147-154

[154] Ewa Radziemska, Kamila Piekarska, Wojciech Grzesiak, „Badania eksperymentalne wpływu częściowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną", VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 30.05-02 06.2010, pp.285-290, ISBN 978-83-918622-8-5

2009


[153] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, LEWANDOWSKI WITOLD, RYMS MICHAŁ, Optimization of temperature, concentrations and types of solutions, prepared for silicon photovoltaic solar cells metallization removing in the process of PV modules recycling, Central European Conference ECOpole'09 [dokument elektroniczny], Piechowice 14-17.10.2009.

[152] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, JANIK HELENA, LESZKOWSKI KRZYSZTOF, SIELICKI PRZEMYSŁAW, The research of physicochemical properties of EVA copolymer for recycling of photovoltaic modules, Central European Conference ECOpole'09 [dokument elektroniczny], Piechowice 14-17.10.2009.

[151] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, CENIAN ADAM, SAWCZAK MIROSŁAW, Chemical, thermal and laser treatment in recycling of photovoltaic solar cells and modules from crystalline silicon, Central European Conference ECOpole'09 [dokument elektroniczny], Piechowice 14-17.10.2009.

[150] RADZIEMSKA EWA, GRZESIAK WOJCIECH, Technika MPPT sposobem maksymalizacji wykorzystania energii elektrycznej generowanej przez moduły fotowoltaiczne, I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, IMIM PAN - Kraków: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2009, s. 1-15 : 18 rys., bibliogr. 21 poz

[149] LEWANDOWSKI WITOLD, RADZIEMSKA EWA, RYMS MICHAŁ, OSTROWSKI PIOTR, Modern methods of thermochemical biomass conversion into gas, liquid and solid fuels, Central European Conference ECOpole'09 [dokument elektroniczny], Piechowice 14-17.10.2009.

[148] KLUGMANN-RADZIEMSKA EWA, MELER PIOTR, ROSIŃSKA ALEKSANDRA, ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH POLSKI PÓŁNOCNEJ NA BAZIE WYNIKÓW WIELOMIESIĘCZNEGO MONITORINGU STACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z SYSTEMEM NADĄŻNYM, I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, IMIM PAN - Kraków: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2009, s. 1-14 : 10 rys., 7 tab. - bibliogr. 5 poz.

[147] KUBSKI PIOTR, LEWANDOWSKI WITOLD, RYMS MICHAŁ; Zwiększenie sprawności procesów technologicznych poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego w układach ORC i trigeneracyjnych. // Prace Instytutu Nafty i Gazu : wydanie konferencyjne. - 2009 - (Prace Instytutu Nafty i Gazu ; nr 162), nr 162, s. 108-112 : 2 rys. - Bibliogr. 10 poz. - ISSN 0209-0724, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Efektywność Energetyczna 2009, Kraków, 21-23 września 2009.

[146] KLUGMANN-RADZIEMSKA EWA, LEWANDOWSKI WITOLD, CIUNEL KRZYSZTOF, MELER PIOTR, RYMS MICHAŁ; Analiza aspektów energetycznych produkcji i eksploatacji RME w indywidualnym gospodarstwie rolnym. // Prace Instytutu Nafty i Gazu : wydanie konferencyjne. - 2009 - (Prace Instytutu Nafty i Gazu ; nr 162) , nr 162, s. 90-94 : 1 rys. - Bibliogr. 5 poz. - ISSN 0209-0724, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Efektywność Energetyczna 2009, Kraków, 21-23 września 2009.

[145] LEWANDOWSKI WITOLD, RYMS MICHAŁ, MELER PIOTR; Podniesienie sprawności konwersji energii biomasy poprzez termiczno-chemiczną pirolizę w biopaliwa ciekle i gazowe. // Prace Instytutu Nafty i Gazu : wydanie konferencyjne. - 2009 - (Prace Instytutu Nafty i Gazu ; nr 162), nr 162, s. 219-223 : 2 rys., 1 tab. - Bibliogr. 7 poz. - ISSN 0209-0724, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Efektywność Energetyczna 2009, Kraków, 21-23 września 2009.

[144] LEWANDOWSKI WITOLD, RYMS MICHAŁ, KOŁOŁA RADOSŁAW, KUBSKI PIOTR, RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, WPŁYW WARIANTÓW TERMODYNAMICZNYCH UKŁADÓW ORC I SYSTEMÓW TRIGENERACYJNYCH NA POPRAWĘ ICH SPRAWNOŚCI // MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO- TECHNICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2009 / INSTYTUT NAFTY I GAZU - KRAKÓW 2009: INSTYTUT NAFTY I GAZU NR 162, 2009, S. 102-107 : 5 RYS., 3 TAB. - BIBLIOGR. 4 POZ. - ISSN 0209-0724

[143] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, LEWANDOWSKI WITOLD, RYMS MICHAŁ, ASPEKTY EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE RECYKLINGU KRZEMOWYCH OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH – EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH // MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2009 / INSTYTUT NAFTY I GAZU - KRAKÓW 2009: INSTYTUT NAFTY I GAZU NR 162, 2009, S. 258-262 : 3 RYS., 1 TAB. - BIBLIOGR. 3 POZ. - ISSN 0209-0724

[142] RADZIEMSKA EWA, OSTROWSKI PIOTR, CIUNEL KRZYSZTOF, MELER PIOTR, STRATEGY FOR UTILIZING ENERGETIC RESOURCES IN POLAND WITH PARTICULAR ATTENTION ON RENEWABLE ENERGY SOURCE, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ''ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE'' / PIOTR BOROWSKI, ZBIGNIEW MAJEWSKI, MAŁGORZATA POWAŁKA / SGGW - WARSZAWA: WYDAWNICWTWO SGGW, S. STR. 39 : - ISBN 978-83-7583-122-1

[141] RADZIEMSKA EWA, CIUNEL KRZYSZTOF, MELER PIOTR, LEGAL REGULATIONS AS A FUNDAMENTAL ELEMENT OF BIODIESEL MARKETING DEVELOPMENT STRATEGY, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ''ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE'' / PIOTR BOROWSKI, ZBIGNIEW MAJEWSKI, MAŁGORZATA POWAŁKA / SGGW - WARSZAWA: WYDAWNICTWO SGGW, 2009, S. STR.31 : - ISBN 978-83-7583-122-1

[140] W. GRZESIAK, E. RADZIEMSKA, NOWA METODA REGENERACJI MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH Z AMORFICZNEGO KRZEMU, VIII KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI KKE 2009, DARŁÓWKO WSCHODNIE 07-10 CZERWCA 2009, PP. 1-6

2008


[139] W. GRZESIAK, T. MAJ, E. RADZIEMSKA, SUPERCAPACITORS IN STAND-ALONE PV INSTALLATIONS OF MOMENTARY OUTPUT ENERGY PULSES, 32ND INT. CONF. OF IMAPS-CPMT IEEE, WARSZAWA-PUŁTUSK, 21-24.09.08

[138] W. GRZESIAK, T. MAJ, E. RADZIEMSKA, APPLICATION OF ULTRACAPACITORS IN AUTONOMOUS PV SYSTEMS, 23RD EUROPEAN PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION (EU PVSEC) 1-5 OF SEPTEMBER 2008 , VALENCIA, SPAIN

[137] KUBSKI P., LEWANDOWSKI W., RYMS M.: SYSTEMATYKA I KRYTERIA DOBORU CZYNNIKA ROBOCZEGO UKŁADU ORC // W: TERMODYNAMIKA W NAUCE I GOSPODARCE. T. 1 / POD RED. Z. GNUTKA, W. GAJEWSKIEGO. - WROCŁAW : OFIC. WYDAW. POLITECH. WROC., 2008. - S. 648-653. - BIBLIOGR. 4 POZ. - ISBN 978-83-7493-406-0

[136] LEWANDOWSKI W., KUBSKI P., RYMS M.: WSTĘPNA KONCEPCJA DOBORU CZYNNIKA ROBOCZEGO OBIEGU ORC DLA OKREŚLONYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ODPADOWEGO // W: TERMODYNAMIKA W NAUCE I GOSPODARCE. T. 2 / POD RED. Z. GNUTKA, W. GAJEWSKIEGO. - WROCŁAW : OFIC. WYDAW.POLITECH. WROC., 2008. - S. 31-36. - BIBLIOGR. 14 POZ. - ISBN 978-83-7493-407-7

[135] E. RADZIEMSKA, M. LIPIŃSKI, P. OSTROWSKI, RE-USE OF PHOTOVOLTAIC CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS – TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES, XII INTERNATIONAL SYMPOSIUM HEAT TRANSFER AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY 2008 / J. MIKIELEWICZ, W. NOWAK, A.A. STACHEL / POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA - SZCZECIN : WYD. UCZELNIANE POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ, 2008, S. 187-194 : 13 RYS., 1 TAB. - BIBLIOGR. 4 POZ. - ISBN 978-83-7457-055-8

[134] E. RADZIEMSKA, P. OSTROWSKI, PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS - RECYCLING OR UTILIZATION?, XII INTERNATIONAL SYMPOSIUM HEAT TRANSFER AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY 2008 / J. MIKIELEWICZ, W. NOWAK, A.A. STACHEL / POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA - SZCZECIN 2008, S. 195-202 : 6 RYS., 1 TAB. - BIBLIOGR. 6 POZ. - ISBN 978-83-7457-055-8

[133] E. RADZIEMSKA, P. OSTROWSKI, RECYCLING AND REUSE TREATMENT OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS, // PROCEEDINGS OF EKOPOLE 2008 / MARIA WACŁAWEK / TOWARZYSTWO CHEMII I INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ - OPOLE - 2, 1, 2008, S. 237-242 : 7 RYS., 2 TAB. - BIBLIOGR. 8 POZ.

[132] E. RADZIEMSKA, ENERGIA SŁONECZNA - HELIOENERGETYKA; MAŁE I DUŻE ELEKTROWNIE WODNE - HYDROENERGETYKA; WIATRAKI I FERMY WIATROWE - AEROENERGETYKA. W: PORADNIK DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I POLICEALNYCH PT.''BOGACTWO ENERGETYCZNE NATURY'', GDAŃSK : FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII, 2008 14 FOT., 8 RYS., 1 TAB. - ISBN 987-93-919698-4-7

[131] GRZESIAK W., MAJ T., POCZĄTEK J. RADZIEMSKA E., ZASTOSOWANIE SUPERKONDENSATORÓW W AUTONOMICZNYCH SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH, VII KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI, DARŁÓWKO WSCHODNIE, 02-04.06.2008, S.55-62

[130] E. RADZIEMSKA, MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE, WYSTĄPIENIE NA KONFERENCJI BAŁTYCKIE FORUM EKOENERGETYCZNE, MATERIAŁY WYD. ELNORD/IMP PAN 2008. S.100-121

2007


[129] E. RADZIEMSKA, MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE, BAŁTYCKIE FORUM EKOENERGETYCZNE 2007, GDAŃSK - DWÓR ARTUSA, 26 LISTOPADA 2007

[128] E. RADZIEMSKA, P. OSTROWSKI, RECYCLING AND REUSE TREATMENT OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS, PROCEEDINGS ECOPOLE'07, JAMROZOWA POLANA, PL - HRADEC KRÁLOVÉ, CZ, 21-23.10.2007, P.10

[127] E. RADZIEMSKA, PVT - HYBRID PHOTOVOLTAIC - THERMAL SOLAR SYSTEMS, XXXI INTERNATIONAL CONFERENCE OF IMAPS POLAND CHAPTER, RZESZÓW- KRASICZYN, 23 - 26 SEPTEMBER 2007, P.433-436

[126] E. RADZIEMSKA, W. GRZESIAK, MPPT CONTROL - A WAY TO THE MAXIMIZATION OF ENERGY AMOUNT OBTAINED FROM THE PV MODULE, XXXI INTERNATIONAL CONFERENCE OF IMAPS POLAND CHAPTER, RZESZÓW- KRASICZYN, 23 - 26 SEPTEMBER 2007, P. 295-298

[125] E. RADZIEMSKA, ANALIZA SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU STOWARZYSZONEGO MODUŁU OGNIW PV I KOLEKTORA SŁONECZNEGO, XIII SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, KOMITET TERMODYNAMIKI I SPALANIA PAN, DARŁÓWEK, 3-6 WRZEŚNIA 2007

2006


[124] W. LEWANDOWSKI, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W ASPEKCIE ROZWOJU TURYSTYCZNEGO REGIONU, W: KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ''NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII W ASPEKCIE ROZWOJU TURYSTYCZNEGO REGIONU'', GDAŃSK, 15 WRZEŚNIA 2006, ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, S. 26 - REFERAT PLENARNY

[123] E. RADZIEMSKA, P. MELER, K. BĄK, SUN TRACKING PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN NORTH POLAND, HEAT TRANSFER AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY 2006, S.277-284

2005


[122] W. LEWANDOWSKI, EKONOMICZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO W GDAŃSKU-SZADÓŁKACH// W: OGÓLNOPOLSKIE FORUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - 2005 : XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, WARSZAWA 28-30 LISTOPADA 2005/ RED. J. NOWAK. - WARSZAWA: STOW. OGÓLNOP. FORUM ODN. ŹRÓD. EN., 2005. - REF. SESJI H, INSTALACJE BIOGAZOWE, S. 1-11,

[121] W. LEWANDOWSKI, T. ŻUREK, WYKORZYSTANIE BIOMASY W ŹRÓDŁACH CIEPŁA ŚREDNIEJ I MAŁEJ MOCY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W: OGÓLNOPOLSKIE FORUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - 2005 : XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, WARSZAWA 28-30 LISTOPADA 2005/ RED. J. NOWAK. - WARSZAWA: STOW. OGÓLNOP. FORUM ODN. ŹRÓD. EN., 2005. - REF. SESJI G, ENERGIA Z BIOMASY, S. 3-12,

[120] E. RADZIEMSKA; SUN SHINES ALSO IN POLAND - PV'S GLOBAL MARKET AND ITS FUTURE IN POLAND, ECOPOLE'05, 19-22.10.2005, JAMROZOWA POLANA - HRADEC KRALOVE, S. 73-74 (070231),

2004


[119] E. RADZIEMSKA; TEMPERATURE EFFECT ON THE CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTIC FILL FACTOR FOR THE SILICON SOLAR CELLS, PROCEEDINGS ECOPOLE'04, 21-23.10.2004, JAMROZOWA POLANA, PL - HRADEC KRÁLOVÉ, P.117-123 (068953),

[118] E.RADZIEMSKA; DARK CURRENT CHARAKTERISTICS OF SINGLE CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS, EDITORS: J.MIKIELEWICZ, W.NOWAK, PROCEEDINGS OF CONFERENCE HEAT TRANSFER AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY, SZCZECIN - MIĘDZYZDROJE 08 - 11 SEPTEMBER, 2004, S.275-282

[117] W.M.LEWANDOWSKI; PROEKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII, KONFERENCJA NAUKOWA "EKOENERGIA '2004", 14-15 PAŹDZIERNIK 2004, S.8

[116] W.M.LEWANDOWSKI, O.KORCZAGIN; POTENCJAŁ ENERGETYCZNY BIOMASY POWIATU WEJHEROWSKIEGO, KONFERENCJA NAUKOWA "EKOENERGIA '2004", 14-15 PAŹDZIERNIK 2004, S.10

2003


[115] W.M.LEWANDOWSKI, S.LEBLE; EXPERIMENTAL STUDY OF NATURAL CONVECTION HEAT TRANSFER FROM HORIZONTAL CONIC,4-TH BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, 25-27 AUGUST 2003 KAUNAS, LITHUANIA, 2003, P.8 (062855),

[114] E.RADZIEMSKA, W.M.LEWANDOWSKI; NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER FROM ISOTHERMAL CUBOIDS,4-TH BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, 25-27 AUGUST 2003 KAUNAS, LITHUANIA, 2003, P.8 (062709),

[113] S.LEBLE, W.M.LEWANDOWSKI; NATURAL CONVECTION FROM HORIZONTAL CONIC,4-TH BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, 25-27 AUGUST 2003 KAUNAS, LITHUANIA, 2003, P.8 ( ),

[112] W.M.LEWANDOWSKI, O.KORCZAGIN; THE POTENTIAL AND ACTUAL BIOMASS RESOURCES IN AUTHORITY OF WEJHEROWO, 8-TH POLISH-DANISH WORKSHOP ON BIOMASS FOR ENERGY - STARBIENINO, 12-15.06. 2003, PP.73-82, (062711),

[111] E. RADZIEMSKA; KOLEKTORY SŁONECZNE I FOTOOGNIWA W SKOJARZONYM SYSTEMIE GRZEWCZYM Z POMPĄ CIEPŁA, SEMINARIUM „DOM ENERGOOSZCZĘDNY PO TEMOMODERNIZACJI", TARGI GDAŃSKA WIOSNA BUDOWLANA, 11-13 KWIETNIA 2003, STR.8, RYS.5, TABL.3, POZ. LIT. 7, (062885),

2002


[110] E.RADZIEMSKA, W.M. LEWANDOWSKI; CONVECTIVE HEAT TRANSFER INSIDE HEMISPHERICAL REFLECTIVE CONCENTRATOR, HEAT TRANSFER AND RENEWABLE ENERGY, MIĘDZYZDROJE, 12-15.09.2002, PP.169-176 (059134),

[109] E.RADZIEMSKA, W.M. LEWANDOWSKI; KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA WEWNĄTRZ PÓŁKULISTEGO KONCENTRATORA, WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, MIĘDZYZDROJE, 12-15.09.2002, S.51,

2001


[108] W.M.LEWANDOWSKI, S.SZYMAŃSKI; WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ ŚCIAN BOCZNYCH ZBIORNIKA NA KONWEKCYJNĄ WYMIANĘ CIEPŁA, XI SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY. GLIWICE-SZCZYRK 3-6.09.2001. GLIWICE: P. ŚL., PAN, 2001 T. 1 S. 193-198, ( 057455) ,

[107] W.M.LEWANDOWSKI; THE REVIEW OF PARTICULAR EXPERIMENTAL METHODS OF FREE CONVECTIVE HEAT TRANSFER, V-TH WORLD CONFERENCE ON EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER, FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS 2001. THESSALONIKI, GREECE, 24-28 SEPTEMBER, 2001, VOL. 1 S. 675-680, (057456),

[106] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA; KONCEPCJA POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA, XI SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY. GLIWICE-SZCZYRK 3-6.09.2001. GLIWICE: P. ŚL., PAN, 2001 T. 1 S. 249-254, (055917) ,

[105] E.RADZIEMSKA, W.M.LEWANDOWSKI; INTERFEROMETRIC STUDY OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER STRUCTURES ABOVE THE HORIZONTAL ISOTHERMAL RECTANGULAR PLATES, V-TH WORLD CONFERENCE ON EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER, FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS 2001. THESSALONIKI, GREECE, 24-28 SEPTEMBER, 2001, VOL. 1 S. 579-582, (055924),

2000


[104] W.M.LEWANDOWSKI; ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁOŚCI, SEMINARIUM "OSZCZĘDZANIE ENERGII I OCHRONA ŚRODOWISKA" DLA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU, SZKÓŁ, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU MIASTA SOPOT. SOPOT, 13 CZERWCA 2000, SOPOT: STOW. EKOZESPOŁY, 2000 S. [1-7], (055735) ,

[103] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI; WYBRANE PRZYKŁADY ENERGETYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH, II SYMPOZJUM "ENERGIA Z ODPADÓW" 30-31.III.2000 SOPOT, 2000, 1-7, (54 298).

[102] E.KLUGMANN, E.RADZIEMSKA, W.M.LEWANDOWSKI; INFLUENCE OF TEMPERATURE ON CONVERSION EFFICIENCY OF SOLAR MODULE WORKING IN PV/T INTEGRATED SYSTEM, 16 EUROPEAN PHOTOVOLTAIC, SOLAR ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION, GLASGOW, 1-5 MAY, 2000, VC3.45, (54268)

[101] W.M.LEWANDOWSKI; THE PERSPECTIVE OF PRODUCING HYDROGEN AS A RESULT OF PHOTOBIOLOGICAL ACTIVITY OF HYDROGENASE ENZYME, VIII INTERN. SYMPOSIUM WÄRMEAUSTAUSCH UND ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN, ŁEBA,8-20.09.2000, 246-254, (54 336),

[100] W.M.LEWANDOWSKI; UWARUNKOWANIA PRAWNE GWARANTUJĄCE RÓWNOWAŻENIE ROZWOJU W KRAJU - WYKŁAD INAUGURACYJNY, KONFERENCJA „ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI", GDAŃSK 20-21.10.2000, 1-5, (54 300)

[99] W.M.LEWANDOWSKI, M.WILCZYŃSKA; ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIOGAZU Z ODPADÓW KOMUNALNYCH DO OGRZEWANIA SZKLARNI, VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, OGÓLNOPOLSKIE FORUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – ŁÓDŹ 2000, 4-6.12.2000, 1-10, (54 335),

[98] W.M.LEWANDOWSKI; KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA OD KOŁOWEJ UKOŚNEJ PŁYTY GRZEJNEJ, KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ENERGETYKA 2000", PACE NAUK. INST. TECHNIKI CIEPLNEJ I MECH. PŁYNÓW WROCŁAW NR.56, T.2, 104-112, (55 249)

1999


[97] W.M.LEWANDOWSKI, W.NARUCKI, EKSPERYMENTALNE BADANIA SYMULACYJNE WSPÓŁPRACY KOLEKTORA SŁONECZNEGO Z ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY", OGÓLNOPOLSKIE FORUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, SEROCK-JADWISIN, 1-3.12.1999 (50 493).

[96] W.M.LEWANDOWSKI, WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE NA KONFERENCJI "GOSPODARKA ODPADAMI W KONTEKŚCIE LOKALNEJ AGENDY 21" GDAŃSK 10.12.1999, (50 492).

[95] W.M.LEWANDOWSKI, UTYLIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, KONFERENCJA "GOSPODARKA ODPADAMI W KONTEKŚCIE LOKALNEJ AGENDY 21" GDAŃSK 10.12.1999, (50 491).

[94] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER FROM ISOTHERMAL VERTICAL ROUND PLATE, THIRD BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, GDAŃSK, 22-24.08.1999, 377-383 (50 495).

[93] E.RADZIEMSKA, W.M.LEWANDOWSKI, NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER FROM DOWNWARD-FACING HORIZONTAL ROUND PLATE, THIRD BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, GDAŃSK, 22-24.08.1999, 459-466 (50 496).

[92] E. RADZIEMSKA, E. KLUGMANN, EFFECT OF TEMPERATURE ON CONVERSION EFFICIENCY OF SOLAR MODULE, XXIII CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY, KOŁOBRZEG, 21-23 SEPTEMBER 1999, S. 97-102, 4 RYS. BIBLIOGR. 5 POZ. (50 000/99),

1998


[91] W.M.LEWANDOWSKI, ENERGIA WOKÓŁ NAS - ODDZIAŁYWANIE RÓŻNYCH SPOSOBÓW WYTWARZANIA I WYKORZYSTANIA ENERGII NA RZECZ ŚRODOWISKA, IV MIĘDZYPRZEDMIOTOWE SEMINARIUM EKOLOGICZNE POD HASŁEM "EDUKACJA DLA EKOROZWOJU", 19-21.05.1998 GDAŃSK,

[90] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI; ABSORPTIVE SOLAR COLLECTOR- MODELLING INVESTIGATIONS, WORLD RENEWABLE ENERGY CONGRESS V, FLORENCJA, 1998,

[89] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, H.BIESZK, T.SERAMAK, T.WILCZEWSKI; KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA OD POZIOMEJ PŁYTY KOŁOWEJ SKIEROWANEJ POWIERZCHNIĄ GRZEJNA KU DOŁOWI, X SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, ŚWIERADÓW ZDRÓJ '98, 14-18 WRZESIEŃ 1998, 575-581,

[88] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI; WPŁYW KONFIGURACJI PŁASKICH POWIERZCHNI POZIOMYCH NA INTENSYFIKACJĘ KONWEKCJI SWOBODNEJ, X SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, ŚWIERADÓW ZDRÓJ '98, 14-18 WRZESIEŃ 1998, 582-588,

[87] W.M.LEWANDOWSKI, T.WILCZEWSKI, P.KONIORCZYK, H.BIESZK, E.RADZIEMSKA; BADANIA PORÓWNAWCZE TRZECH METOD POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA, X SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, ŚWIERADÓW ZDRÓJ '98, 14-18 WRZESIEŃ 1998, 597-604,

[86] W.M.LEWANDOWSKI, S.SZYMAŃSKI, P.KUBSKI, E.RADZIEMSKA, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI; BADANIA EKSPERYMENTALNE KONWEKCYJNEJ WYMIANY CIEPŁA OD POWIERZCHNI IZOTERMICZNEGO STOŻKA, SKIEROWANEGO WIERZCHOŁKIEM KU GÓRZE, X SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, ŚWIERADÓW ZDRÓJ '98, 14-18 WRZESIEŃ 1998, 589-596,

[85] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, P.KUBSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, T.SERAMAK, KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA OD POWIERZCHNI STOŻKOWEJ SKIEROWANEJ WIERZCHOŁKIEM KU DOŁOWI, XIII KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW, CZĘSTOCHOWA, 21-26 WRZESIEŃ 1998, 307-312.

1997


[84] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, S.SZYMAŃSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, E.RADZIEMSKA, T.SERAMAK, NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER FROM CONICAL SURFACES, V UK NATIONAL CONFERENCE ON HEAT TRANSFER, 1997, S.6.

[83] H.BIESZK, W.M.LEWANDOWSKI, T.WILCZEWSKI, S.SZYMAŃSKI, E.RADZIEMSKA, SUPPRESION OF HEAT LOSSES FROM HORIZONTAL SURFACE OF SOLAR DEVICES BY PERIPHERICAL SCREEN, 7-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR ENERGY AT HIGH LATITUDES "NORTH SUN '97",JUNE 9-11, 1997, S.617-624.

[82] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, T.WILCZEWSKI, H.BIESZK, MODYFIKACJA KOLEKTORA SŁONECZNEGO, OGÓLNOPOLSKIE FORUM "MAŁA ENERGETYKA' 97", ZAKOPANE 1997, 1-6,

[81] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, T.WILCZEWSKI, H.BIESZK, BADANIE CHARAKTERYSTYK OGNIWA FOTOWOLTAICZEGO W FUNKCJI TEMPERATURY JEGO EKSPLOATACJI, OGÓLNOPOLSKIE FORUM "MAŁA ENERGETYKA' 97", ZAKOPANE 1997, 1-6,

[80] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, P.KUBSKI, T.WILCZEWSKI, H.BIESZK, WPŁYW KONFIGURACJI NA KONWEKCJĘ SWOBODNĄ, III KONFERENCJA "PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ", WARSZAWA 2-5 GRUDNIA, 1997,

[79] W.M.LEWANDOWSKI, E.RADZIEMSKA, T.WILCZEWSKI, H.BIESZK, BADANIE KONWEKCYJNYCH STRUKTUR PRZEPŁYWU INTERFEROMETREM FIZEAU, III KONFERENCJA "PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ", WARSZAWA 2-5 GRUDNIA, 1997,

1996


[78] W.M. LEWANDOWSKI, H. BIESZK, T.WILCZEWSKI, P. KUBSKI, S.SZYMAŃSKI, J.DYMKOWSKA, S.KLIMKIEWICZ; KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA W APARATURZE, VII KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA "BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM - BEMS' 96", BYDGOSZCZ, 1996, 205 - 210,

[77] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, T.WILCZEWSKI, H.BIESZK, S.SZYMAŃSKI, S.KLIMKIEWICZ, J. DYMKOWSKA; RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH NA WYSYPISKACH ŚMIECI Z WYKORZYSTANIEM BIOGAZU. W: REFERATY, VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM, WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE 1996, 139-146,

[76] W.M. LEWANDOWSKI, J.JARACZ, K.ŻOCHOWSKI, T.WILCZEWSKI, H. BIESZK, W.MAKSYMIUK, KONCEPCJA PROMOWANIA, PROPAGOWANIA I BADANIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I ENERGOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII, OGÓLNOPOLSKIE FORUM "MAŁA ENERGETYKA' 96", CHAŃCZA 1996, S.7,

[75] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, S.SZYMAŃSKI, S.KLIMKIEWICZ, J. DYMKOWSKA; ZINTEGROWANY SYSTEM ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU I KOMPOSTU Z MIEJSKICH WYSYPISK ŚMIECI, OGÓLNOPOLSKIE FORUM "MAŁA ENERGETYKA' 96", CHAŃCZA 1996, S.8,

[74] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, T.WILCZEWSKI, H.BIESZK, S.SZYMAŃSKI, S.KLIMKIEWICZ, J.DYMKOWSKA; THE RECYCLING OF PLASTICS IN DUMPING GROUNDS WITH THE USE OF BIOGAS, VI INT. SYMP. ON HEAT EXCHANGE AND RENEWABLE ENERGY SOURCES, ŚWINOUJŚCIE 1996, 181-188,

[73] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, P.KUBSKI, T.WILCZEWSKI, S.SZYMAŃSKI, J.DYMKOWSKA, S.KLIMKIEWICZ; THE USE OF TRANSPARENT CELLULAR MATERIAL TO IMPROVE THE THERMAL EFFICIENCY OF SOLAR COLLECTORS, 12TH INT. CONGRESS OF CHEM. AND PROCESS ENGINEERING CHISA'96, 1996, P1.3, S.46,

[72] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, S.SZYMAŃSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, J.DYMKOWSKA,, S.KLIMKIEWICZ; THEORETICAL CONSIDERATIONS ON NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER FROM CONICAL SURFACES, 12TH INT.CONGRESS OF CHEM. AND PROCESS ENGINEERING CHISA'96, 1996, P1.4, S.47,

[71] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, S.SZYMAŃSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, J.DYMKOWSKA, S.KLIMKIEWICZ; NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER FROM ISOTHERMAL ROTATIONAL FLAT SURFACES, INT. SYPM. ON TRANSIENT CONVECTIVE HEAT TRANSFER, CESME 1996, 64-65,

[70] W.M.LEWANDOWSKI, M.BUZUK, P.KUBSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, S.SZYMAŃSKI, J. DYMKOWSKA; WPŁYW STOSUNKU DŁUGOŚCI POZIOMEJ PROSTOKĄTNEJ PŁYTY GRZEJNEJ NA KONWEKCJĘ SWOBODNĄ. XVI ZJAZD TERMODYNAMIKÓW. KOŁOBRZEG - KOSZALIN 1996. T.2 S. 65-72,

[69] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, S.SZYMAŃSKI, J.DYMKOWSKA, S. KLIMKIEWICZ; KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA OD OBIEKTÓW KOŁOWO-SYMETRYCZNYCH O ZŁOŻONEJ GEOMETRII.XVI ZJAZD TERMODYNAMIKÓW. KOŁOBRZEG-KOSZALIN 1996, T.2, 73-78,

[68] M.BUZUK, W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, S.SZYMAŃSKI; UTYLIZACJA ODPADÓW NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU DLA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW. INTERNATIONAL CONFERENCE ANALYSIS AND UTILISATION OF OILY WASTES. AUZO'96. 8-12 SEPTEMBER 1996, VOL.1 S.65-69.

[67] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, T.WILCZEWSKI, H.BIESZK, M.BUZUK, S.SZYMAŃSKI, S. KLIMKIEWICZ, J.DYMKOWSKA; THE UTILIZATION ON OF BIOGAS AND WASTE ENERGY FROM DUMPING GROUNDS. INTERNATIONAL CONFERENCE ANALYSIS AND UTILISATION OF OILY WASTES. AUZO'96. 8-12 SEPTEMBER 1996, VOL.1 S.266-271,

1995


[66] S.SZYMAŃSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.BUZUK, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, P.KUBSKI, RECYCLING OF POLYMERIC WASTE MATERIALS ON THE EXAMPLE OF PET BOTTLES, INTERNATIONAL SYMPOSIUM "WASTE MANAGEMENT AND TREATMENT STRATEGIES AND METHODS", MIĘDZYZDROJE 1995, 49-57,

[65] M.BUZUK, W.M.LEWANDOWSKI, S.SZYMAŃSKI, T.WILCZEWSKI, P.KUBSKI, H.BIESZK, A SIMPLE RECYCLING METHOD FOR PET-MADE BOTTLES, INTERNATIONAL SYMPOSIUM "WASTE MANAGEMENT AND TREATMENT STRATEGIES AND METHODS ", MIĘDZYZDROJE 1995, 65-69,

[64] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, M.BUZUK, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, S.SZYMAŃSKI, NATURAL CONVECTION HEAT TRANSFER FROM ISOTHERMAL HORIZONTAL AND RECTANGULAR PLATES, 2ND BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, RIGA, 1995,

[63] W.M.LEWANDOWSKI, JAWAD M. KHUBEIZ, P.KUBSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, M.BUZUK, S.SZYMAŃSKI, CONVECTIVE HEAT TRANSFER FROM COMPLEX SURFACE COMPOSED OF HORIZONTAL RING AND A HEMISPHERE IN THE MIDDLE, 2ND BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, RIGA, 1995,

[62] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, P.KUBSKI, T.WILCZEWSKI, M.BUZUK, S.SZYMAŃSKI, HEAT TRANSFER FROM FLAT SURFACES THROUGH THE ONE SIDE OPENED PANEL OF CELLULAR MATERIAL, 2ND BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, RIGA, 1995,

[61] S.SZYMAŃSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.BUZUK, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROCESIE RECYKLINGU MATERIAŁOWEGO NA PRZYKŁADZIE PET I PC, KRAJOWA KONFERENCJA "POLIMERY, ŚRODOWISKO, RECYKLING", MIĘDZYZDROJE 1995, 389 - 390,

[60] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, H.BIESZK, M.J.KHUBEIZ, M.BUZUK, S.SZYMAŃSKI, T.WILCZEWSKI, KONWEKCJA SWOBODNA OD POWIERZCHNI O RÓŻNYCH KONFIGURACJACH, XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ, GDAŃSK, 1995, 89-94,

[59] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, M.J.KHUBEIZ, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, M.BUZUK, S.SZYMAŃSKI, KONWEKCYJNE STRATY CIEPŁA OD POKRYW APARATÓW ZBIORNIKOWYCH I REAKTORÓW, XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ, GDAŃSK, 1995, 95 – 98,

[58] T.WILCZEWSKI, W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, H.BIESZK, M.BUZUK, S.SZYMAŃSKI, DYNAMICZNA METODA WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA W STANACH NIEUSTALONYCH, XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ, GDAŃSK, 1995, 129- 132,

[57] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, P.KUBSKI, T.WILCZEWSKI, M.BUZUK, S.SZYMAŃSKI, THE NEW METHOD OF ESTIMATION OF HEAT LOSSES FROM SOLAR COLLECTOR, II TAGUNG ERNEUERBARE ENERGIEN IM UMWELTSCHUTZ, (II KONFERENCJA "ENERGIE ODNAWIALNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA), SZCZECIN 1995, 107- 116,

[56] W.M.LEWANDOWSKI, M.BUZUK, P.KUBSKI, S.SZYMAŃSKI, H.BIESZK, T.WILCZEWSKI, J. DYMKOWSKA, BADANIA WIZUALIZACYJNE KONWEKCJI SWOBODNEJ OD POZIOMYCH PŁYT PROSTOKĄTNYCH, IX SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY-AUGUSTÓW 1995, 39- 48,

[55] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, S.SZYMAŃSKI, M.BUZUK, H.BIESZK,, T.WILCZEWSKI, PODSTAWY TEORETYCZNE WYMIANY CIEPŁA OD POWIERZCHNI STOŻKOWYCH, IX SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY -AUGUSTÓW 1995, 49- 56,

[54] T.WILCZEWSKI, W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, H.BIESZK, S.SZYMAŃSKI, M.BUZUK, J. DYMKOWSKA, SPOSÓB WYZNACZANIA NACHYLENIA KRZYWYCH NAGRZEWANIA W METODACH DYNAMICZNYCH, IX SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY -AUGUSTÓW 1995, 433- 440,

[53] A.RUDNICKI, M.WILCZOPOLSKI, W.M.LEWANDOWSKI, WYKORZYSTANIE ŻUŻLI POMIEDZIOWYCH DO WYTWARZANIA BETONÓW EPOKSYDOWYCH, KRAJOWA KONFERENCJA "POLIMERY, ŚRODOWISKO, RECYKLING", MIĘDZYZDROJE 1995, S.2,

[52] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, P.KUBSKI, T.WILCZEWSKI, M.BUZUK, S.SZYMAŃSKI, J. DYMKOWSKA, PODNIESIENIE SPRAWNOŚCI TERMICZNEJ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, II KONFERENCJA PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, WARSZAWA, 1995, T.II, 63-70,

1994


[51] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI; MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA, GOSPODARKA CIEPLNA, CZĘSTOCHOWA, 1994, 1-6,

[50] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI; O MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA POMPY CIEPŁA, SILNIKA GAZOWEGO Z PRĄDNICĄ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYTWARZAJĄCEJ BIOGAZ, KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA, NOWE TENDENCJE W CHŁODNICTWIE, SZCZECIN, 1994, 1-10,

[49] H.BIESZK, W.M.LEWANDOWSKI; THE MODIFICATION OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER FROM FLAT SURFACES, V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM, WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, ŚWINOUJŚCIE, 1994, S.8,

[48] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.BUZUK; LOCAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER COEFFICIENT ON ISOTHERMAL SPHERE, V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM, WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, ŚWINOUJŚCIE, 1994, S.8,

[47] S.SZYMAŃSKI, W.M.LEWANDOWSKI, S.SOBIESZCZYK; PRÓBA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POLIWĘGLANU I POLITETRAFTALENU ETYLOWEGO DO PRODUKCJI TWORZYW O PODWYŻSZONYCH WŁASNOŚCIACH MECHANICZNYCH, V POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM "NAUKA DLA PRAKTYKI", GDAŃSK, 1994.

[46] W.M.LEWANDOWSKI, S.SZYMAŃSKI, P.KUBSKI; SPOSÓB OKREŚLANIA PARAMETRU EFEKTYWNOŚCI TERMICZNEJ FORMY W PROCESIE FORMOWANIA WTRYSKOWEGO, V POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM "NAUKA DLA PRAKTYKI", GDAŃSK, 1994.

1993


[45] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, P.KUBSKI; FREE CONVECTION HEAT TRANSFER FROM POLYGONAL HORIZONTAL SURFACES, 11-TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING CHISA, 1993, G8.37, NR.94, S.10,

[44] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK; HEAT TRANSFER THROUGH THE PANEL OF MATERIAL OF CELLULAR STRUCTURE, 11-TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING CHISA, 1993, G8.38, NR.119, 1-10,

[43] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI; KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA OD POZIOMEJ PŁYTY PROSTOKĄTNEJ, XV ZJAZD TERMODYNAMIKÓW - KOKOTEK WRZESIEŃ, 1993, 1-6,

[42] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, P.KUBSKI; BADANIA EKSPERYMENTALNE WPŁYWU KSZTAŁTU POWIERZCHNI NA KONWEKCYJNĄ WYMIANĘ CIEPŁA, XV ZJAZD TERMODYNAMIKÓW - KOKOTEK WRZESIEŃ 1993, 1-6,

[41] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI; O MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO UZDATNIANIA WODY W PROCESIE DEKARBONIZACJI, KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY BADAWCZE W ENERGETYCE CIEPLNEJ, WARSZAWA GRUDZIEŃ 1993, S.175-181,

1992


[40] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, M.J.KHUBEIZ; METODA POMIARU STRUMIENIA CIEPŁA PŁYTĄ SZCZELINOWĄ, VIII SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY BIAŁOWIEŻA, 1992, S.309-316,

[39] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, M.J.KHUBEIZ; KONWEKCJA SWOBODNA OD POWIERZCHNI ZŁOŻONYCH, VIII SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY BIAŁOWIEŻA, 1992, S.317- 324,

[38] M.J.KHUBEIZ, W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI; BADANIA EKSPERYMENTALNE WYMIANY CIEPŁA OD ZŁOŻONEJ POWIERZCHNI POZIOMEGO PIERŚCIENIA Z PÓŁKULĄ POŚRODKU; VIII SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY BIAŁOWIEŻA, 1992, S.231-238

[37] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI; KONWEKCJA SWOBODNA OD PŁASKICH POZIOMYCH POWIERZCHNI WIELOKĄTNYCH; III SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY BIAŁOWIEŻA, 1992, S.293-300,

1991


[36] H.BIESZK, W.M.LEWANDOWSKI; THEORETICAL CONSIDERATIONS AND EXPERIMENTAL VERIFICATION OF INFLUENCE OF CYLINDRICAL SCREEN ON FREE CONVECTION HEAT TRANSFER FROM A HORIZONTAL PLATE, 4TH WORLD CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING-STRATEGIES 2000. KARLSRUHE, GERMANY JUNE 16-21 1991 REF.8.1-24, 1-19,

[35] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.J.KHUBEIZ; LAMINAR FREE CONVECTION HEAT TRANSFER FROM ISOTHERMAL SPHERE. 4TH WORLD CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING - STRATEGIES 2000. KARLSRUHE, GERMANY, JUNE 16-21 1991 REF.8.1-25 , 1-18,

[34] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.J.KHUBEIZ; LAMINAR FREE CONVECTION HEAT TRANSFER FROM ISOTHERMAL HEMISPHERE. I BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, GÖTEBORG SWEDEN CHALMERS UNIVERSITY 26-28 AUGUST 1991, 1-15,

[33] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, M.J.KHUBEIZ; LAMINAR FREE CONVECTION HEAT TRANSFER FROM HORIZONTAL RING. I BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, GÖTEBORG SWEDEN CHALMERS UNIVERSITY 26-28 AUGUST 1991, 1-14.

1990


[32] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.J.KHUBEIZ; ANALIZA TEORETYCZNA LAMINARNEJ KONWEKCJI SWOBODNEJ OD KULI. XIV ZJAZD TERMODYNAMIKÓW. KRAKÓW AGH WRZESIEŃ 1990 Z.1 S.393-400,

[31] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI, M.J.KHUBEIZ; KONWEKCJA NATURALNA OD IZOTERMICZNEJ KOŁOWEJ PŁYTY POZIOMEJ. XIV ZJAZD TERMODYNAMIKÓW. KRAKÓW AGH WRZESIEŃ 1990 Z.1 S.439-446,

[30] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.J.KHUBEIZ; LAMINARNA KONWEKCJA SWOBODNA OD PŁASKIEGO POZIOMEGO PIERŚCIENIA. IX KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW, KRAKÓW AGH WRZESIEŃ 1990 S.165-170,

[29] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.J.KHUBEIZ; WPŁYW KULISTEGO ROZWINIĘCIA POWIERZCHNI PŁYTY KOŁOWEJ NA KONWEKCYJNĄ WYMIANĘ CIEPŁA. IX KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW, KRAKÓW AGH WRZESIEŃ 1990 S.177-182,

[28] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI, M.J.KHUBEIZ; ANALIZA TEORETYCZNA LAMINARNEJ KONWEKCJI SWOBODNEJ OD PÓŁKULI. IX KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW, KRAKÓW AGH WRZESIEŃ 1990 S.171-176,

DO 1990


[27] W.M.LEWANDOWSKI, M.J.KHUBEIZ; EKSPERYMENTALNE BADANIA WPŁYWU UKSZTAŁTOWANIA DNA NA KONWEKCYJNĄ WYMIANĘ CIEPŁA W CYLINDRYCZNEJ PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ. XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ, ŚWINOUJŚCIE, MAJ 1989 CZ.II,S.22-25,

[26] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, J.CIEŚLIŃSKI; KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA OD IZOTERMICZNEJ PŁYTY GRZEJNEJ W PRZESTRZENI NIEOGRANICZONEJ W OBECNOŚCI OSŁON O RÓŻNEJ WYSOKOŚCI. XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ, SZCZECIN- ŚWINOUJŚCIE, MAJ 1989 CZ.II S.26-29,

[25] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, J.CIEŚLIŃSKI; MECHANIZM KONWEKCYJNEJ WYMIANY CIEPŁA OD POZIOMEJ PŁYTY W OBECNOŚCI OSŁON CYLINDRYCZNYCH. VII SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, JADWISIN 1989 S.177-182,

[24] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK; HEAT LOSSES FROM SCREENED HEATED FLAT SURFACES. JOURNEES DE LA SCIENCE FRANCO-POLONAISE A GDAŃSK. SESION DE NOVEMBERE 1989. INST. NAT. POLYTECH. TOULOUSE. ECOLE POLYTECH.GDAŃSK 1989, S.12-15,

[23] T.WILCZEWSKI; REACTIVITY OF THE INSTABLE CPRU+ CATION OBSERVED IN MASS SPECTOMETRY (FD) AND IN HIGH-BOILING POLAR SOLVENTS; PROC./ 17TH GDR-POLAND COLLOQUE ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. HOLZHAU I GDR APRIL 24-29, 1989. LIST OF PARLICIPANTS AND PROGRAMME./HOLZHAU/ GDR/: CENTR. INST. ORG. CHEM. ACAD. SCI GDR, 1989 S. 67, (028333),

[22] W.M.LEWANDOWSKI; KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA OD PŁYT O SKOŃCZONYCH WYMIARACH. VIII KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW, BIAŁYSTOK-BIAŁOWIEŻA, WRZESIEŃ 1988 T.1 S.459-464,

[21] W.M.LEWANDOWSKI, M.J.KHUBEIZ; BADANIA EKSPERYMENTALNE KONWEKCYJNEJ WYMIANY CIEPŁA OD DEN SFERYCZNYCH. II KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WYMIANY CIEPŁA W APARATURZE CHEMICZNEJ, USTRONIE-JASZOWIEC, 13-15.10.1988, 1-12,

[20] W.M.LEWANDOWSKI, H.BIESZK, J.CIEŚLIŃSKI. WPŁYW OSŁON CYLINDRYCZNYCH PŁYTY GRZEJNEJ NA KONWEKCYJNĄ WYMIANĘ CIEPŁA, II KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WYMIANY CIEPŁA W APARATURZE CHEMICZNEJ, USTRONIE-JASZOWIEC, 13-15.10.1988,1-12,

[19] W.M.LEWANDOWSKI; KONWEKCJA NATURALNA OD PŁYT UKOŚNYCH - ROZWIĄZANIE TEORETYCZNE, MATER. XIII ZJAZD TERMODYNAMIKÓW. CZĘSTOCHOWA-KOZUBNIK, WRZESIEŃ, 1987 Z.1 S.401-404,

[18] H.BIESZK; DYSPERSJA WZDŁUŻNA W APARATACH BARBOTAŻOWYCH W UKŁADZIE CIECZ-GAZ, KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "KOLUMNOWE APARATY DO WYMIANY MASY I CIEPŁA", USTROŃ-JASZOWIEC, 1987, S.1-13,

[17] T.WILCZEWSKI; THE REACTION OF HYDRIDO/N-CYCLOPENTADIENYL/BIS/TRIPHENYLPHOSPHINE/RUTHENIUM /II/ WITH SULPHONIC ACIDS, PROC. XVII-TH POLAND-GDR COLLOGUY ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. POLAND, TUCZNO, OCTOBER 12-17.1987, WARSAW: WARS. TECH. UNIV., POL. ACAD. SC. A. POL. CHEM. SOC., 1987 S. 25-26, (023872),

[16] H.BIESZK; WNIKANIE CIEPŁA W SYSTEMACH ŚCIANKA-DYSPERSYJNY UKŁAD DWUFAZOWY, XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ, POZNAŃ 1986, S.15,

[15] W.M.LEWANDOWSKI: BADANIA EKSPERYMENTALNE KONWEKCJI NATURALNEJ OD IZOTERMICZNEJ UKOŚNEJ PŁYTY KOŁOWEJ. MATER. SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY. WARSZAWA-JABŁONNA 1986 S.159-164,

[14] W.M.LEWANDOWSKI; OKREŚLENIE WPŁYWU KĄTA POCHYLENIA PŁYTY NA PUNKT ODERWANIA TERMICZNEJ I HYDRAULICZNEJ WARSTWY PRZYŚCIENNEJ. MATER. SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, WARSZAWA-JABŁONNA 1986 S.165-170,

[13] W.M.LEWANDOWSKI, HYDRODYNAMICZNE, KONWEKCYJNE TERMICZNE I KONWEKCYJNE MASOWE STRUMIENIE SWOBODNE, MATER. VI KRAJ. KONF. MECH. CIECZY I GAZÓW, GLIWICE, WRZESIEŃ, 1984, S.7.

[12] W.M.LEWANDOWSKI, EKSPERYMENTALNE BADANIA STRUMIENI I ŚLADÓW SWOBODNYCH, MATER. XII ZJAZD. TERMODYNAMIKÓW., KRAKÓW - RYTRO, WRZESIEŃ, 1984, S.6.

[11] W.M.LEWANDOWSKI, TERMICZNE I HYDRODYNAMICZNE STRUMIENIE SWOBODNE, MATER., XII ZJAZD. TERMODYNAMIKÓW., KRAKÓW - RYTRO, WRZESIEŃ, 1984, S.6.

[10] W.M.LEWANDOWSKI; EKSPERYMENTALNE BADANIA HYDRODYNAMICZNEGO MODELU KOMÓRKI KONWEKCYJNEJ, SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, JABŁONNA, 1983 S.184-189,

[9] W.M.LEWANDOWSKI; BADANIA EKSPERYMENTALNE PRZECIWPRĄDOWYCH STRUMIENI SWOBODNYCH. MATER. XI OGÓLNOPOLSKA. KONF. NAUK. INŻ. CHEM. I PROCES., GLIWICE - KOZUBNIK, 14-17 GRUDZIEŃ, 1983 CZ.II. S.111-117,

[8] P.KUBSKI, W.M.LEWANDOWSKI; WYMIAR KOMÓRKI KONWEKCYJNEJ JAKO CHARAKTERYSTYCZNY WYMIAR KONWEKCJI NATURALNEJ OD PŁYT POZIOMYCH. MATER. XI ZJAZDU TERMODYNAMIKÓW. SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE, WRZESIEŃ, 1981, CZ.2, S.312-315,

[7] W.M.LEWANDOWSKI, P.KUBSKI; BADANIA EKSPERYMENTALNE KONWEKCJI SWOBODNEJ OD PŁYTY POZIOMEJ SKIEROWANEJ POWIERZCHNIA GRZEJNĄ W GÓRĘ, X JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA. KONFERENCJA NAUKOWA INŻ. CHEM. I PROC., LÓDŹ, 16-19 WRZESIEŃ, 1980, CZ.2, S.293-294,

[6] W.M.LEWANDOWSKI, W.STANKIEWICZ, H.BIESZK; AUTOMATYCZNE REGULOWANIE ZAWARTOŚCI CO2, X SESJA NAUKOWA KOMITETU TECHNOLOGII I CHEMII ŻYWNOŚCI PAN, KRAKÓW, 7-9 LUTY, 1979, S.14,

[5] H.BIESZK, W.STANKIEWICZ; MOC MIESZANIA DYSKOWEGO MIESZADŁA Z ŁOPATKAMI TRAPEZOWYMI, II OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM "MIESZANIE", ŁÓDŹ 1978,

[4] S.SKONIECZNY, T.WILCZEWSKI, A.LEDUCHOWSKI; BROMOWANIE 1-NITROAKRYDONU, ŁÓDŹ, 20-22.09.1978. ŁÓDŹ: PTCH., SITPCHEM.,,1978, SEKCJA 2, S. 133, (019574),

[3] W.STANKIEWICZ, H.BIESZK; PIONOWY NAWAPNIACZ WSTĘPNY SOKÓW CUKROWNICZYCH, SESJA KOMITETU CHEMII I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI PAN, WARSZAWA 1976,

[2] J.BIERNAT, T.WILCZEWSKI; A SIMPLE CHROMATOGRAPHIC TEST FOR THE DETECTION OF CATION COMPLEXING BY MACROCYCLIC POLYFUNCTIONAL LEWIS BASES; IX POLISCH-GDR COLLOGNY ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, MAUSZ, POLAND, SEPTEMBER 1977, WARSZAWA: P.WARSZ., 1977 S. 20, (012067),

[1] J.DOBROWOLSKI, E.KIRKOR, W.WOJNOWSKI, J.PREJZNER, T.WILCZEWSKI, S.SZWABSKI; BADANIE CHEMICZNYCH SKUTKOW PROBNYCH ZRZUTOW FOSFOGIPSU DO ZATOKI GDANSKIEJ; ZJAZD NAUKOWY PTCH I SITPCHEM, WARSZAWA , 1971 S. 31, (007447)