Oferta tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej publikowana jest w systemie Moja PG.
Tematy prac dyplomowych mogą być opracowane we współpracy ze studentami z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i predyspozycji.