DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Eksperymentalne, teoretyczne i numeryczne badanie konwekcji swobodnej od obiektów o różnej geometrii
 • Badanie przewodzenia ciepła w stanach ustalonych i nieustalonych pod kątem wyeliminowania oporu kontaktowego i opracowania metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
 • Badanie charakterystyk krzemowych ogniw fotowoltaicznych
 • Opracowanie technologii recyklingu czystego krzemu ze zużytych lub uszkodzonych ogniw/modułów PV
 • Badanie różnych nośników odnawialnych źródeł energii: biogazu, wodoru, energii słonecznej oraz urządzeń do ich konwersji, magazynowania i wykorzystania (kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, ogniw paliwowych, generatorów wiatrowych, pomp ciepła)
 • Badania numeryczne zjawisk konwekcji swobodnej i innych rodzajów wymiany ciepła oraz zagadnień przepływowych w aparatach i instalacjach przemysłowych, obiektach budowlanych i urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Recykling materiałowy zużytych opon samochodowych
 • Zastosowanie materiałów zmieniających fazę (PCM) jako akumulatorów energii
 • Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach przemysłowych

OFERTA ANALITYCZNA, BADAWCZA I TECHNOLOGICZNA

 • Wszechstronne badanie wymiany ciepła: zagadnienia konwekcji swobodnej, przewodnictwa cieplnego, strat ciepła, intensyfikacji i hamowania wymiany ciepła
 • Badanie konwersji, magazynowania, transportu i wykorzystania odnawialnych, proekologicznych źródeł energii
 • Analiza możliwości produkcji i wykorzystania biopaliwa rzepakowego (Biodiesla)
 • Koncepcje i konstrukcje nowych turbin wiatrowych

Badania numeryczne zagadnień wymiany energii, masy i pędu w oparciu o stałą licencję profesjonalnego programu FLUENT