Konkurs fotograficzny „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej”

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej”.

Tematem prac konkursowych mogą być budynki Wydziału Chemicznego oraz  infrastruktura naukowo-badawcza (laboratoria, aparatura), ze szczególnym uwzględnieniem detali architektonicznych zabytkowych budynków i ich wyposażenia.

Konkurs skierowany jest do pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej i trwa od dnia 01.12.2019r. do 31.01.2020r.

Przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, których całkowita wartość to 5000 zł.

Nadesłane prace będą poddane ocenie jury w składzie: Maciej Kosycarz – przewodniczący, pozostali członkowie: Barbara Jacaszek, Lucyna Nyka, Jan Buczkowski, Ewa Klugmann-Radziemska. Jury przyzna trzy nagrody główne:

  • I nagroda: 2500 zł
  • II nagroda: 1500 zł
  • III nagroda: 1000 zł

oraz wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w albumie oraz na wystawie, która będzie prezentowana w budynkach Politechniki Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania:

Informacje o autorze
Karta zgłoszenia
Regulamin konkursu
RODO