Koronawirus Koronawirus

COVID-19 - Apel Pani Dziekan

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

w związku z bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną i dużą liczbą zakażeń COVID-19 (Gdańsk w „strefie czerwonej"):

 

 

 

 

 • apeluję do społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego PG o zwracanie szczególnej uwagi na obowiązujące wytyczne sanitarne i zasady funkcjonowania w trakcie pandemii;
 • mobilizuję wszystkich Państwa do takiego zachowania w pracy, jak i poza nią, aby nie narażać innych na zachorowanie i nie przyczynić się do rozpowszechnienia wirusa na terenie Wydziału;
 • przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa;
 • proszę o zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), regularne dezynfekowanie rąk i ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w sali;
 • proszę o prowadzenie zajęć wykładowych dla wszystkich studentów I i II stopnia w formie zdalnej od dnia 19.10.2020;
 • zachęcam do prowadzenia zajęć praktycznych (ćwiczeniowych, seminaryjnych, projektowych) w formie zdalnej od dnia 19.10.2020;
 • proponuję rozważenie możliwości przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych, które dotychczas odbywają się w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • proszę o priorytetowe potraktowanie studentów/dyplomantów - umożliwianie/ułatwianie studentom VII semestru (semestr dyplomowy) prowadzenia badań w ramach realizacji pracy dyplomowej (projektu dyplomowego);
 • obrony prac dyplomowych od 19.10.2020 będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie;
 • obrony prac doktorskich już są prowadzone w trybie zdalnym (lub hybrydowym) – od 19.10.2020 liczba osób uczestniczących w sposób tradycyjny podczas publicznej obrony będzie ograniczona do niezbędnego minimum;
 • zachęcam do ograniczenia bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami – nalegam na e-kontakty (wykorzystujmy wideo-konferencję także do spotkań pomiędzy pracownikami);
 • pracownicy różnych działów i sekcji będą pracowali w systemie hybrydowym – harmonogram ich pracy widnieje na stronie wydziałowej.

 

Wszystkim Państwu życzę zdrowia.

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Dziekan