Koronawirus Koronawirus

COVID-19 informacja Pani Dziekan [29.10.2020]

Szanowni Państwo,
w  związku z gwałtownie rosnącą  liczbą zakażeń COVID-19 zobowiązuję wszystkich do prowadzenia zajęć dla studentów I i II stopnia w formie zdalnej (dotyczy wszystkich form zajęć, także praktycznych) od dnia 2.11.2020 do dnia  15.11.2020 roku. Zajęcia powinny odbywać się według dotychczasowego planu zajęć; należy pamiętać o nie budzącym wątpliwości udokumentowaniu faktu odbycia zajęć zdalnych.

Kolejne zarządzenia będą korelowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa lub/i zmianą sytuacji epidemiologicznej oraz podawane Państwu z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia.

Dziekan Wydziału Chemicznego
(-) prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik