Koronawirus Koronawirus

COVID-19 - zasady prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników PG apeluję o bezwzględne stosowanie się do wytycznych obowiązujących na obszarze określonym jako strefa czerwona.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz ogłoszeniem, które ukazało się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19

zobowiązuję do:

  • prowadzenia zajęć wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich studentów I i II stopnia w formie zdalnej od dnia 26.10.2020 według dotychczasowego planu zajęć; należy pamiętać o nie budzącym wątpliwości udokumentowaniu faktu odbycia zajęć zdalnych;
  • prowadzenia zajęć praktycznych (projektowych i laboratoryjnych) w formie zdalnej od dnia 26.10.2020 z wyjątkiem zajęć, które nie mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym - te odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem, gdy ich termin nie koliduje w danym dniu z zajęciami trybu zdalnego;
  • w przypadku konfliktów zajęć zdalnych i stacjonarnych, zajęcia odbywać się będą mogły w innych terminach po ich uzgodnieniu przez prowadzącego ze studentami i zgłoszeniu tego faktu do dziekanatu oraz Prodziekanowi ds. kształcenia; terminy odbywania tych zajęć muszą być zgłoszone i wpisane w systemie MojaPG.

 

Decyzja obowiązuje do odwołania. Kolejne zarządzenia będą korelowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa lub/i zmianą sytuacji epidemiologicznej oraz podawane Państwu z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Z uwagi na duże prawdopodobieństwo utrzymania się formy zdalnej kształcenia (do końca semestru zimowego) proszę Państwa o planowanie prowadzenia zajęć dydaktycznych w takiej właśnie formie nawet w dłuższej perspektywie czasu i wcześniejsze przygotowanie materiałów. Przypominam o możliwości skorzystania z pomocy przy ich tworzeniu (https://pg.edu.pl/enauczanie/dla-wykladowcow). 

 

Nalegam na priorytetowe potraktowanie studentów-dyplomantów i umożliwianie/ułatwianie studentom VII semestru (semestr dyplomowy) prowadzenia badań w ramach realizacji pracy dyplomowej (projektu dyplomowego).

 

 

Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia.

 

Dziekan Wydziału Chemicznego
(-) prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik