Koronawirus Koronawirus

Traci moc zarządzenie Dziekana z dnia 29.10.2020

Szanowni Państwo,

z dniem 16.11.2020 traci moc zarządzenie Dziekana z dnia 29.10.2020, które obowiązywało  od 02.11.2020.
Tym samym wracamy do zasad, które obowiązywały wcześniej tj. od 26.10.2020. Oznacza to, iż zobowiązuję Państwa do:

  • prowadzenia zajęć wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich studentów I i II stopnia w formie zdalnej według dotychczasowego planu zajęć; należy pamiętać o nie budzącym wątpliwości udokumentowaniu faktu odbycia zajęć zdalnych;
  • prowadzenia zajęć praktycznych (projektowych i laboratoryjnych) w formie zdalnej z wyjątkiem zajęć, które nie mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym - te odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem, gdy ich termin nie koliduje w danym dniu z zajęciami trybu zdalnego;
  • w przypadku konfliktów zajęć zdalnych i stacjonarnych, zajęcia odbywać się będą mogły w innych terminach po ich uzgodnieniu przez prowadzącego ze studentami i zgłoszeniu tego faktu do dziekanatu oraz Prodziekanowi ds. kształcenia; terminy odbywania tych zajęć muszą być zgłoszone i wpisane w systemie MojaPG.

Decyzja obowiązuje do odwołania. Kolejne zarządzenia będą korelowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa lub/i zmianą sytuacji epidemiologicznej oraz podawane Państwu z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem
prof. dr hab. inż. A. Kot-Wasik
Dziekan