Koronawirus Koronawirus

Zajęcia z Wychowania Fizycznego

Informujemy, że od dnia 26.10 zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą w formie hybrydowej, która zakładała:

  • prowadzenie zajęć stacjonarnych dla studentów zainteresowanych taką formą,
  • możliwość zaliczenia wychowania fizycznego w formie zdalnej, przez studentów, którzy nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

Kazimierz Rozwadowski
z-ca Dyrektora Centrum Sportu Akademickiego
Politechniki Gdańskiej
ds. dydaktycznych