Informacje podstawowe

Koło Studentów Biotechnologii jest organizacją studencką działającą przy Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku funkcjonujemy oraz dumnie reprezentujemy Katedrę oraz Wydział zarówno w murach naszej Uczelni jak i poza nimi. Zrzeszamy najambitniejszych studentów kierunku Biotechnologia, pragnących działać, poszerzać swoją wiedzę oraz dzielić się nią z innymi. U podstaw naszej aktywności leży pomoc w rozwoju członków naszego koła, a także tak ważna, w dzisiejszych czasach, popularyzacja nauki. Biotechnologia nie jest dla nas jedynie nauką, jest pasją. Aktywnie i co roku organizujemy szkolenia, przekazując studentom wiedzę na temat podstawowych technik pracy w laboratorium. Lecz to nie wszystko, przygotowujemy też wykłady otwarte prowadzone przez wykładowców trójmiejskich uczelni. Na naszych seminariach prezentujemy swoje osiągnięcia, a powstające dzięki nim referaty przedstawiamy na konferencjach naukowych w całej Polsce. Członkowie koła realizują własne projekty naukowe, osiągając międzynarodowe sukcesy. Podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki rozpowszechniamy wiedzę na temat biotechnologii, szczególnie wśród młodzieży. Stale dbamy o dynamiczny rozwój koła, podnoszenie kompetencji jego członków i kształtowanie postawy dobrego naukowca, który potrafi z zaangażowaniem pracować nie tylko indywidualnie ale również zespołowo.