dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska

adiunkt

 

wizytówka

 

 

tel.          +48 58 347 11 51
e-mail    agnieszka.glowacz@pg.edu.pl
pokój      311, Budynek B Wydziału Chemicznego


WYKSZTAŁCENIE

2014 Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie biotechnologii
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie skór z mechanicznego odskórzania łososi jako źródła oleju i żelatyny oraz opracowanie metody wytwarzania finalnego produktu w postaci mikrokapsułek

2008 Stopień magistra inżyniera biotechnologii
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia, specjalność Technologia, Biotechnologia i Analiza Żywności
Tytuł pracy dyplomowej: Określenie stopnia przemian oksydatywnych wybranych produktów mięsnych podczas ich przechowywania i obróbki termicznej


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 02.2018 Adiunkt
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

06.2013-11.2016 Asystent
Katedra Chemii Analitycznej, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

07.2014-.03.2015 Specjalista ds. podniesienia jakości kształcenia
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny


PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Wastewater treatment and disposal of sewage sludge - GTM
Prawne i techniczne metody ochrony wody - ZTM
Wastewater and water quality control - GTM
Metody mikroskopowe w monitoringu środowiska - ZTM
Microscopy in environmental monitoring - GTM
Gospodarka odpadami i utylizacja odpadów komunalnych - ZTM
English technical terminology - ITNE
Angielska terminologia techniczna - TPKiMF
Chemia i technologia tłuszczów - TPKiMF
Waste management and waste disposal - GTM
Od pomysłu do przemysłu - TPKiMF


HOBBY

kulinaria, literatura, akwarystyka