dr inż. Aneta Dorota Pacyna-Kuchta

adiunkt

 

wizytówka

 

          

 

tel.           +48 58 347 15 23
e-mail     aneta.kuchta@pg.edu.pl
pokój      302, Budynek B Wydziału Chemicznegoa


WYKSZTAŁCENIE

02.2020 Stopień doktora nauk chemicznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Polietchnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Temat rozprawy doktorskiej: Materiały biologiczne pochodzące od ptaków morskich oraz renifera Svalbardzkiego, jako źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska polarnego

2014 - 2020 Politechnika Gdańska, Studia doktoranckie (Dyscyplina: Chemia), Katedra Chemii Analitycznej

2014 Stopień magistra
Politechnika Gdańska, Technologie Ochrony Środowiska, specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

2013 Stopień inżyniera
Politechnika Koszalińska, Ochrona Środowiska, specjalność: Bioanalityka

2016 - 2017 Uniwersytet Gdański, Studia Podyplomowe, GIS- System Informacji Geograficznej


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 02.2020 Adiunkt
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

10.2019 - 02.2020 Asystent
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

09.2016 Udział w ekspedycji naukowej na Svalbard, Arktyka Europejska

09-12.2015 Staż naukowy, Uniwersytet Aarhus, Wydział Bionauk, Dania

08.2013 Staż naukowy, Morski Instytut Rybactwa, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, Gdynia


PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Computer aided design - IAC
Chemistry and technology of dispersed systems - GTM
Technologia kosmetyków - TCh
Technologia koloidów - TCh
Waste management and waste disposal - GTM
Microscopy in environmental monitoring - GTM


HOBBY   

fotografia, ornitologia, język japoński