dr inż. Ilona Kłosowska-Chomiczewska

adiunkt

 

wizytówka

 

 

tel.          +48 58 347 11 51
e-mail     ilona.chomiczewska@pg.edu.pl
pokój      311, Budynek B Wydziału Chemicznego


WYKSZTAŁCENIE

2014 Stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Tytuł rozprawy: Właściwości fizykochemiczne i możliwości zastosowania preparatu biosurfaktantowego wytwarzanego przez Pseudomonas PS-17

2008 Stopień magistra inżyniera technologii organicznej
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Organiczna
Tytuł pracy dyplomowej: Solubilizacja mieszanin węglowodorów w roztworach surfaktantów niejonowych


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

8-10.10.2019 Szkolenie naukowe, Institute of Food Science Research, CIAL (CSIC-UAM), Department of Bioactivity and Food Analysis – modele i procedury statycznego i semi-dynamicznego trawienia in vitro

03-04.2019 Staż naukowy,  Departamento de Física Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, España - lipoliza na powierzchni pojedynczej kropli

od 10.2015 Adiunkt
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

07-08.2015 Staż naukowy, Institute of Food Research, Norwich Research Park, Norwich, UK – trawienie białek roślinnych i żeli białkowych w symulowanych warunkach żołądkowo-jelitowych

10.2014-09.2015 Asystent
Katedra Technologii Tłuszczów i Detergentów, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny


PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Układy koloidalne - ChB
Chemia środowiska - ZTM
Environmental chemistry - GTM


HOBBY

jazda konna, sporty zimowe, podróże, kulinaria, literatura współczesna