dr inż. Patrycja Szumała

adiunkt

 

wizytówka

 

 

tel.          +48 58 347 15 23
e-mail     patrycja.szumala@pg.edu.pl
pokój      302, Budynek B Wydziału Chemicznego

 

WYKSZTAŁCENIE

2011 Stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Tytuł rozprawy: Badanie możliwości zastosowania monoacylogliceroli do otrzymywania układów mikroemulsyjnych

2006 Stopień magistra inżyniera technologii organicznej
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Organiczna.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 02.2013 Adiunkt
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

07-08.2015 Staż naukowy, Institute of Food Research, Norwich Research Park, Norwich, UK – trawienie białek roślinnych i żeli białkowych w symulowanych warunkach żołądkowo-jelitowych

10.2010-01.2011 Asystent ds. produktu, firma Ekokomes, Gdańsk


PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Technologia związków powierzchniowo czynnych - TPKiMF
Chemia i nanotechnologia kosmetyków - WFTiMS
Technologia Kosmetyków – TPKiMF
Kosmetologia w zastosowaniach biomedycznych - CwM
Technologia koloidów - TPKiMF
Kontrola jakości w technologii chemicznej - TPKiMF
Metody mikroskopowe w monitoringu środowiska - ZTM
Microscopy in environmental monitoring - GTM
Historia odkryć i wynalazków - TPKiMF, ATiP

 

HOBBY

filmy i książki o tematyce kryminalnej oraz horrory, sport (piłka siatkowa i ręczna), motocykle