mgr inż. Natalia Łozińska 

  

 

    

tel.        +48 58 347 12 52
e-mail   natlozin@student.pg.edu.pl
pokój    305A, Budynek B Wydziału Chemicznego

 

WYKSZTAŁCENIE

2019 stopień magistra
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Kierunek: Green Technologies and Monitoring
Tytuł projektu: Przewidywanie efektywności metod mikroenkapsulacji, pod nadzorem dr hab. Christiana Jungnickel z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz współnadzorem prof. Yianqi Lu ze szkoły Chemii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Dezhou w Chinach

2018 stopień inżyniera
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)
Specjalizacja: Chemiczne systemy ochrony środowiska
Tytuł projektu: Analiza zasadności wykorzystania dwutlenku węgla w wybranym handlowym układzie chłodniczym, pod nadzorem dr inż. Waldemara Targańskiego z Wydziału Mechanicznego Poltechniki Gdańskiej

DOŚWIADCZENIE

08-09.2018 Staż
Uniwersytet Dezhou, Chiny
Określenie wpływu warunków przechowywania oleju rybnego na jego jakość. Badanie zawartości pierwotnych i wtórnych produktów utleniania oleju rybnego

08-09.2017 Praktyka inżynierska
EXITFLEX PL Sp. z o.o.
Badanie ciśnieniowe, przygotowywanie przesyłek, listów zawodowych, odbieranie towarów

 

HOBBY 

jeździectwo, narty, tenis ziemny