Katedra Technologii Koloidów i Lipidów oferuje studentom I i II stopnia możliwość realizacji dyplomów inżynierskich i magisterskich w szerokim zakresie tematycznym, związanym z tematyką badawczą Katedry. Szczegółowy zakres tematyczny, oferowany przez poszczególnych opiekunów prac dyplomowych oraz przykładowe tematy prac przedstawione zostały poniżej.

 

Dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni

Prace dyplomowe obejmujące tematykę:

- Symulowania in vitro procesów trawienia i adsorpcji w układzie pokarmowym.
- Zjawiska koloidalne zachodzące podczas trawienia oraz transportu substancji pokarmowych.
- Surfaktanty fizjologiczne.
- Fizykochemia emulsji kosmetycznych, spożywczych i farmaceutycznych.
- Otrzymywanie i analiza żeli białkowych i innych układów koloidalnych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

1. Układy nanodyspersyjne stosowane do doustnego podawania substancji leczniczych.
2. Koloidalne transportery substancji aktywnych biomedycznie o kontrolowanych właściwościach mukoadhezyjnych.
3. Emulsje spożywcze o potencjalnie obniżonej strawialności w układzie trawiennym człowieka.
4. Charakterystyka i zastosowanie enzymów w strukturyzacji spożywczych układów koloidalnych stabilizowanych przez białka.
5. Spożywcze żele białkowe otrzymywane metodami termicznymi.
6. Wykorzystanie węglowodanów w produkcji mikro- i nano-transporterów substancji aktywnych biomedycznie, absorbowanych w układzie pokarmowym.
7. Wpływ soli żółciowych na dezintegrację żeli białkowych.
8. Emulsje stabilizowane przez aktywne powierzchniowo substancje krystaliczne.
9. Układy ciekłokrystaliczne w zastosowaniach kosmetycznych.

 

Dr hab. Christian Jungnickel, prof. uczelni

Prace dyplomowe obejmujące tematykę:

- QSAR and QSPR models of various physicochemical and biological systems, such as protein digestion, nanomaterials, biosurfactants, and nanoemulsions.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

- Methods of inhibiting digestion by restricting the function of bile salts.
- Preparation of emulsions stabilized with solid mineral particles and their interactions with bile salts.
- Prediction of the MSR of biosurfactants.
- Designing sustainable lubricants.

 

Dr inż. Patrycja Szumała

Prace dyplomowe obejmujące tematykę:

- Mikroemulsje i nanoemulsje w przemyśle kosmetycznym i spożywczym.
- Nowoczesne składniki kosmetyczne.
- Transport składników aktywnych do skóry za pomocą nośników nanometrycznych.
- Nanoemulsje białkowe i ich profil trawienia.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

1. Charakterystyka kosmetycznych związków wybielających - korzyści i skutki uboczne.
2. Charakterystyka i zastosowanie alg w produktach kosmetycznych i spożywczych.
3. Produkty spożywcze w formie nanoemulsji – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie w żywności funkcjonalnej.
4. Transdermalny transport składników aktywnych za pomocą nanonośników.

 

Dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska

Prace dyplomowe obejmujące tematykę:

- Analiza żywności pod kątem zawartości zanieczyszczeń z grupy chloropropanoli.
- Mikrokapsułkowanie olejów spożywczych.
- Projektowanie żywności funkcjonalnej opartej na emulsjach wielokrotnych.
- Korzystanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego jako źródła olejów o specyficznych właściwościach.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Oznaczanie estrów chloropropanoli w tłuszczach spożywczych i produktach spożywczych bogatych w tłuszcze.
 2. Wpływ procesów termicznego przetwarzania żywności na zawartość związków z grupy chloropropanoli.
 3. Charakterystyka emulsji i mikroemulsji zawierających oleje pochodzące z produktów ubocznych przemysłu spożywczego.
 4. Produkty spożywcze o obniżonej zawartości tłuszczu na bazie emulsji wielokrotnych.
 5. Wykorzystanie różnych metod do mikrokapsułkowania olejów rybnych.

 

Dr inż. Ilona Kłosowska-Chomiczewska 

Prace dyplomowe obejmujące następującą tematykę:

- Surfaktanty naturalne (głównie ramnolipidy, sole żółciowe).
- Wpływ budowy, parametrów środowiskowych i parametrów biosyntezy na właściwości użytkowe surfaktantów naturalnych.
- Solubilizacja substancji o różnej hydrofobowości w roztworach surfaktantów naturalnych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Zastosowania biosurfaktantów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i medycynie.
 2. Wpływ składu pożywki mikrobiologicznej na właściwości biosurfaktantu.
 3. Właściwości solubilizacyjne ramnolipidów o różnym stopniu hydrofobowości.
 4. Wpływ pH i stężenia biosurfaktantu na solubilizację oleju rzepakowego oraz dodekanu w roztworach ramnolipidów o różnym stopniu oczyszczenia.
 5. Biosynteza surfaktantów z wykorzystaniem surowców odpadowych.
 6. Charakterystyka i funkcje surfaktantów pochodzenia zwierzęcego.