prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zwierzykowski

                  profesor emeritus PG

       tel.     +48 58 347 29 27
 e-mail     wlodzimierz.zwierzykowski@pg.edu.pl
  pokój      308A, Budynek B Wydziału Chemicznego