prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka

                profesor emeritus PG

      tel.      +48 58 347 24 69
e-mail      krystyna.medrzycka@pg.edu.pl
 pokój      309, Budynek B Wydziału Chemicznego